Pokyny Prac. skupiny WP29

 

Schválené pokyny

WP29 vydává dokumenty poskytující výklad významných prvků zaváděných, často i zcela nově, obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Na této stránce naleznete Pokyny a Vodítka. Pokyny (Guidelines) jsou oficiálním překladem Evropské komise. U neoficiálních, pracovních překladů ÚOOÚ, je pro snadné a zřetelné odlišení zachován termín Vodítka.

 

 

 

 

 

Pokyny k veřejné diskuzi

Pracovní skupina WP29 uveřejnila na svém webu další pokyny k vybraným prvkům obecného nařízení.

 

 

 

WP29 na svůj web (http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1310) umístila schválené, odbornou veřejností již očekávané, dokumenty: Vodítka k článku 49 nařízení 2016/679 a Návrh pokynů pro akreditaci subjektů vydávajících osvědčení podle Nařízení (EU) 2016/679

Níže v příloze naleznete jejich neoficiální český překlad.

Veřejná konzultace je u prvního z nich otevřena do 26. a u druhého do 30. března 2018.
 

 

Odkazy

Zveřejněno stanovisko WP29 ke zpracování údajů na pracovišti

19. 1. 2018 – Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil na svých webových stránkách stanovisko 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti, další dokument Pracovní skupiny WP29.

 

 

 

Dokument nabízí srovnání stávajících požadavků podle směrnice 95/46/ES s nově chystanými už podle GDPR a uvádí i některé novinky, které jsou pro zaměstnavatele podstatné.

Doplňuje předešlé publikace Pracovní skupiny podle článku 29 („WP29“) Stanovisko 8/2001 ke zpracování osobních údajů v souvislosti se zaměstnáním (WP48) a Pracovní dokument ke sledování elektronické komunikace na pracovišti (WP55) z roku 2002. Od zveřejnění těchto dokumentů se objevilo mnoho nových technologií, které umožňují systematičtější zpracování osobních údajů zaměstnanců na pracovišti, čímž přináší velké výzvy z hlediska ochrany dat a soukromí.

Stanovisko 2/2017 ke zpracování osobních údajů na pracovišti je v češtině k dispozici v příloze.