Studijní materiály

Informatiky (8)  Počítačové sítě (33)  Operační systémy (5)  Programování (17)  Hardware (27)  Software (2)  Administrace (4)  Bezpečnost (25)  Management (8)  Technologie (14)  Matematika  Jazyky  Vše

Název

Obrázek

Popis

Informatiky Co je to informatika základní úvod do informatiky.
Počítačové sítě Co jsou počítačové sítě a jak fungují jejich jednotlivé části.
Operační systémy Jaké jsou operační systémy a jak s nimi pracovat.
Programování Co je programování a jaké programovací jazyky známe.
Hardware Co je to hardware a jak funguje.
Software Výsledek obrázku pro software Co je to software a jak funguje.
Administrace Jak spravovat jednotlivé programy a pracovat s nimi.
Bezpečnost Výsledek obrázku pro proxy firewall Co je to počítačová bezpečnost  a jaké druhy  a techniky používáme.
Management Výsledek obrázku pro projektový management Co je to management informačních technologií a co sem patří.
Technologie Jaké známe technologie cloud computing, virtualizaci.