Obory 

Název

Obrázek

Popis

Správce systému Výsledek obrázku pro IT správce systémuSprávce informačních technologií navrhuje, implementuje, udržuje a zajišťuje správu operačních systémů počítačů, softwarových aplikací a počítačových sítí.

Cyber Specialist

Výsledek obrázku pro Cyber Specialista Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) je odvětví výpočetní techniky známé jako informační bezpečnost, uplatňované jak u počítačů tak i sítí. Cílem informační bezpečnosti je ochrana Informací a majetku před krádeží, korupcí, nebo přírodní katastrofou, přičemž informace a majetek musí zůstat přístupné a produktivní jeho předpokládaným uživatelům.
Správce Sítě Související obrázek Odstraňuje případné poruchy, případně objednává servis od specializované firmy. Zajišťuje ochranu dat, jejich zálohování a ochranu proti virům. Provádí optimalizaci provozu sítě vzhledem k potřebám uživatelů. Zajišťuje nákup a provádí instalaci nových počítačů a jejich příslušenství a nového softwaru, zaškoluje uživatele.