Odborné články Bezpečnost -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo


 

Název

Obrázek

Popis

Standard 802.1x Komponenty protokolu PPP Tento tutoriál navazuje na článek věnovaný zabezpečení lokálních datových sítí proti neoprávněným uživatelům. Objasňuje jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí a LAN sítí vybavených přepínači. Pochopení co přináší specifikace IEEE 802.1x znamená pochopení 3 technologií - PPP, EAP (Extensible Authentication Protocol) a IEEE 802.1x samotné.
Systémy detekce a prevence průniků (IDS a IPS) Vícesegmentový IPS 3Com TippingPoint  5000E

Penetrační testy tvoří důležitou součást bezpečnostní analýzy. Za použití různých nástrojů jsou prováděny pokusy proniknout do různých částí informačního systému zvenčí či zevnitř. Výsledkem těchto testů je odhalení slabých míst v ochraně informačního systému.

DNSSEC a bezpečné DNS

Jak tedy systém DNS pracuje? Obecně se na celý systém DNS dá pohlížet jako na decentrali­zovanou hierarchickou databázi, jejíž hlavní smysl je poskytovat informace nutné pro překlad jmen na IP adresy. Informace uložené v DNS se ukládají ve formě, která se nazývá Resource Record (dále též RR záznam). Protože data uložená v RR záznamech jsou spíše statického charakteru, mají samotné informace i specifikaci maximální doby platnosti záznamu, tzv. TTL (Time to Live).

(NICE) Cybersecurity Workforce Framework

NICE Category Boxes

The NICE Cybersecurity Workforce Framework (aka the NICE Framework) (link is external) NIST Special Publication 800-181, is a national focused resource that categorizes and describes cybersecurity work. The NICE Framework, establishes a taxonomy and common lexicon that describes cybersecurity work and workers irrespective of where or for whom the work is performed. The NICE Framework is intended to be applied in the public, private, and academic sectors.

Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity 2.0

Identify, Detect, Respond, Protect, and Recover

This voluntary Framework consists of standards, guidelines, and best practices to manage cybersecurity-related risk. The Cybersecurity Framework’s prioritized, flexible, and cost-effective approach helps to promote the protection and resilience of critical infrastructure and other sectors important to the economy and national security.

Industrial Internet of Things Volume G4: Security Framework

Industrial Internet Security Framework

The evolution of the Internet of Things includes the emergence of smart electrical grids, connected healthcare devices and hospitals, intelligent transportation, smart factories and other cyber-physical systems. This collection of objects, devices and sensors connected via software solutions continues to grow into the billions. According to IDC research, the number of connected devices will exceed 30 billion by 2020! The resulting immense number of active and passive interconnected devices and associated data poses a complex security challenge.

ISO 27001 (16)

ISO 27002 (16)

Co jsou tito standardy a jak s nimi pracovat.

DDoS

Distribuovaný denial-of-service útok je pokus, aby se stroj nebo síťový zdroj k dispozici. Ačkoliv provedení, cíle a motivy se mohou lišit, obecně jde o cíle jednotlivce nebo skupiny lidí.Mohou na určitou dobu vyřadit služby, které jsou nějakou dobu buď mimo provoz nebo je obtížné se k nim přihlásit.Např. Internetové připojení, online služby atd.

Kerberos

V%C3%BDsledek%20obr%C3%A1zku%20pro%20kerberos

Kerberos protokolu nevěnuje, ale popíšeme si základní termíny Active Directory, které potřebujeme znát, a s kterými Kerberos autentizace souvisí (když ji používáme v doménovém prostředí). Nejprve stručně zmíníme AD komponenty, protože struktura souvisí s Kerberos Realm. Popíšeme si, jak klient hledá doménový řadič (což je zároveň Kerberos autentizační server). A docela podrobně se podíváme na přihlašovací jména uživatelských účtů (User Principal Name) a jména instancí služeb (Service Principal Name).

BitLocker: Chcete mít chráněny servery i stanice?

Výsledek obrázku pro Elektronickém podpisu a šifrování

Windows Vista a Windows Server 2008 nabízí skvělý bezpečnostní prvek - BitLocker. K čemu je dobrý, když máte EFS? A proč byste to měli dávat na server?
BitLocker je novinka nabízející šifrování celých diskových oddílů. Jednak partition u basic disků. Ale i volume u disků dynamických. Jedním klíčem jsou zašifrovány všechny (skoro) sektory diskového oddílu. Jediným požadavkem je, že oddíl musí být naformátován NTFS. Windows Vista i Windows Server 2008 umí šifrovat jak oddíly datové, tak i bootovací.

ODHALOVÁNÍ ROOTKITŮ A DETEKCE SPYWARU

Související obrázek

Obecně můžeme spyware (spy = špion) definovat jako aplikaci, která se do počítače dostane ať už nechtěnou náhodou nebo jako součást jiných aplikací. Všeobecně se spyware dostal do podvědomí jako aplikace, která má za úkol narušit soukromí uživatele. Dokáže shromažďovat statistické informace (navštívené stránky, používané programy apod.), případně i jinak citlivé informace – jako jsou například hesla, piny platebních karet atd. Takto nashromážděná data jsou následně poslána autorovi této aplikace a ten je použije dle svého uvážení.

SYSTÉM PRO ROZPOZNÁVÁNÍ APT ÚTOKŮ

Výsledek obrázku pro APT THREATS

APT je zkratka Advanced Persistent Threat, tedy pokročilého profesionálně vedeného útoku, který se vyznačuje dlouhou dobou trvání, zpravidla v řádu měsíců až roků. APT útoky nejsou příležitostné či náhodné, ale cíl útoku je předem velice pečlivě nastudován.Útoky nejsou příležitostné či náhodné, ale cíl útoku je předem velice pečlivě nastudován. Co přesně APT útok je a čím se odlišuje od jiných typů sofistikovaných útoků, ještě není zcela ustáleno. Někteří považují APT útok pouze za poslední článek ve vývoji útoků, jiní je považují za úplně nový přístup. Základní definice společnosti ISACA je definuje jednoduše jako hrozbu, která je pokročilá a trvalá.

Public Key Infrastrukture (PKI)

Výsledek obrázku pro Elektronickém podpisu a šifrování

Základním stavebním prvkem každého PKI je certifikační autorita, která má za úkol vystavovat a případně také zneplatňovat digitální certifikáty. Při návrhu celého řešení si musíme umět odpovědět na celou řadu důležitých otázek: Kolik úrovní bude celá hierarchie PKI mít? Je výhodné integrovat certifikační autoritu do Active Directory? Jakou délku klíče zvolit? Certifikát kořenové certifikační autority by měl mít platnost 1 rok nebo 20 let? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď v úvodním prvním díle seriálu o PKI.

Úvod do penetračního testování

Výsledek obrázku pro penetraÄ?ní systemu

Penetrační testování může být zcela samostatný proces, pokud se bavíme o penetračním testování firemní infrastruktury nebo lidského faktoru. Doporučuje se však zařadit i do poslední fáze testování SW, za funkční testy a zátěžové testy.Penetrační testování je v současné době velmi diskutované téma, zvláště v kruhu ICT manažerů a top managementu firem. Dle výsledků nedávné studie Cost of Data Breach, která se zabývala výškou finančních ztrát v případě odcizení firemních dat, je průměrná ztráta při bezpečnostním incidentu, při kterém dojde k odcizení dat, 25,2 milionu korun českých.1

Penetrační testování
Úvod do etického hackingu

Výsledek obrázku pro penetraÄ?ní systemu

První kapitola seznamuje čtenáře se základními pojmy a názvoslovím svázaným s etickým hackingem a penetračním testováním. Následně bude provedena rešerše samotného termínu penetrační testování. Ucelené názvosloví je důležité pro pochopení hlubší problematiky svázané s penetračním testováním.

Proxy firewall

Výsledek obrázku pro proxy firewall

Počítačová bezpečnost patří k ožehavým tématům dneška. V době stále se rozšiřujícího Internetu číhá nebezpečí na každém rohu. Profesionálové o něm dobře vědí a málokdo z nich bere tento problém na lehkou váhu, avšak spousta běžných uživatelů není dostatečně informována, a ti, kteří jsou, si myslí, že se jich nebezpečí napadení cizím útočníkem netýká. To je jeden z největších omylů v této oblasti. Všichni máme na pevném disku informace, které bychom neradi zveřejnili nebo ukázali někomu cizímu. Na jedné straně se oháníme zákony na ochranu osobnosti, na straně druhé necháváme často až příliš nápadně „otevřené dveře“ do našeho systému.

PKI a technologie elektronického podpisu (0)

Výsledek obrázku pro PKI

PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie. PKI umožňuje pomocí přenosu důvěry používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly.

Bezpečnost počítačových sítí (0)

Bezpečnost je dnes klíčový faktor pro sítě i aplikační systémy a i přesto, že je jedním z hlavních požadavků na vznikající a vyvíjející se sítě, existuje stále značný nedostatek snadno implementovatelných metod a strategií zabezpečení.