Odborné články Administrace -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo


 

Název

Obrázek

Popis

Active Directory (0)

Výsledek obrázku

Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows. Active Directory umožňuje administrátorům nastavovat politiku, instalovat programy na mnoho počítačů nebo aplikovat kritické aktualizace v celé organizační struktuře. Active Directory ukládá své informace a nastavení v centrální organizované databázi.

Group policy (0)

Zásady skupiny je infrastruktura, která umožňuje implementovat konkrétní konfigurace pro uživatele a počítače. Nastavení zásad skupiny jsou obsaženy v objektech zásad skupiny (GPO), které jsou spojeny s následujícími služby kontejnerů adresářové služby Active Directory: weby, domény nebo organizační jednotky (OU).

Příkazový řádek
Stahuj

Výsledek obrázku pro příkazový řádek

Základní znalosti příkazového řádku.