- BigBrother CIA -

CIA

Info

Kapacita

Zdroje

CIA je zpravodajská služba USA s vnějším polem působnosti (tj. špionážním), mající zároveň za úkol provádět po celém světě operace ve prospěch USA. Vznikla 18. září 1947 na základě National Security Act (Zákona o národní bezpečnosti), který podepsal prezident Harry S. Truman.

Extremní kapacity expertů

Finanční zdroje:

cca několik mld.

CIA - Projekty  Analysis  Tools  Documents  CIA Divison