- Šifrovací algoritmy -

 

Název

Obrázek

Popis

Odkaz

RC4

RC4 (též ARC4 nebo ARCFOUR) je v informatice název kryptografického algoritmu. Je používán například pro šifrovaný přenos webových stránek (HTTPS) nebo pro zabezpečení přenosu v bezdrátových sítích (Wi-Fi). Šifra RC4 je jednoduchá, rychlá, ale má i slabé stránky, které omezují její použitelnost.

Zde

AES

Advanced Encryption Standard (AES, česky standard pokročilého šifrování) je standardizovaný algoritmus používaný k šifrování dat v informatice. Jedná se o symetrickou blokovou šifru šifrující i dešifrující stejným klíčem data rozdělená do bloků pevně dané délky. Norma nahradila dříve užívanou šifru DES.[1] Je používána například pro bezdrátové Wi-Fi sítě v rámci zabezpečení WPA2 dle standardu IEEE 802.11i.

Zde

RSA

RSA (iniciály autorů Rivest, Shamir, Adleman) je šifra s veřejným klíčem, jedná se o první algoritmus, který je vhodný jak pro podepisování, tak šifrování. Používá se i dnes, přičemž při dostatečné délce klíče je považován za bezpečný.

Zde

TwoFish

Twofish je symetrická bloková šifra se 128-bitovou délkou bloku a až 256-bitovou délkou klíče, vyvinutá Brucem Schneierem. Jde o nepatentovanou otevřenou šifru pro volné použití. Šifra Twofish byla jedním z pětice finalistů soutěže standardu AES.

Zde