- Jak opravit Windows Windows XP -

1. Poslední známá funkční konfigurace

Restartujte počítač. Když poprvé zmizí obraz na obrazovce, ihned opakovaně stiskněte klávesu F8. Zobrazí se nabídka Upřesnit možnosti systému Windows. Pokud se nabídka nezobrazí, restartujte počítač a zkuste to znovu. Pomocí kurzorových kláves na klávesnici (myš nebude fungovat) vyberte položku Poslední známá funkční konfigurace a poté stiskněte klávesu ENTER. Systém Windows XP se pokusí spustit. Pokud jste nedávno nainstalovali nový hardware, vypněte počítač a tento hardware odpojte.

Jak opravit Windows XP

Všechny změny provedené od posledního úspěšného spuštění budou ztraceny. Možnost Poslední známá funkční konfigurace použijte pouze v případě chybné konfigurace. Tato možnost neřeší potíže způsobené poškozenými nebo chybějícími ovladači a soubory.

2. Nouzový režim - Obnovení systému

Také se nachází při startu PC pod klávesou F8. Vybereme tedy položku a zmáčkneme klávesu ENTER. Nouzový režim pomáhá rozpoznat problémy. Neobjeví-li se po spuštění v nouzovém režimu problém znovu, můžete vyloučit, že možnou příčinou je toto výchozí nastavení.

Jak opravit Windows XP

Působí-li potíže přidání nového zařízení, změna ovladače nebo přidání softwaru, můžete nouzový režim využít k odebrání zařízení nebo ke zrušení změny.

To provedete tak, že ve Start menu -> Programy -> Příslušenství -> Systémové nástroje vyberete Obnovení systému.

Jak opravit Windows XP

Tímto nástrojem můžete vrátit zpět předchozí změny systému – stačí postupovat dle instrukcí průvodce obnovením systému.

Jak opravit Windows XP

Podrobnější návod na použití Nástroje Obnovení Systému tady: Nástroj Obnovení systému

3. Konzola pro zotavení

Konzola pro zotavení systému Windows XP je záchranný nástroj, který vám umožní provádět opravy Windows pomocí základních příkazů příkazového řádku, aniž byste museli mít spuštěný operační systém. Pomocí konzoly tak můžete například opravit poškozený zaváděcí sektor disku, nefunkční zavádění operačního systému, můžete zkontrolovat chyby na pevném disku, můžete na pevný disk kopírovat soubory, apod.

Ke smysluplné práci v konzole potřebujete ovládat alespoň základní příkazy příkazového řádku: Jak pracovat s příkazovým řádkem. Dále potřebujete heslo účtu Administrátor příslušné instalace Windows XP v opravovaném počítači.

Jak se do konzoly dostat?

Nejprve musíte povolit bootování z CD. Pak vložte instalační CD Windows do mechaniky a po jeho startu stiskněte klávesu R, abyste spustili konzolu. Jestliže instalační disk nemáte, přečtěte si návod: Možnosti získání instalačního CD s Windows XP.

Jak opravit Windows XP

Dalším krokem je přihlášení k instalaci. Musíte napsat číslo systému, ve kterém chcete pracovat, (čísla nalezených instalací se vypíší na obrazovce) a stisknout klávesu Enter.

Jak opravit Windows XP

Pokud máte nainstalováno více operačních systémů, musíte vybrat právě ta poškozená Windows. Pokud je účet Administrator v tomto systému chráněn heslem, bude po vás konzola chtít ještě heslo k účtu Administrátor.

Pokud jste systém neinstalovali sami, je možné, že tento účet vůbec nebude chráněn heslem. A tedy stačí kliknout ENTER bez zadání hesla.

Jak opravit Windows XP

Nyní již v konzole použijete potřebné příkazy, kterými můžete vaše Windows XP opravit.

 

Jak opravit Windows XP

Nejpoužívanější jsou tyto:

1. Bootrec – opravy problémů s diskem.

2. BCDEdit – editace souboru BCD.

3. Diskpart – editace oddílů disků.

4. Bootsect – obnovení boot sektoru ve vašem počítači. Slouží k aktualizaci záznamu MBR diskových oddílů pro přepnutí mezi správcem zavádění Windows 7 a zavačečem NTLDR.

5. Format – formátování oddílů.

6. Chkdsk – vyhledávání a řešení problémů s disky.

7. Notepad – prohlížení log souborů a editaci konfiguračních souborů.

8. Regedit – editace registrů.


Nápovědu zobrazíte připsáním parametru "/?". Například: "BCDEdit /?".

Podrobněji o příkazovém řádku v již odkazovaném návodě: Jak pracovat s příkazovým řádkem.

4. Konzola pro zotavení - poškozené soubory

Start Windows XP někdy může skončit chybovým hlášením "Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: Windows\system32\hal.dll. Nainstalujte znovu uvedený soubor.". V některých případech může hlášení alternativně za problematické označit soubory ntoskrnl.exe nebo ntdll.dll.

Hledáte-li řešení tohoto problému, najdete obvykle návody na zkopírování těchto souborů z instalačního CD Windows pomocí Konzoly pro zotavení (Recovery console).

Chybové hlášení má zpravidla na svědomí vadný nebo chybějící konfigurační soubor pro zavádění systémů – soubor boot.ini. Opravit jej můžete několika způsoby. Doporučujeme využít konzolu pro zotavení.

Nastartujte konzolu a přihlaste se k poškozené instalaci.

V konzole se musíte dostat do kořenové složky (do tzv. rootu) prvního spouštěcího disku (obvykle disk C) nebo do složky WINDOWS (C:\WINDOWS>) pokud jste jinde, použijte příkaz cd.. kterým vystoupíte o složku výše nebo cd\, jímž přeskočíte okamžitě do rootu.

Jestliže je v příkazovém řádku C:\> nebo C:\WINDOWS>, napište příkaz bootcfg /rebuild jenž po krátké kontrole zobrazí dotaz, zda má přidat instalaci do souboru boot.ini. Přidání potvrdíte napsáním písmene "a".

Následně se zobrazí výzva k zadání identifikátoru načtení, kam můžete napsat vlastní název operačního systému (kvůli rozlišení). Pokud název nevyplníte, použije se výchozí. Po stisku klávesy Enter se zobrazí možnosti načítání OS, zde můžete napsat /fastdetect, tento příkaz má na svědomí o něco rychlejší a spolehlivější start počítače. Obě dvě možnosti však můžete ponechat prázdné a pouze je odklepnout stiskem klávesy Enter.

Nyní napište do konzoly příkaz exit, jímž ukončíte konzolu a systém se restartuje. Pokud počítač ani po tomto zásahu nenastartuje a nadále vypisuje stejnou chybu, pokuste se obnovit vypisovaný soubor.

Opět nastartujte konzolu a přihlaste se k poškozené instalaci Windows.

Jak opravit Windows XP

Poznámka: U souborů, které nejsou komprimovány (nemají přejmenováno poslední písmeno přípony) použijete místo příkazu expand příkaz copy, takže zápis bude vypadat takto:

copy NTDLL.DLL C:\Windows\system32\ntdll.dll

Pro soubor ntoskrnl.exe má příkaz následující podobu:

expand NTOSKRNL.EX_ C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe

Po úspěšném nakopírování souborů restartujte počítač a Windows by se měla v pořádku spustit. Pokud ani tato operace nezabere a start počítače stále končí stejnou chybou, budete patrně muset přistoupit k opravné reinstalaci Windows.

5. Konzola pro zotavení - Oprava hlavního spouštěcího záznamu

Oprava hlavního spouštěcího záznamu, známějšího pod anglickým názvem Master Boot Record, zkráceně MBR je jednou z typických operací, kterou provádíte z konzoly pro zotavení nebo ze záchranné diskety.

Kdy se o tuto opravu pokusit?

1.Když počítač se systémem Windows XP skončí po úvodním testu černou obrazovkou a nezobrazí se ani logo Windows. Nejprve si ovšem zkontrolujte, že v počítači nemáte vloženou žádnou disketu ani CD nebo DVD, případně flash disk či paměťovou kartu (pokud ano, ven s tím a zkuste restartovat, zda se problém neodstraní).

2.Když máte počítač, ve kterém jste si vedle Windows XP nainstalovali Vistu, Windows 7 nebo Linux a později jste tento systém smazali. Stará XP se tím pro vás v mnoha případech tanou nedostupná a výsledkem je chování popsané v předchozím bodě.

3.Když máte kromě Windows XP v počítači ještě starší Windows (Windows 98) a tento starší systém přeinstalujete. Tím se opět Windows XP stanou nedostupná.

Pravděpodobnou příčinou prázdné obrazovky po startu je porušený zavaděč operačního systému. K jeho obnovení se obvykle používá konzola pro zotavení a v ní příkazy fixboot a fixmbr.

Oprava systému nainstalovaného na disku C

Předpokládejme, že máte počítač s jedním operačním systémem nainstalovaným na jednotce označené písmenem C a řešíte tedy první z uvedených typů problémů. U počítačů s více nainstalovanými operačními systémy bude situace o něco složitější a popíšeme si ji dále.

Nastartujte do Konzoly pro zotavení a přejděte do kořenové složky disku C, nebo do složky WINDOWS (C:\WINDOWS>) pokud jste jinde, použijte příkaz cd.. kterým vystoupíte o složku výše nebo cd\, jímž přeskočíte okamžitě do rootu.

Jak opravit Windows XP

Jestliže je v příkazovém řádku C:\> nebo C:\WINDOWS> , napište příkaz fixboot a stiskněte Enter. Konzola se vás dotáže, zda chcete skutečně zapsat nový spouštěcí sektor do disku C. Abyste příkaz potvrdili, napište písmeno a jako ANO a stiskněte klávesu Enter.

Pokud byste chtěli příkaz zrušit, stiskněte místo a písmeno n jako NE. O úspěšném zápisu sektoru vás konzola informuje.

Nyní opravte hlavní spouštěcí záznam tak, že napíšete příkaz fixmbr a stiskněte Enter. Konzola zobrazí varování a dotáže se, zda opravdu chcete příkaz provést. Opět stiskněte Enter. O úspěšném zápisu vás opět informuje hlášení.

Oprava systému s více disky

Máte-li v počítači více systémů a více pevných disků, musíte opravit spouštěcí sektor a hlavní spouštěcí záznam na primárním oddílu prvního pevného disku. Např. v mém počítači byly na jednotce C Windows 2000 a Windows XP mám na jednotce F. Budu li chtít opravit nestartující Windows XP, budu příkazy fixboot a fixmbr opravovat disk C. Pokud máte v počítači čtečku karet a díky ní se vám Windows nainstalovaly až na disk G, budete opravovat spouštěcí sektor disku G. Příkazy pak musíte zadat i s písmenem jednotky: fixboot c nebo fixmbr c.

Tímto zásahem by se měly problémy se startem počítače vyřešit. Pokud počítač stále nestartuje, může být potřeba zkontrolovat disk (opět z konzoly) příkazem chkdsk. Disk se někdy tváří, že je v pořádku. Chcete-li si kontrolu vynutit, zadejte příkaz s parametrem /p, napište tedy chkdsk /p (mezi příkazem a lomítkem je mezera).

Další věcí, kterou byste mohli potřebovat je oprava nabídky operačních systémů při startu, tu provedete v konzole příkazem bootcfg \rebuild.

6. Konzola pro zotaveni - kontrola disku

Když počítač nechce startovat a skončí po post testech – ještě dříve, než se objeví obrazovka s logem Windows, máte téměř jistě problém s pevným diskem. Již jsme na těchto stránkách probrali případy, kdy je poškozený hlavní spouštěcí záznam (MBR, Master Boot Record) nebo poškozený konfigurační soubor pro zavádění systému (soubor boot.ini). V případě, že jste v konzole pro zotavení provedli příkazy fixmbr, fixboot, či bootcfg /-rebuild a počítač stále nestartuje, zkuste ještě zkontrolovat pevný disk programem chkdsk.

Tento diskový program kontroluje integritu dat – to znamená, že dokáže zjistit, zda záznamy v tabulce souborů (MFT, Master File Table) odpovídají tomu, co se na disku skutečně nachází, a případné chyby opravit.

Je také schopen zkontrolovat celý povrch disku – otestovat, zda se dá z každého sektoru (clusteru) číst a zda se dá do něj i zapisovat. Pokud najde sektor, který je nečitelný nebo do něj nejde zapisovat, zařídí, aby jej disk už dále nepoužíval.

Chcete-li příkaz použít v konzole pro zotavení, nastartujte počítač z instalačního CD Windows do konzoly a po přihlášení k instalaci napište chkdsk c:, kde c je písmeno jednotky, kterou chcete kontrolovat, a stiskněte Enter.

Písmeno jednotky můžete v příkazu vynechat, program chkdsk pak bude kontrolovat jednotku, na které se právě nacházíte. Máte-li v konzole vypsáno: C:\WINDOWS> nebo C:\> a zadáte jen chkdsk a stisknete klávesu Enter, bude se kontrolovat disk C.

Jak opravit Windows XP

Kontrolu disku si můžete vynutit i v případě, že počítač hlásí, že na disku nejsou problémy a není třeba jej kontrolovat. Pro nucenou kompletní kontrolu disku použijte příkaz s parametrem /p, napište tedy příkaz chkdsk c: /p.

Jak opravit Windows XP

Právě nucená kontrolado vede k odhalení vadných sektorů a některých hlubších problémů na disku.

7. Opravná reinstalace operačního systému

Opravnou reinstalaci systému můžeme přirovnat k zcela nové čisté reinstalaci operačního systému Windows. Při instalaci dojde ke zkopírování (a tím i zároveň přepsání) všech systémových souborů. Narozdíl od nové čisté instalace OS, při které se provádí zformátování (smazání) disku, se tento krok vynechá. A zde je právě ten velký rozdíl - veškerá Vaše data, jako jsou dokumenty, obrázky, videa a ostatní soubory, včetně nastavení aplikací, zůstanou nedotčena. Ovšem v počítači zůstanou pozůstatky předchozího systému a tedy i možné chyby.

Jak opravit Windows XP

Jak již bylo řečeno na začátku - oprava přepíše systémové soubory. Používá se pokud jsou tyto soubory nenávratně poškozeny. Např. pokud se systém chová nestandardně i přes vyloučení virové nákazy a obnovení systému k datu, kdy vše fungovalo, tak, jak mělo.

8. Zcela nová čistá reinstalace operačního systému

Když žádný předchozí postup nevede k funkčnímu operačnímu systému, nezbývá než provést novou čistou reinstalaci Windows.

Mluvíme-li o čisté reinstalaci Windows, provádíme jejich instalaci do počítače, který dosud není vybaven žádným operačním systémem. Případně kompletně odstraňujete stávající softwarové vybavení a instalujete vše znovu.

Ať už vás k čisté instalaci dovedla jakákoliv z cest, vězte, že jste zvolili nejlepší možný způsob, co se následné stability systému týče. Do nově instalovaného systému si totiž nenesete žádné pozůstatky z doposud používaného systému, tedy i případné chyby.

Zde se o tomto způsobu rozepisovat nebudeme. Jak vše správně provést se dozvíte v samostatném podrobném návodu: Jak reinstalovat Windows XP