Odborné články V budoucnu -

Úvod  Informatika   Sítě   OS   Programování   Hardware   Software   Administrace   Bezpečnost   Management   Technologie   Vše  Hotovo

 

Název

Obrázek

Popis

Bezpečnost počítačových sítí (0)

Bezpečnost je dnes klíčový faktor pro sítě i aplikační systémy a i přesto, že je jedním z hlavních požadavků na vznikající a vyvíjející se sítě, existuje stále značný nedostatek snadno implementovatelných metod a strategií zabezpečení.

PKI a technologie elektronického podpisu (0)

Výsledek obrázku pro PKI

PKI (Public Key Infrastructure) je v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie. PKI umožňuje pomocí přenosu důvěry používat cizí veřejné klíče a ověřovat jimi elektronické podpisy bez nutnosti jejich individuální kontroly.

Unix (0)

Výsledek obrázku pro unix

UNIX ([ˈju:nɪks] IPA) je v informatice ochranná známka operačního systému vytvořeného v Bellových laboratořích americké firmy AT&T v roce 1969. Většina současných operačních systémů je unixovými systémy různou měrou inspirována.