Formátování řetězců

Exlpoitování přes formátování řetězce je relativně nové. stejně jako v chybách přetečení paměti je cílem přepsat data, tak abychom změnili tok prováděného privilegovaného programu. Tyto exploity také závisí na programových chybách, které nemusí mít přímý dopad na bezpečnost.