Datová analýza (Analýza dat)

ANALÝZY DAT
Analýza dat je často skloňovaným pojmem - ne vždy si možná uvědomujete, jaké poklady vaše data představují. Možných příčin je více. Někdy je za tím neznalost problematiky či pocit, že podobné analýzy jsou zbytečné, jindy nesystematický způsob ukládání informací či komplikované získávání uložených dat, nebo třeba jen nedostatek lidí, kteří mají s podobnými činnostmi zkušenosti. Častou příčinou bývá také nedostatečné softwarové vybavení ve společnostech.
Analýzy dat
Výstupy z analýzy dat mohou zodpovědět mnoho otázek a podpořit tak strategická rozhodnutí ve vaší společnosti. Pokud vidíte bariéry pro realizaci analýzy dat, ať již některé z výše uvedených, nebo jiné, zkuste oslovit odborníky, kteří se v této oblasti pohybují. Ne vždy je třeba svěřit celou analýzu do rukou externích dodavatelů, často stačí nechat si pomoci jen s některými kroky či je alespoň konzultovat.
MÁTE VHODNÁ DATA K DISPOZICI?
Možná k datům ve vaší společnosti vede složitější cesta, ale zcela určitě cenná data k dispozici máte. Informace z vašich dat lze s trochou vynaloženého analytického úsilí využít pro zvýšení prodejů, zefektivnění komunikace s klienty apod.
Data mohou být získána různými způsoby, nejčastěji z:
Datových skladů, databází, datamartů;
Dotazníkových šetření, anket a výzkumů;
Provozních databází, systémů CRM, ERP, HR systémů.
Jakákoliv informace o vašich zákaznících či obchodních partnerech je přínosná. Zajímavé jsou např. informace o tom, jaké produkty a produktové kategorie objednali, jakým způsobem je zaplatili, zda měli reklamace, jaké informace si naposledy prohlíželi na internetu, který obchodník uzavřel obchod a prostřednictvím jakého distribučního kanálu, s jakými problémy se obraceli na linku zákaznické podpory, do jaké sociální a demografické skupiny patří apod.
PRŮBĚH ANALÝZY DAT
Správná analýza dat je systematickým procesem na sebe navazujících kroků, konkrétně:
Vyslovení otázky, na kterou chceme získat odpověď
Získání a kompletace dostupných dat, která ne vždy pocházejí ze stejného zdroje
Úprava dat a zajištění jejich kvality a správnosti
Převedení dat do podoby, která je použitelná pro následné statistické metody
Analýzy, kdy jsou data transformována do tabulek a grafů. Jedná se o popisnou fázi analýzy dat, která vám může nabídnout první srozumitelné výsledky.
Pokročilé statistické algoritmy, jako například klasifikační stromy a regrese. Pokročilejší analýzy někdy přechází v „data mining“, který má velký význam pro prediktivní účely.
ANALÝZA DAT S DATA MIND
Pokud se rozhodnete pro přípravu analýzy dat ve spolupráci s námi, rádi s vámi zkonzultujeme postupy, následně analýzu sami nebo ve spolupráci s vámi zpracujeme. V závěru vám osobně představíme výsledky a obdržíte:
Tabulkové přehledy a grafy
Závěrečnou zprávu s podstatnými závěry
Atraktivní prezentaci PowerPoint
V případě pokročilých analýz bývají součástí i doporučení, jak uvést navrhované modely do praxe. Následně je třeba zajistit i kontrolní část, kdy by měla být ověřena efektivita modelu a jeho aktuálnost.