Odborné články Programování -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo  Zpracovává se   Příprava  Budoucí


 

Název

Obrázek

Popis

Python (0)

Výsledek obrázku pro python

je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního.

Bash (25)

Výsledek obrázku pro bash

Bash je v informatice jeden z unixových shellů, který interpretuje příkazový řádek. Bash naprogramoval Brian Fox pro projekt GNU. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém shellu Bourne shell (sh).

PowerShell (55)

PowerShell základní znalosti