Communication Threats

Úvod  Hacking  Top Attack  Infiltration  Communication

Name

Communication

Risk

Total

Wifi

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN). Samotný název WiFi vytvořilo Wireless Ethernet Compatibility Aliance. Tato technologie využívá tak zvaného „bezlicenčního frekvenčního pásma“, proto je ideální pro budování levné, ale výkonné sítě bez nutnosti pokládky kabelů.

 

 

 

36

LAN

Local Area Network (též LAN, lokální síť, místní síť) označuje počítačovou síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).

 

 

 

500

Bluetooth

Bluetooth je v informatice proprietární otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová sluchátka. Vytvořen byl v roce 1994 firmou Ericsson jako bezdrátová náhrada za sériové drátové rozhraní RS-232.

 

 

 

6

InfraPort

Infračervený port je rozhraní pro přenos dat prostřednictvím infračerveného záření. K posílání dat je nutné, aby na sebe obě zařízení navzájem „mířila“ portem a aby od sebe byla vzdálena maximálně desítky centimetrů.

 

 

 

4

UMTS

UMTS - Universal Mobile Telecommunication System – je další stupeň (3G) vývoje GSM sítí v rámci 3GPP. Účastník v síti GSM, který má aktivovaný datový tarif a telefon s podporou UMTS, bude v místech, kde je dostupný UMTS signál, automaticky UMTS používat. V budoucnosti může UMTS sloužit i pro přenos telefonních hovorů.

 

 

 

?

3G

3G (též „třetí generace mobilních telekomunikačních technologií“) je zkratka označující mobilní zařízení a mobilní sítě podle vyhovující standardu International Mobile Telecommunications-2000 (IMT-2000) vydaného unií ITU. Standard 3G nabízí možnost bezdrátového přenosu hlasu (telefonní hovor) a dat (přístup k Internetu, e-mail), videotelefonii a mobilní televizi s rychlostí alespoň 200 kbps. Pozdější vydání standardu 3G je občas označováno jako 3.5G nebo 3.75G (HSPA) s rychlostí jednotek Mbps.

 

 

 

?

4G

4G is the fourth generation of broadband cellular network technology, succeeding 3G. A 4G system must provide capabilities defined by ITU in IMT Advanced. Potential and current applications include amended mobile web access, IP telephony, gaming services, high-definition mobile TV, video conferencing, and 3D television.

 

 

 

10

5G

5th generation mobile networks or 5th generation wireless systems, abbreviated 5G, are the proposed next telecommunications standards beyond the current 4G/IMT-Advanced standards.

 

 

 

0

LTE

LTE je technologie určená pro vysokorychlostní Internet v mobilních sítích. Formálně jde o technologii spadající do standardu 3G. Následovník LTE Advanced již bude plnohodnotné 4G řešení

 

 

 

50