Jak ho nahlásit

Incidenty ohlašujte výhradně na e-mailový kontakt csirt@muni.cz nebo prostřednictvím webového formuláře.
Hlášení odesílejte z univerzitní adresy, máte-li nějakou.
V hlášení vždy, je-li to možné, uveďte:
Vaši totožnost (např. jméno, UČO, ...),
stručný, ale kompletní popis problému,
doménové jméno postiženého stroje a typ incidentu (např. phishing, spam, porušení autorského zákona),
je-li to pro řešení incidentu důležité, připojte k e-mailu přílohu,
v případě incidentů týkajících se elektronické pošty (např. phishing) připojte i původní znění e-mailu včetně kompletních hlaviček.
Bezpečnostní incidenty jsou zpracovávány v pracovních dnech v době od 9:00 do 16:00.
Potřebujete-li nahlásit incident mimo tuto dobu nebo z nějakého důvodu nemůžete odeslat hlášení elektronickou poštou, můžete incident nahlásit telefonicky na čísle +420 549 49 4242, které je obsluhováno napřetržitě.