Bash

Bash (0)

Výsledek obrázku pro bash

Bash je v informatice jeden z unixových shellů, který interpretuje příkazový řádek. Bash naprogramoval Brian Fox pro projekt GNU. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém shellu Bourne shell (sh).

 

Název

Obrázek

Popis

1Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Proberme si úlohu Bashe v operačním systému podrobněji a zkusme k ní najít ekvivalent v oblasti grafického ovládání. Takže když startuje takový systém, spouští se jako první jádro, které načte potřebné moduly (ovladače apod.) Následuje spuštění programů na pozadí (např. různé servery) - viz známé výpisy OK během startu.
2Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Problematice řízení procesů, což znamená spouštění, přerušování a ukončování programů (textových i grafických) z prostředí Bash. Mezi jinými bude řeč i o populárním programu kill.
3Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Tento seriál se snaží seznámit především začínající uživatele s textovým prostředím operačního systému GNU (Linux), jehož předním představitelem je příkazový interpretr Bash. Dnešní díl se věnuje problematice řízení procesů, což znamená spouštění, přerušování a ukončování programů (textových i grafických) v prostředí Bash. Mezi jinými bude řeč i o populárním programu kill.
4Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Tak vás hezky vítám u čtvrtého setkání s Bashem. Umíme toho pořád víc, ale k napsání nějakého užitečného skriptu to zatím nestačí. Posuneme se proto dnes zase kousek kupředu úvodem do problematiky proměnných prostředí. Abychom si je dostatečně vychutnali, naučíme se nejprve ohánět příkazem echo.
5Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Vítám vás u dalšího dílu našeho bashového receptáře. Ani jsme se nenadáli a máme tu jaro. Jako správní pěstitelé otevřeného kódu proto vyrazíme na pole. Potom se z širých lánů půjdeme schovat do bezpečí závorek, odkud budeme sledovat proměny (resp. proměnné) naší úrody, abychom nakonec mohli sklízet úrodu ostře nabroušeným promptem.
6Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Bydlím na okraji města. Člověk by čekal za oknem romantickou přírodu, šumění větví a zpěv ptáků. Místo toho slyším bagry a vidím samé výkopy. Již druhým rokem se u nás buduje kanalizace. A tak mne napadlo, že se s vámi o tento zážitek podělím a budeme se dnes věnovat rourám. A protože do každé roury něco teče a na konci to teče ven, přidáme k tomu vstupy a výstupy.
7Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Minule jsme si pověděli o přesměrování výstupu a rourách. Dnes toto téma uzavřeme tím, že si představíme pojmenované roury. Potom si řekneme, co jsou to aliasy.
8Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

A je tady revoluční osmý díl. Dnes se přeneseme ze světa zadávání jednotlivých příkazů našemu oblíbenému interpretru Bash do světa programátorů. Bohdan Milar skriptuje.
9Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Posledně jsme si ukázali, jak vytvořit jednoduchoučký skript, kam jej uložit a jak spustit. Již tedy víme, jak zapsat často vkládanou posloupnost příkazů do textového souboru a vyvolat ji jednoduše zapsáním jména skriptu. To sice může někomu stačit, my ale budeme náročnější.
10Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Dnes si ukážeme podmínky. Je to další programátorská konstrukce, která umožňuje větvení programu, resp. skriptu, který jsme se již v tomto seriálu naučili vytvářet (viz 8. díl). Podmínky nám umožňují provedení určité části skriptu pouze v případě, kdy nastanou určité okolnosti.
11Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

V tomto díle budeme pokračovat ve větvení skriptu. Slíbené velké opakování jsem se rozhodl nechat až na příště. Navážeme na minulou část, kde jsme se seznámili s podmínkami. Představíme si podmínkový příkaz if a různé způsoby jeho použití. To nám umožní lépe rozlišovat, které části skriptu budou provedeny při výskytu určitých okolností. Opakování to ale přece jen do značné míry bude, protože if dělá v podstatě stejnou práci jako konstrukce, které jsme probírali minule. Bohdan Milar .

12Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Minule jsem přislíbil nerozvádět nová témata, ale pozastavit se nad již probranou látkou a znázornit ji na delším skriptu. Projdeme si v něm vše od proměnných, rour a smyček až po podmínky. Celý skript je uveden ve výpisu.

13Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Vítám příznivce Bashe u prvního dílu druhého ročníku našeho seriálu. Pevně doufám, že jste se v opakovacím skriptu z minulého dílu neztratili. Dnes nás čekají další dva typy cyklů - while a until.

14Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Možná máte ze skriptů prezentovaných v tomto seriálu divný pocit, jako by to nebyly plnohodnotné programy, jako by jim něco chybělo. Abstrahujeme-li od grafického rozhraní, zjistíme, že schází jakákoli komunikace s uživatelem. Ano, všechny zde dosud prezentované skripty byly neinteraktivní. Dnes tento nedostatek odstraníme seznámením se s příkazem read. Bohdan Milar .
15Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Pokud jste sami nepřišli na to, jak s pomocí read (který jsme brali minule) vytvářet textové rozhraní pro komunikaci s uživatelem, bude se vám jistě hodit příkaz case, který si ukážeme tentokrát.

16Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

V tomto díle seriálu nás čeká poslední z větvicích konstrukcí - příkaz select. Umožní nám snadno vytvářet textové nabídky, ze kterých si bude moci uživatel vybírat.

17Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Tentokrát se naučíme pracovat s parametry, které uživatel posílá skriptu z příkazové řádky. Navážeme tak na předchozí části, kdy jsme se seznámili s příkazy, které nám umožnily komunikovat s uživatelem během provádění skriptu.

18Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

A máme tu další opakovací díl. Stejně jako minule (tím myslím díl č. 12) si předvedeme dosud probraná témata na ukázkovém skriptu. Za vzor nám poslouží mírně modifikovaný skript Tomáše Hanuska pro převod souborů WAV na OGG, za který mu tímto ještě jednou děkuji.

19Kapitola

Výsledek obrázku pro bash

Máme za sebou opakování a před sebou posledních několik dílů. Základy dávno dobře ovládáme a také skripty již umíme psát. Zbývá několik specialitek jako třeba speciální parametry a vnitřní proměnné Bashe.

20KapitolaVýsledek obrázku pro bash

A je tady jubilejní dvacáté pokračování našeho seriálu. Nebude však oddechové. Naopak si ukážeme velmi zajímavou skupinu tzv. expanzních (rozšiřovacích) funkcí.

21KapitolaVýsledek obrázku pro bash

Minule jsme si udělali přehled o zajímavé oblasti zvané rozšiřování neboli expanze. Jedním z typů expanzí bylo rozšíření parametrů a proměnných. To mimo jiné umožňuje práci s textovými řetězci přímo na úrovni Bashe. Této problematice se dnes budeme věnovat podrobněji.

22KapitolaVýsledek obrázku pro bash

Ve dvacátém díle jsme si představili oblast rozšiřování neboli expanzí. Jeden z typů expanzí (rozšíření parametrů a proměnných) jsme probírali minule. Dnes si ukážeme aritmetická rozšíření a celé téma expanzí uzavřeme.

23KapitolaVýsledek obrázku pro bash

Již po třiadvacáté se setkáváme na stránkách LinuxEXPRESu nad tématem Bash - nejrozšířenější textový příkazový interpretr v Linuxu. Probrali jsme všechna důležitá témata a dnes si představíme poslední - tvorbu vlastních funkcí.

24KapitolaVýsledek obrázku pro bash

V tomto předposledním díle seriálu o nejpoužívanějším textovém příkazovém interpretru – Bash – se budeme věnovat jeho konfiguračním souborům. Nejsou totiž ničím jiným než bashovými skripty.

25KapitolaVýsledek obrázku pro bash

Tak a je tu poslední díl seriálu o textovém příkazovém interpretru Bash. Podobně jako minule si ukážeme dříve probraná témata na příkladu reálného skriptu. Tentokrát jsem vybral systémový skript používaný programem Init.