Steganografie -

Android  APT  ATM  Bot  BigBrother  Bluetooth  BotNet  Bugy  Cloud  Creck  Exploit  Fingerpriting  Goog. Hack  Hacker  Hardware  ICS  Incidenty  iOS  IoT  Krimi  Teror  Linux  Mac  Mobil  Outsourcing  Open Source  Phishing  Rootkit  Ransom  RFID  Soc.inžen.  Sociální sítě  Spam  Steganografie  Šifrování  Tor  TV  Útoky  Viry  Virtualizace  WiFi  Zranitelnosti

 

Název

Obrázek

Popis

Steganografie

Výsledek obrázku pro Steganografie

Steganografie je umění či věda o ukrývání samotné existence zprávy. Cílem steganografie je zajistit, aby zůstalo v tajnosti, ŽE se nějaká zpráva vůbec přenáší. Původ slova je z řečtiny (stegos = skrytý, graphein = psát). Ukrytá zpráva totiž nebudí pozornost a nemusí proto být šifrovaná. V případě, že chceme předat opravdu důležitou zprávu, pak ji můžeme nejen ukrýt, ale i zašifrovat. Kombinace steganografie a kryptografie zaručí nenápadnost a bezpečnost. Zaprvé se nikdo nedozví, že nějakou zprávu přenášíme, a i pokud by se to dozvěděl, tak ji nebude schopen rozluštit.

Historie steganografie

Výsledek obrázku pro Steganografie

První doložené použití steganografie v antice souvisí s bitvou u Salamíny (480 př.n.l.). Peršané se tehdy připravovali na přepadení Řecka, když Řek Damaratus (vyhnanec, který však stále cítil loajalitu ke své vlasti) ukryl zprávu pod voskem na prázdných psacích destičkách. Řekové díky němu v bitvě zvítězili.Jiný případ popisuje Hérodots: Histiaios chtěl povzbudit Aristagora Milétského ke vzpouře proti Peršanům. Oholil posla, napsal (resp. vytetoval) zprávu poslovi na hlavu a počkal, až mu vlasy opět narostly. Teprve pak se posel vypravil na cestu.

Digitální steganografie

Výsledek obrázku pro Steganografie

Pod pojmem digitální steganografie rozumíme ukrývání zpráv do datových souborů. Rozlišujeme:

plaintext – zprávu, kterou chceme ukrýt, což může být text nebo soubor zašifrovaný plaintext (ciphertext)
covertext – nosič zprávy, tedy soubor, do nějž ukrýváme
stegotext – nosič obsahující zprávu

Stegoanalýza

Výsledek obrázku pro Steganografie

Stegoanalýza představuje analogii kryptoanalýzy u kryptografie. Je to schopnost, umění, věda… o detekci a dekódování ukryté zprávy. Rozlišme typy stegoanalytických útoků: