Hackeři a jejich dělení - Hacking  Druhy hack.  Techniky   

Hacking  Historie  Manifest  Dělení  Skupiny  Hackeři 

Název

Obrázek

Popis

Hacker

V běžném zvyku, hacker  subkultura, která se vyvinula kolem hackeři se často označuje jako počítač pod zemí, ale nyní je otevřeným společenstvím.

Cracker

Cracker je v informatice  člověk s výbornými znalostmi počítačů, softwaru a  programování. Na rozdíl od hackera využívá cracker  získané informace o slabém zabezpečení nebo bezpečnostních mezerách ke kriminálním účelům nebo pro osobní prospěch. Crackeři jsou v médiích často nesprávně označováni termínem hacker.

Script Kids

je non-odborníka, který pronikne do počítačových systémů pomocí pre-balené automatizované nástroje napsali jiní, obvykle s malým pochopit základní koncepce-odtud výraz skriptu (tj. předem připravených plán nebo soubor činností) děťátko (tj. dítě, dítě-individuální chybí znalosti a zkušenosti, nezralé).

Průmyslová špionáž

Průmyslová špionáž je největší hrozbou pro vývojové společnosti nebo společnosti, které vyvíjení novinky. Hodnota nového produktu, který je lepší než konkurenční je nezbezpečním pro ostatní. Oponenti společnosti si najmou tajně experta na průmyslovou špionáž, aby jim zjistil informace o daném produktu a ten poté plní svůj úkol.

Frustrovaní zaměstnanci

Frustrovaný zaměstnanec je nejnebezpečnější hrozbou, protože má volný přistup k informacím a může je jednoduše stáhnou bez větších problémů pro sebe nebo někoho jiného.

White hat (Bílý klobouk) -
Etický hacker

White hat hacker nenapadá zabezpečení za účelem způsobit škodu - hacker tak může například zkoumat zabezpečení svého operačního systému. Termín "white hat" se v internetovém slangu dá přeložit jako "etický hacker". Tato klasifikace odpovídá i osobám, jež se zabývají testy průniku do daného softwaru a zranitelnosti v rámci smluvních ujednání. Mezinárodní rada konzultantů elektronického obchodu ((anglicky) EC-Council) vytvořila certifikáty, kurzy a on-line školení pro různé oblasti Etického hackování.

Black hat (Černý klobouk) - Cracker

Black Hat je cracker, který narušuje počítačovou bezpečnost třeba jen ze škodolibosti, nebo k osobnímu prospěchu. Tento typ crackera je také podstatou veřejného mínění, že všichni crackeři jsou kriminálníci. Crackeři pronikají do zabezpečených sítí s úmyslem zničit data nebo vyřadit síť z provozu pro ostatní (normální) uživatele.

Gray hat (Šedý klobouk)

Gray hat cracker je kombinace Black Hat a White Hat. Cracker může surfovat po Internetu a proniknout do počítačového systému pouze za účelem informování administrátora, že jejich systém byl cracknutý. Například mu také může za poplatek nabídnout opravu chyby, kterou pro útok zneužil.

Elitní cracker

Některé crackerské skupiny vyžadovaly od svých členů jisté prokázání dovedností. Sociální status "elitního crackera" odpovídal nejzkušenějším členům. Mezi nimi se také většinou nejrychleji šíří nově objevené exploity.

Skriptové dítě

Amatér, který pronikne do počítačového systému pomocí automatizovaného nástroje, který napsal někdo jiný. Obvykle mají malé znalosti základní koncepce, proto termín skriptové (tj. předem připravený plán, nebo soubor činností) dítě (tj. vývojové stádium, individuální nedostatek znalostí a zkušeností).

Začátečník ("n00b")

Začátečník je někdo, kdo s crackováním začíná a nemá téměř žádné znalosti a zkušenosti s fungováním technologií a crackování.

Blue Hat (Modrý klobouk)

Blue hat je někdo, kdo stojí mimo počítačové firmy zabývající se bezpečností a nechá se najímat pro ladění a testování systému před jeho uvedením na trh. Microsoft používá termín BlueHat pro sérii bezpečnostních konferencí.

Cracktivista

Cracktivista je cracker, který využívá technologii pro oznámení sociálního, ideologického, náboženského či politického sdělení. Obecně platí, že většina útoků se provádí jako zkreslení webové stránky nebo omezení přístupu k dané službě (Denial of service).