Odborné články Informatika  -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo


 

Název

Obrázek

Popis

Počítačové systémy

Počítač se obvykle skládá z monitoru, klávesnice, skříňky a zpravidla i z myši připojené k  počítači tenkým kabelem anebo bezdrátově.
Monitor na první pohled připomíná televizor. Má obrazovku, ovládače jasu, kontrastu apod.  Dá se skutečně říct, že jde jen o upravený televizor. Slouží na zobrazování informací, kontrolu činnosti a přehled o práci počítače.

Počítačové sítě

Množství informací, které se denně prohánějí po telefonních kabelech, elektronickou nebo  listovou poštou způsobilo, že jeden člověk je jednoduše nestíhá sledovat. Nedokáže nejen zpracovat a zapsat, ale ani vnímat kvanta údajů, které na něho ze všech stran útočí.

Internet

Propojení počítačů v lokální síti (např. v rámci firmy anebo školy) dovoluje připojeným  uživatelům získávat i poskytovat nejrůznější informace. Množství a kvalita takových  informací je však zanedbatelná, jestliže ji porovnáme s informacemi uloženými v různých
počítačích v síti Internet.

Aplikační software

Z předcházejících kapitol víme, že počítače ovládáme a využíváme díky softwaru. Pojem  aplikační software představuje programové vybavení počítače, které je určené pro přímou a interaktivní komunikaci s uživatelem.

Informační společnost

Pojem informační společnosti, který se v současnosti skloňuje ve všech médiích a příspěvcích jak politiků tak i vědců, byl poprvé použit v analytické zprávě japonských společenských vědců v roce 1966. Vědci tím označili éru, do které vstupovala tehdejší japonská společnost. Hlavním znakem informační společnosti podle této zprávy je „kvantitativní a kvalitativní nadbytek informací".

BIOS

Stahuj

Co je to BIOS a jak funguje.

Metadata

Stahuj

Metadata co jsou a jak s nimi pracovat.

Operační systémy Novinky

Související obrázek

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.