- Jak opravit Windows Windows 8 -

1. Otevření rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 z pevného disku

Otevření pokročilého rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1 můžeme otevřít stisknutím klávesové zkratky "Shift + F8" během startu operačního systému. V řadě případů ale Windows 8/8.1 startují tak rychle, že časové interval, do kterého se nutno trefit je pouhých 0,2s. Může se tedy stát, že touto kombinací kláves se Vám rozhraní pro opravy otevřít nepodaří.

Rozhraní pro opravy lze také otevřít přímo v grafickém prostředí operačního systému. To provedete tak, že restartujete počítač a při tom držíte klávesu SHIFT.

Stiskněte kombinaci kláves "Win + i" nebo najeďte myší do rohu obrazovky. Tato akce vyvolá v levé části obrazovky pruh se základními ovládacími prvky.

Jak opravit Windows 8

Kliknete na ikonu vypnutí počítače. Stiskněte na klávesnici klávesu SHIFT a vyberete položku Restartovat.

Jak opravit Windows 8

Zde již máme rozhraní pro správu a opravu Windows 8/8.1 otevřené.

Doporučujeme nejdříve se seznámit s funkcemi všech nástrojů a až poté začít s opravami.

Obecně doporučované pořadí použití nástrojů pro nezkušené uživatele:

Pokud již nelze operační systém spustit v grafickém prostředí a ani přes kombinaci kláves "Shift + F8" se nedaří spustit rozhraní pro správu a opravy Windows 8/8.1, můžeme rozhraní pro správu a opravy spustit z instalačního DVD nebo flash disku. Návod jak na to najdete v další kapitole. 

2. Otevření rozhraní pro správu a opravy z instalačního DVD/flash disku

V případě, že se nedaří spustit pokročilého rozhraní pro správu a opravy z pevného disku, nezbývá než k opravě použít instalační disk Windows 8/8.1. Jestliže instalační disk nemáte, přečtěte si návod: Možnosti získání instalačního DVD/flash disku s Windows 8.

Jak reinstalovat Windows 8

Po výzvě libovolnou klávesou potvrďte spuštění z instalačního disku

Jak reinstalovat Windows 8

Započne načítání z instalačního DVD nebo flash disku

Jak reinstalovat Windows 8

Zvolte odpovídající jazykové nastavení

Jak opravit Windows 8

Vyberete možnost: Opravit tento počítač

Jak opravit Windows 8

Zde již máme rozhraní pro správu a opravu Windows 8/8.1 otevřené.

Doporučujeme nejdříve se seznámit s fukcemi všech nástrojů a až poté začít s opravami.

3. Nástroj - Částečně obnovit

Částečné obnovení zajistí, že se neupraví vaše uživatelská data, ale dojde k odebrání postupně instalovaných aplikací.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

4. Nástroj - Obnovit do továrního nastavení

Obnovení počítače do továrního nastavení zabere mnohem delší dobu a zajistí kompletní reset všech konfiguračních voleb. POZOR – osobní soubory i aplikace budou odstraněny. Pokud tedy máte v počítači na systémovém disku nějaké data (dokumenty, fotografie, ...), tak o ně přijdete. Jestliže nechcete o data přijít, můžete se je pokusit předem vykopírovat pomocí návodu: Jak vykopírovat data z nefunkčního stolního počítače nebo Jak vykopírovat data z nefunkčního notebooku.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

 

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jestliže se nezdaří ani oprava pomocí nástroje "Obnovit do továrního nastavení", tak většina notebooků (PC sestavy jen výjimečně) má také tzv. recovery partition od výrobce, tedy k uvedení systému do továrního nastavení můžeme využít tento recovery oddíl: Jak obnovit u notebooku systém ze skryté recovery partition.

5. Nástroj - Obnovení systému

Instalace programu nebo ovladače může někdy způsobit, že systém Windows pracuje pomalu nebo se chová nepředvídatelně. Nástroj Obnovení systému může vrátit systémové soubory ve vašem počítači do stavu, kdy všechno fungovalo hladce, čímž vám možná pomůže předejít hodinám náročného odstraňování problémů. Nemá vliv na dokumenty, obrázky ani jiná data. Systém Windows 8/8.1 vytváří body obnovy automaticky sám. Můžete ale vytvářet bodů obnovení systému i ručně.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Postupujte dle instrukcí průvodce obnovením systému.

Jak opravit Windows 8

Budete vyzváni k vybrání bodu obnovení.

Jak opravit Windows 8

Vybraný bod obnovení je třeba ještě odsouhlasit. Jakmile tak učiníte, započne samotná obnova operačního systému.

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

6. Nástroj - Obnovení z bitové kopie systému

Vycházíme z předpokladu, že máte k dispozici bitovou kopii operačního systému vytvořenou pomocí průvodce zálohováním. Pokud bitovou kopii systému nemáte k dispozici, nemůžete nástroj - Obnovení z bitové kopie systému k opravě nefunkčního operačního systému Windows použít.

Při tvorbě záloh jste museli vybrat umístění pro ukládání záloh. Nejčastěji zálohy bývají umístěny na externím pevném disku, případně jiný lokální pevný disk či síťové úložiště. Ať tak či onak, je nutné zajistit, aby médium bylo při obnovení k počítači připojeno. V opačném případě nebude možné systém obnovit.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

7. Nástroj - Oprava spouštění systému / Automatická oprava

Velice zajímavou funkci pro úpravu problematické konfigurace Windows 8/8.1 zpřístupníte Nástrojem - Oprava spouštění systému / Automatická oprava. Systém pak projde konfiguraci a na základě nalezených potíží doporučí možnosti opravy. V tomto případě samozřejmě pamatujte na to, že automatická oprava chyb je limitována dostupným a podporovaným spektrem rozpoznatelných chyb, a proto se nemusí vždy podařit.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

8. Nástroj - Příkazový řádek

Tímto nástrojem otevřete standardní rozhraní příkazového řádku, podobně jako byste jej spustili přímo z hlavního rozhraní Windows 8, navíc s přidruženými administrátorskými právy, jsou-li k dispozici. 
Pro opravy operačního systému přes příkazový řádek jsou nutné znalosti příkazů: 
Jak pracovat s příkazovým řádkem.

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

S pomocí příkazového řádku, můžeme provést opravy operačního systému zadáním příkazů.

Nejpoužívanější příkazy a nástroje jsou tyto:

1. Bootrec – opravy zaváděcího sektoru: Jak opravit bootloader MBR/GPT Windows Vista, 7, 8 a 10

2. BCDEdit – editace souboru BCD.

3. Diskpart – editace oddílů disků.

4. Bootsect – obnovení boot sektoru ve vašem počítači.

5. Format – formátování oddílů.

6. Chkdsk – vyhledávání a řešení problémů s disky.

7. Notepad – prohlížení log souborů a editaci konfiguračních souborů.

8. Regedit – editace registrů - Registr Windows.

9. Sfc – prověří integritu všech chráněných systémových souborů.

9. Nástroj - Nastavení spouštění - Nouzový režim

V případě problematického startu systému můžeme aktivovat nabídku Nastavení spouštění. Tím se při dalším zavádění Windows 8/8.1 objeví tato nabídka s výběrem zvláštních režimů. (Lze vyvolat pouze při otevření rozhraní pro opravy z pevného disku.)

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Jak opravit Windows 8

Postupujte podle průvodce:

Jak opravit Windows 8

Volbu je nutné v průvodci potvrdit stisknutím tlačítka Restartovat.

Jak opravit Windows 8

V této nabídce Vás budou zajímat volby "Povolit nouzový režim" a "Povolit nouzový režim se sítí" - obě jsou v podstatě stejné, jen nouzový režim se sítí vás pustí na Internet, protože aktivuje ovladače síťové karty.

Jak opravit Windows 8

Windows 8 spuštěný v nouzovém režimu. Teď máte možnost zbavit se například porouchaného antiviru či řešit libovolné jiné potíže.

10. Opravná reinstalace operačního systému

Opravnou reinstalaci systému můžeme přirovnat k zcela nové čisté reinstalaci operačního systému Windows. Při instalaci dojde ke zkopírování (a tím i zároveň přepsání) všech systémových souborů. Narozdíl od nové čisté instalace OS, při které se provádí zformátování (smazání) disku, se tento krok vynechá. A zde je právě ten velký rozdíl - veškerá Vaše data, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a ostatní soubory, včetně nastavení aplikací, by měla zůstat nedotčena. Naleznete je pak v adresáři "Windows.old". Ovšem v počítači zůstanou pozůstatky předchozího systému a tedy i možné chyby.

Jak reinstalovat Windows 8

Po spuštění instalace budeme nejprve požádání o zvolení jazyka, se kterým s námi bude systém komunikovat. Dále také můžeme zvolit nastavení časové zóny a rozložení klávesnice. Toto již by mělo být po výběru jazyka nastaveno správně.

Jak reinstalovat Windows 8

Na další obrazovce to máme celkem snadné, prostě jen klikneme na tlačítko "Nainstalovat".

Jak reinstalovat Windows 8

Začne spouštění instalačního procesu.

Jak reinstalovat Windows 8

Pokud se nám zobrazí nabídka s výběrem edice operačního systému Windows 8, vybereme tu, kterou máme zakoupenou. Malé upozornění, ve sloupci pojmenovaném "Architektura" je označena verze systému (x86-značí 32 bitový systém, x64-značí 64 bitový systém).

Jak reinstalovat Windows 8

Poté se nám zobrazí licenční podmínky, které je nutné odsouhlasit, jinak instalace nebude pokračovat. Po přečtení těchto podmínek zaškrtneme "Přijímám licenční podmínky" a klikneme na tlačítko "Další", které se nám po odsouhlasení licenčních podmínek zpřístupní.

Jak reinstalovat Windows 8

Nyní dostaneme na výběr, zda chceme provést Opravnou reinstalaci - Upgrade (tato volba se nám zpřístupní pouze, pokud instalujeme operační systém Windows 8 například na počítači, kde je již nainstalována předchozí verze operačního systému Windows), nebo Vlastní (nainstalování čistého systému). Zde záleží především na tom, jak je předchozí systém Windows nastaven a jaké aplikace používáte. Pokud totiž instalátor Windows 8 zjistí nekompatibilitu předchozího systému popřípadě některé aplikace, která by mohla v novém systému způsobovat určité potíže, odmítne instalátor upgrade provést.

Jak již bylo řečeno na začátku - oprava přepíše systémové soubory. Používá se, pokud jsou tyto soubory nenávratně poškozeny. Např. pokud se systém chová nestandardně i přes vyloučení virové nákazy a obnovení systému k datu, kdy vše fungovalo, tak, jak mělo.

11. Zcela nová čistá reinstalace operačního systému

Když žádný předchozí postup nevede k funkčnímu operačnímu systému, nezbývá než provést novou čistou reinstalaci Windows.

Mluvíme-li o čisté reinstalaci Windows, provádíme jejich instalaci do počítače, který dosud není vybaven žádným operačním systémem. Případně kompletně odstraňujete stávající softwarové vybavení a instalujete vše znovu.

Jak reinstalovat Windows 8

Ať už vás k čisté instalaci dovedla jakákoliv z cest, vězte, že jste zvolili nejlepší možný způsob, co se následné stability systému týče. Do nově instalovaného systému si totiž nenesete žádné pozůstatky z doposud používaného systému, tedy i případné chyby.