- Jak opravit Windows Windows Vista -

1. Poslední známá funkční konfigurace

Restartujte počítač. Když poprvé zmizí obraz na obrazovce, ihned opakovaně stiskněte klávesu F8. Zobrazí se nabídka Upřesnit možnosti systému Windows. Pokud se nabídka nezobrazí, restartujte počítač a zkuste to znovu. Pomocí kurzorových kláves na klávesnici (myš nebude fungovat) vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace a poté stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows Vista se pokusí spustit. Pokud jste nedávno nainstalovali nový hardware, vypněte počítač a tento hardware odpojte.

Jak opravit Windows Vista


Všechny změny provedené od posledního úspěšného spuštění budou ztraceny. Možnost Poslední známá funkční konfigurace použijte pouze v případě chybné konfigurace. Tato možnost neřeší potíže způsobené poškozenými nebo chybějícími ovladači a soubory.

2. Spuštění Možnosti obnovení systému

Prostředí a nástroje pro opravu systému by se měly automaticky spustit po chybě načítání systému. Ručně lze opravné nástroje spustit z instalačního DVD Windows nebo přímo z pevného disku, pokud byly výrobcem PC předinstalovány. Pokuste se proto nejdříve zjistit, zda nejsou opravné nástroje již předinstalovány.

Spuštění z pevného disku

Spuštění z instalačního DVD Windows Vista

V případě, že nebyly opravné nástroje výrobcem PC předinstalovány nebo se je z různých důvodů nedaří spustit z pevného disku, nezbývá než k opravě použít instalační disk Windows Vista. Jestliže instalační disk nemáte, přečtěte si návod: Možnosti získání instalačního DVD s Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

3. Nástroj - Oprava při spouštění

Jak opravit Windows Vista

Tento nástroj nám může pomoci při odstranění problémů se startem systému. Provede diagnostiku a pokusí se opravit problémy se spuštěním systému automaticky.

Jak opravit Windows Vista

Nástroj - Oprava spouštění systému se pokusí popořadě opravit potíže s poškozeným MBR, tabulkou oddílů, zaváděcím sektorem, poškozený systémovými podregistry, chybějícími nebo poškozenými systémovými soubory, systémovými ovladači, problémy po instalaci nekompatibilních ovladačů, updatů nebo service packů.

Jestliže jsem schopni odhadnout příčinu potíží se systémem, můžeme se pokusit provést opravu ručně přes příkazový řádek.

4. Nástroj - Obnovení systému

Jak opravit Windows Vista

Instalace programu nebo ovladače může někdy způsobit, že systém Windows pracuje pomalu nebo se chová nepředvídatelně. Nástroj Obnovení systému může vrátit systémové soubory ve vašem počítači do stavu, kdy všechno fungovalo hladce, čímž vám možná pomůže předejít hodinám náročného odstraňování problémů. Nemá vliv na dokumenty, obrázky ani jiná data. Systém Windows Vista vytváří body obnovy automaticky sám. Můžete ale vytvářet bodů obnovení systému i ručně.

Jak opravit Windows Vista

Postupujte dle instrukcí průvodce obnovením systému.

Jak opravit Windows Vista

Budete vyzváni k vybrání bodu obnovení.

Jak opravit Windows Vista

Vybereme disk s operačním systémem.

Jak opravit Windows Vista

Vybraný bod obnovení je třeba ještě odsouhlasit. Jakmile tak učiníte, započne samotná obnova operačního systému.

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

Jak opravit Windows Vista

5. Nástroj - Obnovení bitové kopie systému

Vycházíme z předpokladu, že máte k dispozici bitovou kopii operačního systému vytvořenou pomocí průvodce zálohováním. Pokud bitovou kopii systému nemáte k dispozici, nemůžete nástroj - Obnovení bitové kopie systému k opravě nefunkčního operačního systému Windows použít.

Při tvorbě záloh jste museli vybrat umístění pro ukládání záloh. Nejčastěji zálohy bývají umístěny na externím pevném disku, případně jiný lokální pevný disk či síťové úložiště. Ať tak či onak, je nutné zajistit, aby médium bylo při obnovení k počítači připojeno. V opačném případě nebude možné systém obnovit.

Jak opravit Windows Vista

Po spuštění nástroje - Obnovení bitové kopie systému začne nástroj prohledávat všechny dostupné lokální pevné disky (včetně externích disků) a pokusí se získat informace o uložených bitových kopiích. Pokud jste zálohy prováděli na síťové úložiště, systém nebude schopen je vyhledat, naopak budete muset zadat cestu ručně.

Systém nabídne k obnově zálohu s nejaktuálnějším časovým razítkem (tedy nejnovější), což nemusí být vždy ideální – například tehdy, když víte, že jste s operačním systémem měli již měsíc, k definitivnímu selhání ale došlo až před pár dny.

Věnujte proto pozornost položkám Umístění, Datum a čas a Počítač, podle jejich hodnot lze poměrně přesně identifikovat, zdali se jedná o správnou bitovou kopii. V takových případech označte volbu Vybrat bitovou kopii systému a klepněte na tlačítko Další. Systém vám nabídne všechny dostupné bitové kopie.

Jakmile budete mít vybranou vhodnou zálohu, můžete obnovit systém do původního stavu.

6. Nástroj - Diagnostika paměti Windows

Jak opravit Windows Vista

Součástí operačního systému Windows Vista je testovací program, který je určen ke kontrole operační paměti počítače.

Nástroj můžete spustit i z příkazového řádku: soubor "MdSched.exe" je umístěný v adresáři System32.

Jak opravit Windows Vista

Pokročilejší uživatelé mohou ještě zvolit přesný typ testu pomocí stisku klávesy F1: Základní, Standardní nebo Rozšířený. Potvrzení provedete pomocí klávesy F10 – spustí se příslušný test.

Jak opravit Windows Vista

V programu Diagnostika paměti je zobrazen indikátor průběhu, ukazující stav testu. V ideálním případě by měl být počítač v klidovém režimu. Proces nepřerušujte a s počítačem nepracujte. Po dokončení testu se systém Windows znovu automaticky restartuje. Pokud program nenalezne žádné chyby, zobrazí se zpráva, že nebyly nalezeny žádné chyby. Jestliže program nějakou závadu vyhledá, budete patrně muset vyměnit poškozený paměťový modul.

7. Nástroj - Příkazový řádek

Tímto nástrojem otevřete standardní rozhraní příkazového řádku, podobně jako byste jej spustili přímo z hlavního rozhraní Windows Vista, navíc s přidruženými administrátorskými právy, jsou-li k dispozici. 
Pro opravy operačního systému přes příkazový řádek jsou nutné znalosti příkazů: 
Jak pracovat s příkazovým řádkem.

Jak opravit Windows Vista

S pomocí příkazového řádku, můžeme provést opravy operačního systému zadáním příkazů.

Nejpoužívanější příkazy a nástroje jsou tyto:

1. Bootrec – opravy zaváděcího sektoru: Jak opravit bootloader MBR/GPT Windows Vista, 7, 8 a 10

2. BCDEdit – editace souboru BCD.

3. Diskpart – editace oddílů disků.

4. Bootsect – obnovení boot sektoru ve vašem počítači.

5. Format – formátování oddílů.

6. Chkdsk – vyhledávání a řešení problémů s disky.

7. Notepad – prohlížení log souborů a editaci konfiguračních souborů.

8. Regedit – editace registrů.

8. Opravná reinstalace operačního systému

Opravnou reinstalaci systému můžeme přirovnat k zcela nové čisté reinstalaci operačního systému Windows. Při instalaci dojde ke zkopírování (a tím i zároveň přepsání) všech systémových souborů. Narozdíl od nové čisté instalace OS, při které se provádí zformátování (smazání) disku, se tento krok vynechá. A zde je právě ten velký rozdíl - veškerá Vaše data, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a ostatní soubory, včetně nastavení aplikací, zůstanou nedotčena. Ovšem v počítači zůstanou pozůstatky předchozího systému a tedy i možné chyby.

Po spuštění instalace budeme nejprve požádání o zvolení jazyka, se kterým s námi bude systém komunikovat. Dále také můžeme zvolit nastavení časové zóny a rozložení klávesnice. Toto již by mělo být po výběru jazyka nastaveno správně.


Na další obrazovce to máme celkem snadné, prostě jen klikneme na tlačítko "Nainstalovat".


Dále po vás systém bude požadovat tzv. Produktový klíč.

Pokud se nám zobrazí nabídka s výběrem edice operačního systému Window Vista, vybereme tu, kterou máme zakoupenou. Malé upozornění, jesliže se objeví sloupec pojmenovaný "Architektura" jde o označení verze systému (x86-značí 32 bitový systém, x64-značí 64 bitový systém).

Poté se nám zobrazí licenční podmínky, které je nutné odsouhlasit, jinak instalace nebude pokračovat. Po přečtení těchto podmínek zaškrtneme "Přijímám licenční podmínky" a klikneme na tlačítko "Další", které se nám po odsouhlasení licenčních podmínek zpřístupní.

Nyní dostaneme na výběr, zda chceme provést Opravnou reinstalaci - Upgrade (tato volba se nám zpřístupní pouze, pokud instalujeme operační systém Windows Vista například na počítači, kde je již nainstalována předchozí verze operačního systému Windows), nebo Vlastní (nainstalování čistého systému). Zde záleží především na tom, jak je předchozí systém Windows nastaven a jaké aplikace používáte. Pokud totiž instalátor Windows Vista zjistí nekompatibilitu předchozího systému popřípadě některé aplikace, která by mohla v novém systému způsobovat určité potíže, odmítne instalátor upgrade provést.

Jak již bylo řečeno na začátku - oprava přepíše systémové soubory. Používá se, pokud jsou tyto soubory nenávratně poškozeny. Např. pokud se systém chová nestandardně i přes vyloučení virové nákazy a obnovení systému k datu, kdy vše fungovalo, tak, jak mělo.

9. Zcela nová čistá reinstalace operačního systému

Když žádný předchozí postup nevede k funkčnímu operačnímu systému, nezbývá než provést novou čistou reinstalaci Windows.

Mluvíme-li o čisté reinstalaci Windows, provádíme jejich instalaci do počítače, který dosud není vybaven žádným operačním systémem. Případně kompletně odstraňujete stávající softwarové vybavení a instalujete vše znovu.

Jak opravit Windows Vista

Ať už vás k čisté instalaci dovedla jakákoliv z cest, vězte, že jste zvolili nejlepší možný způsob, co se následné stability systému týče. Do nově instalovaného systému si totiž nenesete žádné pozůstatky z doposud používaného systému, tedy i případné chyby.

Zde se o tomto způsobu rozepisovat nebudeme. Jak vše správně provést se dozvíte v samostatném podrobném návodu: Jak reinstalovat Windows Vista