Odborné články V budoucnu -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo  Zpracovává se   Příprava  Budoucí

 

Název

Obrázek

Popis

Bezpečnost počítačových sítí (0)

Bezpečnost je dnes klíčový faktor pro sítě i aplikační systémy a i přesto, že je jedním z hlavních požadavků na vznikající a vyvíjející se sítě, existuje stále značný nedostatek snadno implementovatelných metod a strategií zabezpečení.

PKI a technologie elektronického podpisu (0)

Výsledek obrázku pro PKI

PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie. PKI umožňuje pomocí přenosu důvěry používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly.

Unix (0)

Výsledek obrázku pro unix

UNIX ([ˈju:nɪks] IPA) je v informatice ochranná známka operačního systému vytvořeného v Bellových laboratořích americké firmy AT&T v roce 1969. Většina současných operačních systémů je unixovými systémy různou měrou inspirována.