- Jak opravit Windows Windows 7 -

1. Nouzový režim - poslední známá funkční konfigurace

Restartujte počítač. Když poprvé zmizí obraz na obrazovce, ihned opakovaně stiskněte klávesu F8. Zobrazí se nabídka Rozšířené možnosti spuštění. Pokud se nabídka nezobrazí, restartujte počítač a zkuste to znovu. Pomocí kurzorových kláves na klávesnici (myš nebude fungovat) vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace a poté stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows 7 se pokusí spustit. (Pokud jste nedávno nainstalovali nový hardware, vypněte počítač a tento hardware odpojte.)

Jak opravit Windows 7

Všechny změny provedené od posledního úspěšného spuštění budou ztraceny. Možnost Poslední známá funkční konfigurace použijte pouze v případě chybné konfigurace. Tato možnost neřeší potíže způsobené poškozenými nebo chybějícími ovladači a soubory.

Jak opravit Windows 7

V případě, že operační systém nenajede v Poslední známá funkční konfiguraci, pokuste se spustit Windows 7 v nouzovém režimu. To provedete tak, že vyberete položku: Nouzový režim a poté stiskněte klávesu ENTER.

Jak opravit Windows 7

Také se můžete pokusit spustit Nouzový režim se sítí. Budete mít tedy přístup i k Internetu.

Jak opravit Windows 7

Pokus o spuštění nouzového režimu.

Jak opravit Windows 7

Windows 7 spuštěný v nouzovém režimu.

Působí-li potíže přidání nového zařízení, změna ovladače nebo přidání softwaru, můžete nouzový režim využít k odebrání zařízení nebo ke zrušení změny.

Velmi užitečným pomocníkem pro tyto případy je nástroj Obnovení systému. Podrobný návod na jeho užití naleznete pod tímto odkazem: Nástroj Obnovení systému

. Spuštění Možnosti obnovení systému

K opravám můžeme také využít prostředí a nástroje pro opravu systému, které by měly být automaticky nabídnuty po chybě načítání systému. Opravné nástroje můžeme také spustit ručně přímo z pevného disku nebo také i z instalačního DVD/flash disku Windows 7.

Spuštění ze systémového disku

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7


Spuštění z instalačního DVD/flash disku s Windows 7

V případě, že se z různých důvodů nedaří spustit prostředí a nástroje pro opravu systému ze systémového disku, nezbývá než k opravě použít instalační disk Windows 7 a spustit prostředí a nástroje pro opravu systému z něj. Jestliže instalační disk nemáte, přečtěte si návod: Možnosti získání instalačního DVD/flash disku s Windows 7.

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7

Jak opravit Windows 7

3. Nástroj - Oprava spouštění systému

Jak opravit Windows 7

Tento nástroj nám může pomoci při odstranění problémů se startem systému. Provede diagnostiku a pokusí se opravit problémy se spuštěním systému automaticky.

Jak opravit Windows 7

Nástroj - Oprava spouštění systému se pokusí popořadě opravit potíže s poškozeným MBR, tabulkou oddílů, zaváděcím sektorem, poškozený systémovými podregistry, chybějícími nebo poškozenými systémovými soubory, systémovými ovladači, problémy po instalaci nekompatibilních ovladačů, updatů nebo service packů.

 

Jestliže jsem schopni odhadnout příčinu potíží se systémem, můžeme se pokusit provést opravu ručně přes příkazový řádek.

4. Nástroj - Obnovení systému

Jak opravit Windows 7

Jak vidíme, Nástroj Obnovení systému taktéž nalezneme v Možnostech obnovení systému.

Instalace programu nebo ovladače může někdy způsobit, že systém Windows pracuje pomalu nebo se chová nepředvídatelně. Nástroj Obnovení systému může vrátit systémové soubory ve vašem počítači do stavu, kdy všechno fungovalo hladce, čímž vám možná pomůže předejít hodinám náročného odstraňování problémů. Nemá vliv na dokumenty, obrázky ani jiná data. Systém Windows 7 vytváří body obnovy automaticky sám. Můžete ale vytvářet bodů obnovení systému i ručně.

Jak opravit Windows 7

Postupujte dle instrukcí průvodce obnovením systému.

Jak opravit Windows 7

Budete vyzváni k vybrání bodu obnovení.

Jak opravit Windows 7

Vybraný bod obnovení je třeba ještě odsouhlasit. Jakmile tak učiníte, započne samotná obnova operačního systému.

5. Nástroj - Obnovení bitové kopie systému

Vycházíme z předpokladu, že máte k dispozici bitovou kopii operačního systému vytvořenou pomocí průvodce zálohováním. Pokud bitovou kopii systému nemáte k dispozici, nemůžete nástroj - Obnovení bitové kopie systému k opravě nefunkčního operačního systému Windows použít.

Při tvorbě záloh jste museli vybrat umístění pro ukládání záloh. Nejčastěji zálohy bývají umístěny na externím pevném disku, případně jiný lokální pevný disk či síťové úložiště. Ať tak či onak, je nutné zajistit, aby médium bylo při obnovení k počítači připojeno. V opačném případě nebude možné systém obnovit.

Jak opravit Windows 7

Po spuštění nástroje - Obnovení bitové kopie systému začne nástroj prohledávat všechny dostupné lokální pevné disky (včetně externích disků) a pokusí se získat informace o uložených bitových kopiích. Pokud jste zálohy prováděli na síťové úložiště, systém nebude schopen je vyhledat, naopak budete muset zadat cestu ručně.

Jak opravit Windows 7

Systém nabídne k obnově zálohu s nejaktuálnějším časovým razítkem (tedy nejnovější), což nemusí být vždy ideální – například tehdy, když víte, že jste s operačním systémem měli již měsíc, k definitivnímu selhání ale došlo až před pár dny.

Věnujte proto pozornost položkám Umístění, Datum a čas a Počítač, podle jejich hodnot lze poměrně přesně identifikovat, zdali se jedná o správnou bitovou kopii. V takových případech označte volbu Vybrat bitovou kopii systému a klepněte na tlačítko Další. Systém vám nabídne všechny dostupné bitové kopie.

Jak opravit Windows 7

Jakmile budete mít vybranou vhodnou zálohu, můžete obnovit systém do původního stavu.

Jak opravit Windows 7

Vytvoření bitová kopie systému

Záloha celého systému se provádí v rámci nástroje Zálohování a obnovení, který spustíte tak, že přejdete na Start | Ovládací panely | Systém a zabezpečení | Zálohování a obnovení.

(Zvažte také svěření vytvoření bitové kopie přímo určeným aplikacím. Pravděpodobnost úspěšného obnovení je u nich vyšší: Jak zálohovat systémový disk - bitová kopie operačního systému)

Jak opravit Windows 7

Můžete také do vyhledávacího pole v nabídce Start napsat zálohování a obnovení a klepnout na první nalezenou položku.

Jak opravit Windows 7

Pokud chcete zálohovat, musíte být přihlášeni jako uživatel disponující správcovským oprávněním. V levém sloupci pak klepněte na položku Vytvořit bitovou kopii systému.

Jak opravit Windows 7

Spustí se průvodce, kde v prvním okně zvolte typ média, na které chcete zálohu vytvořit. Je možné použít samostatný interní či externí disk, druhý oddíl na disku, DVD médium, případně sdílený síťový adresář. Nejpraktičtější je pochopitelně k záloze využít externí disk, pro případ, že by se ten stávající porouchal. Připravte se, že pokud zvolíte možnost vypálení zálohy na DVD médium, je pravděpodobné, že jich budete potřebovat několik. Záleží na množství dat a nainstalovaných aplikací. Klepněte na Další a v následujícím okně označte jednotky, které mají být zálohovány.

Jak opravit Windows 7

Vybereme tedy jednotky, které chceme zálohovat a pokračujeme kliknutím na tlačítko Další.

Jak opravit Windows 7

Samotnou zálohu pak zahájíte klepnutím na Spustit zálohování.

Jak opravit Windows 7

V závislosti na množství dat pak samotný proces může trvat až několik desítek minut.

Jak opravit Windows 7

Po dokončení budete ještě vyzváni k vytvoření speciálního média, pomocí kterého je možné provést opravu systému nebo obnovení disku z vytvořeného obrazu. Toto médium vytvářet nemusíte, ke stejnému účelu totiž dobře poslouží i samotné instalační médium Windows 7.

6. Nástroj - Diagnostika paměti Windows

Jak opravit Windows 7

Už od verze Vista je součástí operačního systému Windows testovací program, který je určen ke kontrole operační paměti počítače.

Nástroj můžete spustit i z příkazového řádku: soubor "MdSched.exe" je umístěný v adresáři System32.

Jak opravit Windows 7

Pokročilejší uživatelé mohou ještě zvolit přesný typ testu pomocí stisku klávesy F1: Základní, Standardní nebo Rozšířený. Potvrzení provedete pomocí klávesy F10 – spustí se příslušný test.

Jak opravit Windows 7

V programu Diagnostika paměti je zobrazen indikátor průběhu, ukazující stav testu. V ideálním případě by měl být počítač v klidovém režimu. Proces nepřerušujte a s počítačem nepracujte. Po dokončení testu se systém Windows znovu automaticky restartuje. Pokud program nenalezne žádné chyby, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné chyby. Jestliže program nějakou závadu vyhledá, budete patrně muset vyměnit poškozený paměťový modul.

7. Nástroj - Příkazový řádek

Tímto nástrojem otevřete standardní rozhraní příkazového řádku, podobně jako byste jej spustili přímo z hlavního rozhraní Windows 7, navíc s přidruženými administrátorskými právy, jsou-li k dispozici. 
Pro opravy operačního systému přes příkazový řádek jsou nutné znalosti příkazů: 
Jak pracovat s příkazovým řádkem.

Jak opravit Windows 7

S pomocí příkazového řádku, můžeme provést opravy operačního systému zadáním příkazů.

Jak opravit Windows 7

Nejpoužívanější příkazy a nástroje jsou tyto:

1. Bootrec – opravy zaváděcího sektoru: Jak opravit bootloader MBR/GPT Windows Vista, 7, 8 a 10

2. BCDEdit – editace souboru BCD.

3. Diskpart – editace oddílů disků.

4. Bootsect – obnovení boot sektoru ve vašem počítači. Slouží k aktualizaci záznamu MBR diskových oddílů pro přepnutí mezi správcem zavádění Windows 7 a zavačečem NTLDR.

5. Format – formátování oddílů.

6. Chkdsk – vyhledávání a řešení problémů s disky.

7. Notepad – prohlížení log souborů a editaci konfiguračních souborů.

8. Regedit – editace registrů - Registr Windows.

9. Sfc – prověří integritu všech chráněných systémových souborů.

8. Opravná reinstalace operačního systému

Opravnou reinstalaci systému můžeme přirovnat k zcela nové čisté reinstalaci operačního systému Windows. Při instalaci dojde ke zkopírování (a tím i zároveň přepsání) všech systémových souborů. Narozdíl od nové čisté instalace OS, při které se provádí zformátování (smazání) disku, se tento krok vynechá. A zde je právě ten velký rozdíl - veškerá Vaše data, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a ostatní soubory, včetně nastavení aplikací, by měla zůstat nedotčena. Naleznete je pak v adresáři "Windows.old". Ovšem v počítači zůstanou pozůstatky předchozího systému a tedy i možné chyby.

Jak opravit Windows 7

Po spuštění instalace budeme nejprve požádání o zvolení jazyka, se kterým s námi bude systém komunikovat. Dále také můžeme zvolit nastavení časové zóny a rozložení klávesnice. Toto již by mělo být po výběru jazyka nastaveno správně.

Jak opravit Windows 7

Na další obrazovce to máme celkem snadné, prostě jen klikneme na tlačítko "Nainstalovat".

Jak opravit Windows 7

Začne spouštění instalačního procesu.

Jak opravit Windows 7

Pokud se nám zobrazí nabídka s výběrem edice operačního systému Windows 7, vybereme tu, kterou máme zakoupenou . Malé upozornění, ve sloupci pojmenovaném "Architektura" je označena verze systému (x86-značí 32 bitový systém, x64-značí 64 bitový systém).

Jak opravit Windows 7

Poté se nám zobrazí licenční podmínky, které je nutné odsouhlasit, jinak instalace nebude pokračovat. Po přečtení těchto podmínek zaškrtneme "Přijímám licenční podmínky" a klikneme na tlačítko "Další", které se nám po odsouhlasení licenčních podmínek zpřístupní.

Jak opravit Windows 7

Nyní dostaneme na výběr, zda chceme provést Opravnou reinstalaci - Upgrade (tato volba se nám zpřístupní pouze, pokud instalujeme operační systém Windows 7 například na počítači, kde je již nainstalována předchozí verze operačního systému Windows), nebo Vlastní (nainstalování čistého systému). Zde záleží především na tom, jak je předchozí systém Windows nastaven a jaké aplikace používáte. Pokud totiž instalátor Windows 7 zjistí nekompatibilitu předchozího systému popřípadě některé aplikace, která by mohla v novém systému způsobovat určité potíže, odmítne instalátor upgrade provést.

Jak opravit Windows 7

Jak již bylo řečeno na začátku - oprava přepíše systémové soubory. Používá se, pokud jsou tyto soubory nenávratně poškozeny. Např. pokud se systém chová nestandardně i přes vyloučení virové nákazy a obnovení systému k datu, kdy vše fungovalo, tak, jak mělo.

9. Zcela nová čistá reinstalace operačního systému

Když žádný předchozí postup nevede k funkčnímu operačnímu systému, nezbývá než provést novou čistou reinstalaci Windows.

Mluvíme-li o čisté reinstalaci Windows, provádíme jejich instalaci do počítače, který dosud není vybaven žádným operačním systémem. Případně kompletně odstraňujete stávající softwarové vybavení a instalujete vše znovu.

Jak opravit Windows 7

Ať už vás k čisté instalaci dovedla jakákoliv z cest, vězte, že jste zvolili nejlepší možný způsob, co se následné stability systému týče. Do nově instalovaného systému si totiž nenesete žádné pozůstatky z doposud používaného systému, tedy i případné chyby.

Zde se o tomto způsobu rozepisovat nebudeme. Jak vše správně provést se dozvíte v samostatném podrobném návodu: Jak reinstalovat Windows 7