- ENCYKLOPEDIE -

Úvod  Android  APT  ATM  Bot  BigBrother  Bluetooth  BotNet  Bugy  Cloud  Creck  Exploit  Fingerpriting  Goog. Hack  Hacker  Hardware  ICS  Incidenty  iOS  IoT  Krimi  Teror  Linux  Mac  Mobil  Outsourcing  Open Source  Phishing  Rootkit  Ransom  RFID  Soc.inžen.  Sociální sítě  Spam  Steganografie  Šifrování  Tor  TV  Útoky  Viry  Virtualizace  WiFi  Zranitelnosti

Name

Info

Android

Android je mobilní operační systém založený na jádře Linuxu, který je dostupný jako otevřený software. Je používán na smartphonech, tabletech, chytrých televizích a dalších zařízeních.

APT

Pokročilé trvalá hrozba (APT) bylo získat spoustu tisku v uplynulém roce. Tam je spousta debata přes zda APT je "kdo", nebo je "jak". Nicméně, tam je malá debata o módní slovo status APT. 

ATM

Bankomat je samoobslužné zařízení, které vydává držitelům platebních karet peněžní hotovost z běžných nebo úvěrových účtů, popřípadě poskytuje další služby.

Bot

Botnet je v informatice označení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kteří fungují autonomně nebo automaticky.

Bluetooth

Bluetooth je v informatice otevřený standard pro bezdrátovou komunikaci propojující dvě a více elektronických zařízení, jako například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová sluchátka.

BotNet

Botnet je v informatice označení pro softwarové agenty nebo pro internetové roboty, kteří fungují autonomně nebo automaticky.

Bugy

Programátorská chyba je druh softwarové chyby, kterou udělal programátor při vytváření počítačového programu.

CoinMiner

Hlavní zbraní kyberzločinců bude ransomware a malware bude agresivněji využívaný pro těžbu kryptoměn.

Cloud Computing

Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Creckerství

Cracker (též black hat) je v informatice označení pro člověka, který zneužívá své vědomosti o počítačové bezpečnosti ke svému prospěchu při průnicích do software.

CyberStalking

Cyberstalking is one of the most overlooked crimes. This is exactly why it is among the fastest growing crimes in the world. Learn all there is about cyberstalking here.

Exploit

Exploit je v informatice speciální program, data nebo sekvence příkazů, které využívají programátorskou chybu, která způsobí původně nezamýšlenou činnost software a umožňuje tak získat nějaký prospěch.

Fingerpriting

Otisky prstů OS je proces určování operačního systému používaného hostitelem v síti.

Google Hacking

Společnost Google Inc. patří mezi nejhodnotnější firmy světa. Stalo se tak jistě díky provozování stejnojmenného fulltextového vyhledávače. S

Hackerství

Hackeři jsou počítačoví specialisté či programátoři s detailními znalostmi fungování systému, dokážou ho výborně používat, ale především si ho i upravit podle svých potřeb.

Hardware

Hardware označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače na rozdíl od dat a programů. Hardware jsou součástky počítače bez nichž by nebyl schopen pracovat.

Incidenty

Incident je termín používaný při testování software. Označuje se tak situace, kdy se program nechová tak, jak je od něj očekáváno. Označuje se tak situace, kdy se program chová nějak zvláštně a vyžaduje to další prošetření.

ICS

Industrial control system (ICS) is a general term that encompasses several types of control systems and associated instrumentation used for industrial process control.

iOS

iOS, dříve iPhone OS, je mobilní operační systém vytvořený společností Apple Inc. Původně byl určen pouze pro mobilní telefony iPhone, později se však začal používat i na dalších mobilních zařízeních této firmy, jako jsou iPod Touch a iPad.

IoT

Internet věcí (anglicky Internet of Things, zkratka IoT) je v informatice označení pro propojení vestavěných zařízení s Internetem.

Kryptografie

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí.

Kriminalita

Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou přináší nová společensky škodlivá jednání, proto je kybernetické kriminalitě věnována stále větší pozornost.

KyberTerorismus

Pojem kyberterorismus může mít různě široký záběr. V širším pojetí můžeme pod kyberterorismus zahrnout téměř jakoukoli aktivitu spojenou s terorismem nebo s kyberprostorem.

Linux

Linux nebo GNU/Linux je označení pro svobodný a otevřený počítačový operační systém, který je založený na linuxovém jádru. Linuxové systémy jsou šířeny v podobě distribucí, které je možné nainstalovat nebo používat bez instalace.

MacOS

macOS je aktuální operační systém pro počítače Macintosh společnosti Apple. První Mac OS X v10.0 byl vydán 24. března 2001. Vznikl jako kombinace několika různých technologií.

Mobilní

Mobilní telefon (hovorově mobil) je elektronické mobilní zařízení, zařízení které umožňuje uskutečňovat telefonní hovory. Díky použití rádiových vln vázán na místo, kde končí telefonní přípojka, jako je tomu u pevného telefonu.

Outsourcing

Outsourcing [autsorsing] (angl. out, vně, a source, zdroj) znamená, že firma vyčlení různé podpůrné a vedlejší činnosti a svěří je smluvně jiné společnosti čili subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost.

Open Source

Otevřený software (anglicky open-source software nebo open software, zkratka OSS) je počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem.

Počítačový útok

Jako počítačový útok se označuje neoprávněný vstup nepovolané osoby (cracker) na uživatelský počítač spolu s deformací, úpravou či totální likvidací uživatelských informačních datových bloků.

Phishing

eBay a PayPal jsou dvě nejvíce napadané společností, ale on-line banky jsou také oblíbené cíle.

Platformy

Počítačová platforma je v informatice pracovní prostředí, jak po stránce hardware, tak i software.

Protokoly

Protokol je v informatice konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body.

Ransomware

Ransomware je druh malware, která zabraňuje přístupu k počítači, který je infikován. Tento program zpravidla vyžaduje zaplacení výkupného (anglicky ransom) za zpřístupnění počítače.

RansomWeb

V prosinci 2014, naše bezpečnostní experti objevil velmi zajímavý případ finanční firmy webové stránky kompromis: webová stránka byla mimo provoz zobrazující k chybě databáze, zatímco majitel webové stránky dostal email s žádostí o výkupné.

RFID

Radio Frequency Identification, identifikace na rádiové frekvenci (RFID) je další generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů.

Rootkit

Rootkit (vyslovuj [růtkyt]) je sada počítačových programů a technologií, pomocí kterých lze maskovat přítomnost zákeřného software v počítači (například přítomnost virů, trojských koňů, spyware a podobně).

Šifrování

Kryptografie neboli šifrování je nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. Slovo kryptografie pochází z řečtiny – kryptós je skrytý a gráphein znamená psát.

Sociální inženýrství

Sociální inženýrství je způsob manipulace lidí za účelem provedení určité akce nebo získání určité informace (na rozdíl od pojetí Sociální inženýrství z hlediska společenské vědy, viz heslo Sociální inženýrství (společenská věda)

Sociální sítě

Sociální síť, společenská síť nebo komunitní síť je služba na Internetu, která registrovaným členům umožňuje si vytvářet osobní veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie, videa, provozovat chat a další aktivity

Spam

Spam je nevyžádané masově šířené sdělení (nejčastěji reklamní) šířené internetem. Původně se používalo především pro nevyžádané reklamní e-maily, postupem času tento fenomén postihl i ostatní druhy internetové komunikace.

Steganografie

Steganografie je umění či věda o ukrývání samotné existence zprávy. Cílem steganografie je zajistit, aby zůstalo v tajnosti, ŽE se nějaká zpráva vůbec přenáší.

Tor

Tor je v informatice názvem softwarového systému zajišťujícímu anonymizaci uživatele při pohybu na Internetu, k čemuž využívá model klient-server.

TV

Instalace adware nebo malware, který vykonává klikání na televizoru by mohlo být cestou k útočníkům profitovat z infikování chytré televizory.

Velký bratr

Velký bratr (alias BB ) byl nástroj pro monitorování systémů a sítí , obvykle používaný správci systému.

Viry

Malware (složení anglických slov malicious software; jiné názvy: škodlivý software, zákeřný software) je program určený k poškození nebo vniknutí do počítačového systému.

Virtualizace

Virtualizace je v informatice označení postupů a technik, které umožňují v počítači přistupovat k dostupným zdrojům jiným způsobem, než jakým fyzicky existují, jsou propojeny atd.

WiFiSec

Wi-Fi (nebo také Wi-fi, WiFi, Wifi, wi-fi, wifi) je v informatice označení pro několik standardů IEEE 802.11 popisujících bezdrátovou komunikaci v počítačových sítích (též Wireless LAN, WLAN).

Zranitelnosti

In computer security, a vulnerability is a weakness which can be exploited by a threat actor, such as an attacker, to perform unauthorized actions within a computer system.