PoC & Denial of Service Exploits

 

Proof of concept je realizace určité metody nebo myšlenky, prokázat svou proveditelnost , nebo demonstrace v principu, jehož cílem je ověřit, že některé koncepce nebo teorie má potenciál být používán. Doklad o konceptu je obvykle malý a může nebo nemusí být kompletní.

Historie využití
Vzhled podmínek v novinových archivech naznačuje, že by mohl být v běžném používání již v roce 1967. V roce 1969 Výboru pro vědu a kosmonautiky. Podvýbor pro Advanced Research and Technology sluchu proof of concept byl definován jako následující " Představenstvo je definován jako průkaz koncepce jako fázi vývoje, ve kterém je experimentální hardware konstruovány a zkoušeny zkoumat a demonstrovat proveditelnost nové koncepce ".

Jedním z prvních definice pojmu "proof of concept" byl Bruce Carsten v souvislosti s "proof of concept prototypu" ve sloupci "Carsten koutek":

Proof-of-concept Prototyp je termín, který (Věřím) Já vytvořen v roce 1984. To bylo používáno k označení obvodu postavena podél linií podobných konstrukčním prototypu, ale jeden ze kterého záměrem bylo pouze prokázat proveditelnost nové obvod a / nebo výroba techniky, a není zamýšlen jako časná verze výrobního provedení.

Sloupec také definice pro účely, ale zřetelný výrazů " prkénko ", " prototypu ", "konstrukčním prototypu" a " brassboard ".

Příklady
Filmmaking
Svět zítřka , 300 a Sin City byli všichni výstřel před zeleným pozadím s téměř všemi pozadí a rekvizity počítačem generované . Všechny tři použity proof-of-concept krátkých filmů. V případě Sin City , krátký film se stal prolog konečného filmu.

Pixar někdy vytváří krátké animované filmy, které používají těžký nebo nevyzkoušené technice. Jejich krátký film Geriho hra používá techniky pro animaci hadrem a lidských výrazy obličeje později použity v Toy Story 2 . Stejně tak Pixar vytvořil několik krátkých filmů, jako jsou doklady o koncepci nových technik pro vodní pohybu, sasanka chapadla a pomalu se objevit velryby v rámci přípravy na výrobu Hledá se Nemo .

Engineering
V oblasti strojírenství a technologií, hrubý prototyp nového nápadu je často postaven jako "proof of concept". Například pracovní koncept elektrického zařízení mohou být konstruovány s použitím prkénko . Patentová přihláška často vyžaduje prokázání funkčnosti ještě před tím, než je podána. Některé univerzity mají proof of concept center "zaplnit" mezery ve financování "" pro "počáteční fázi investování" a "urychlit komercializaci univerzitních inovací". Proof of concept center poskytují "počátečních finančních prostředků k románu, rané fázi výzkumu, které jsou nejčastěji by neměl být financován jiným běžným zdrojem".

Rozvoj podnikání
V oblasti rozvoje podnikání a prodeje , prodejce může dovolit vyhlídku zákazníkem k soudu produkt. Toto použití proof-of-concept pomáhá zajistit životaschopnost, izolovat technické problémy a navrhnout celkový směr, jakož i poskytování zpětné vazby pro sestavování rozpočtu a dalších forem vnitřních rozhodovacích procesech.

V těchto případech je proof of concept může znamenat využití specializovaných prodejních techniků , aby bylo zajištěno, že prodávající dělá nejlepší možné úsilí.

Bezpečnost
V obou počítačové bezpečnosti a šifrování, proof of concept odkazuje na demonstraci, že v zásadě ukazuje, jak může být systém chráněn nebo ohrožena, a to bez nutnosti vybudování kompletního pracovní prostředek pro tento účel. Winzapper byl proof of concept, který vlastnil holé minimálně kapacit potřebných k selektivnímu odstranění položky z protokolu zabezpečení systému Windows , ale to nebylo optimalizováno žádným způsobem ..

Vývoj softwaru
Při vývoji softwaru , termín proof of concept často charakterizuje několik různých procesů s různými cíli a zúčastněných rolí: Prodejce obchodní rolí může využívat proof of concept ke zjištění, zda systém splňuje určitý aspekt účelu, pro který byl určen. Jakmile je prodávající spokojený, prototyp byl vyvinut, který je pak použit k hledání finančních prostředků nebo předvést potenciálním zákazníkům.

Ocelové vlákno je správnosti koncepce, která se dotýká všech technologií v roztoku.
Naproti tomu důkaz techniky si klade za cíl stanovit řešení nějakého technického problému (například, jak se dva systémy mohou integrovat), nebo k prokázání, že se určité složení může dosáhnout určité propustnosti. Žádné firemní uživatelé nemusí být zapojen do doklad o technologii.
Pilotní projekt odkazuje na počáteční roll-out systému do výroby, se zaměřením na omezený rozsah zamýšleného konečného řešení. Rozsah může být omezen počet uživatelů, kteří mohou přistupovat k systému obchodní procesy ovlivňovány, obchodní partneři podílející, nebo jiná omezení, pokud jde vhodné k doméně. Cílem pilotního projektu je otestovat, často v produkčním prostředí.
Vývoj léčiv
I když to není navrhl přirozeného jazyka, a na rozdíl od použití v jiných oblastech, Důkaz principu a Proof of Concept nejsou synonymní ve vývoji léků. Třetí termín, Doklad o mechanismu , je úzce spjat a je zde také popsána. Všechny tyto termíny nemají přísné definice a přesné využití se pohybuje mezi autory, mezi institucemi a v průběhu času. Popisy uvedené níže jsou zamýšleny jako informativní a prakticky užitečné. 

Základní princip se vztahuje k použití biomarkerů jako náhradní koncové body v časných klinických studiích. Viz například úvodní diskuse na stranách 3 až 9 Downing své biologické ukazatele a nepřímých ukazatelů: klinický výzkum a aplikace . [6] Na počátku vývoje není praktické, aby přímo měřit, že lék je účinný při léčbě požadovaného onemocnění, a náhradní koncový bod se používá k usměrňování, zda je či není vhodné k případné další testování. Například, i když to není možné určit brzy, že nová antibiotika léčí pacienti s pneumonií, brzy ukazatele by měly zahrnovat, že léčivo je účinné v usmrcování bakterií v laboratorních testech, nebo že se sníží teplota v infikovaných pacientů - takový lék by vyžadovat další testování ke stanovení vhodného dávkování a trvání léčby. Nový antihypertenzních léčivo mohlo být prokázáno, že snižuje krevní tlak, což naznačuje, že by bylo užitečné provést další rozsáhlé testování dlouhodobé léčbě v očekávání ukazuje snížení mozkové mrtvice (cévní mozková příhoda) nebo srdeční záchvat (infarkt myokardu). Náhradní koncové body jsou často založeny na laboratorních krevních testů nebo zobrazovacích vyšetření, jako je RTG nebo CT. 

Důkaz o mechanismu nebo PoM týká počátečních fázích vývoje léků, často preklinické (tj před zkoušení léku na lidech, nebo před experimentování s výzkumnými zvířaty). To by mohlo být založeno na tom, že se léčivo interaguje s zamýšlené molekulární receptoru nebo enzymu a / nebo vliv na buněčnou biochemii požadovaným způsobem a směru.

Důkaz principu nebo pop se vztahuje k časnému klinického vývoje a typicky se odkazuje na zhodnocení vlivu nové léčby na biomarkery onemocnění, ale ne klinických koncových bodů stavu. [7] raném stadiu klinických studiích, mohou za cíl demonstrovat Doklad o mechanismu nebo doklad o principu, nebo obojí.

Rozhodnutí je vyrobena v tomto bodě, zda k pokroku drogu do pozdějšího vývoje, nebo zda by měl být zrušen.

Proof of concept PoC odkazuje na rané fázi klinického vývoje léčiv, konvenčně rozdělen do fáze I a fáze IIa .

Fáze I se obvykle provádí s 10 až 20 zdravých dobrovolníků, kteří jsou uvedeny jednotlivé dávky nebo krátké kurzy léčby (např až 2 týdny). Studie v této fázi za cíl ukázat, že nový lék má některé požadované klinické účinnosti (např, že experimentální lék proti vysokému krevnímu ve skutečnosti má určitý vliv na snížení krevního tlaku), která může být tolerována, pokud je podáván lidem, a na dávat pokyny, jak dávkovat úrovně, které stojí za další studium. Ostatní fáze I studie mají za cíl zjistit, jak je nový lék vstřebává, distribuován, metabolizován a vylučován (tzv ADME studie).

Fáze IIa se obvykle provádí až u 100 pacientů s onemocněním je předmětem zájmu. Studie v této fázi za cíl ukázat, že nový lék je užitečný množství požadované klinické účinnosti (např, že experimentální lék proti snižuje krevní tlak o užitečném množství), že může být tolerována, pokud je podáván člověku v dlouhodobém horizontu a zkoumat, jaká dávka hladiny by mohly být nejvhodnější pro případné uvádění na trh.

Rozhodnutí je vyrobena v tomto bodě, zda k pokroku drogu do pozdějšího vývoje, nebo zda by měl být zrušen. V případě, že lék pokračovat, bude to postup do pozdějších stadiu klinických studií, nazvaný "fáze IIb" a "Fáze III".

Fáze III studie zahrnují větší počet pacientů léčených dávkami a době trvání zástupce uvedení na trh, a v randomizované srovnání s placebem a / nebo stávajících účinných léků. Jejich cílem je ukázat přesvědčivé, statisticky významné důkazy o účinnosti a poskytnout lepší hodnocení bezpečnosti, než je možné v menších krátkodobých studií.

Rozhodnutí je vyrobena v tomto bodě, zda je lék účinný a bezpečný, a pokud ano, je podána žádost, aby regulační orgány (například US Food and Drug Administration [FDA] a Evropská agentura pro léčivé přípravky) na lék dostávat povolení k uvedení na trh pro použití mimo klinických studií.

Klinické studie může pokračovat poté, co bylo přijato rozhodnutí o registraci, například lépe vymezit bezpečnost, aby se zjistilo vhodného využití spolu s jinými léky nebo vyšetřovat další použití.