Platformy Cloud Computing

Cloud computing se nyní dělí na tři základní koncepty.

IaaS – Infrastructure as a Service

PaaS – Platform as a Service

SaaS – Software as a Service

Infrastruktura jako služba
Koncept IaaS představuje možnost pronájmu IT infrastruktury (servery, datová úložiště, zálohovací systémy, firewally apod.) od poskytovatele ve formě služby za pravidelnou úplatu. Služba je dostupná ihned a je možné také plynule měnit její kapacitu, popř. další technické parametry.

Nejrozšířenějšími příklady IaaS v dnešní době je

webhosting
virtuálními úložiště (Dropbox, iCloud, Amazon WS, Rackspace, Windows Azure, Akamai, atd.)

Hlavní výhodou tohoto přístupu je to, že se o veškeré problémy s hardwarem stará poskytovatel, který dává k dispozici infrastrukturu. Na druhou stranu je někdy velice těžké toto akceptovat vzhledem k tomu, že hardware se bere jako něco, co vlastníme, na co můžeme sáhnout a jsme za to zodpovědní. IaaS je vhodné pro ty, kteří vlastní software (či jejich licence) a nechtějí se starat o hardware.

Zkratka IaaS může také znamenat integrace jako služba (Integration as a Service)

Platforma jako služba
Dalším konceptem Cloud computingu je PaaS. Platformou se v tomto případě myslí kompletní aplikační a/nebo vývojové prostředí, pro které je možné vyvíjet vlastní aplikace. Zákazníky jsou v tomto případě buď vývojáři, kteří na dané platformě vyvinou aplikaci, kterou následně budou zákazníci využívat v podobě konceptu SaaS, Software jako služba, anebo větší společnosti, jejichž IT oddělení na dané platformě vyvinou aplikaci, kterou jejich zaměstnanci budou opět využívat ve formě Software jako služba.

Společností nabízející služby PaaS je současné době několik.

Microsoft – Windows Azure

Google – Google Code, pro vývoj aplikací pro Google Apps, Google Maps,

YouTube

Amazon – prostředí AWS

Seznam – prostředí pro Mapy

5.1 Software jako služba
Také SaaS není žádnou novinkou. Široce využívanou aplikací je tzv. freemail (Seznam.cz, Gmail.com, Hotmail.com, atd.) nebo instant messaging (ICQ, Windows Live Messenger apod.), tak jeho výhody i nevýhody jsou důvěrně známy široké veřejnosti. Koncept SaaS nabízí serverový i klientský software ve formě služby, která je spuštěna na infrastruktuře poskytovatele Cloud computingu. K využití SaaS je potřeba buď speciální klientské aplikace (poštovní klient, ICQ klient apod.) a/nebo běžný webový prohlížeč. Právě SaaS dostupné prostřednictvím internetového prohlížeče umožňuje nezávislost na platformě operačního systému. Tento software ve formě služby je možno používat ve Windows, Linuxu, Mac OS anebo třeba také v mobilu (Android, BlackBerry).

V současné době lze vedle poštovních serverů (ať už bezplatných či profesionálních jako je Microsoft Exchange) a instant messagingu pořídit ve formě Cloud computingu i kancelářské aplikace (Google Apps, Microsoft Office 365) a často i antispamové a antivirové programy.

IaaS – (Infrastructure as a Service, infrastruktura jako služba) – zákazník si zde pronajímá škálovatelnou infrastrukturu, za kterou platí obvykle podle spotřebovaného výpočetního výkonu, užívanou operační paměť, diskovou kapacitu za určitý časový úsek. V některých případech platí dokonce také za IOPSy a datové přenosy. Poskytovatel IaaS nabízí vlastní hardwarové prostředky obvykle servery a úložné systémy a síťovou infrastrukturu. Případně i další doplňkové služby jako firewall, IDS/IPS systém nebo ochranu před DDoS útoky, řeší licence pronajímaného software nebo nabízí vytvoření kopie infrastruktury v záložní lokalitě.

Typickými představiteli jsou Amazon AWS, Microsoft Azure, RackSpace OpenStack nebo Apache CLoudStack.

PaaS – (Platform as a Service, platforma jako služba) – zde již na rozdíl od IaaS jsou servery a jejich softwarové vybavení součástí služby. To znamená, že tuto část režie přebírá od zákazníka poskytovatel služby.

Typickými představiteli jsou Google App Engine nebo Salesforce.com.

SaaS – (Software as a Service, software jako služba) – jeho nasazením odpadá investice do aplikačního software. Zákazník využívá softwarovou funkcionalitu na dálku jako službu a platby lze jednoduše přímo odepsat jako provozní náklady. SaaS aplikace jsou obvykle účtovány ve formě poplatku na uživatele.

Typickými představiteli jsou Google Apps a Office365.com.

BPaaS – (Business Platform as a Service, podniková platforma jako služba)

BCaaS – záloha dat jako služba

DRaaS – obnova IT služeb jako služba

SDS (Software Defined Storage) – softwarově definované úložiště

SDN (Software Defined Network) – softwarově definované síťové prostředí

SDDC (Software Defined Data Center) – softwarově definované datové centrum