Odkazy

 

Ministerstvo vnitra - nová metodika k GDPR v oblasti spisových služeb
Ministerstvo vnitra připravilo metodickou pomůcku "Ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců".

Metodika GDPR - ochrana osobních údajů při výkonu spisové služby, zejména v informačních systémech spravujících dokumenty u veřejnoprávních původců

Ministerstvo školství - metodická pomůcka k aplikaci GDPR ve školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodickou pomůcku pro snadnější implementaci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“) a zákona o zpracování osobních údajů v podmínkách školství. Toto evropské nařízení, které je přímo aplikovatelné, musí být plně zavedeno do 25. 5. 2018 v celém rozsahu v členských státech EU.

Metodická pomůcka k aplikaci GDPR