TCP/IP

TCP/IP

Výsledek obrázku pro tcp/ip

Rodina protokolů TCP/IP (anglicky Transmission Control Protocol/Internet Protocol – „primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvy“) obsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet.

 

Název

Obrázek

Popis

Adresy a adresování v TCP/IP, IP adresy verze 4 Výsledek obrázku pro tcp/ip IP adresa (anglicky IP address) je v informatice číslo, které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti, která používá IP protokol. V současné době je nejrozšířenější IPv4, která používá 32bitové IP adresy, které jsou zapisovány dekadicky po jednotlivých oktetech (tj. po osmicích bitů), například 192.168.0.2.
Protokol IPv4 Výsledek obrázku pro tcp/ip IPv4 je datově orientovaný protokol, který je používán v sítích s přepojováním paketů (např. Ethernet). Jde o protokol přepravující data bez záruky, tj. negarantuje ani doručení ani zachování pořadí ani vyloučení duplicit.
Směrování v IP sítích Výsledek obrázku pro tcp/ip Směrování (anglicky routing, též routování) označuje v informatice určování cest datagramů v prostředí počítačových sítí. Směrování zajišťují nejen routery, ale i koncové stanice (při vysílání) a jeho úkolem je doručit datagram (resp. paket) adresátovi, pokud možno co nejefektivnější cestou.
IP adresy verze 6 Výsledek obrázku pro tcp/ip IPv6 (internetový protokol verze 6) je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí). IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4. Přináší zejména masivní rozšíření adresního prostoru (tj. možnost přidělit všem zařízením jejich vlastní IPv6 adresu) a zdokonalení schopnosti přenášet vysokorychlostně data.
Protokol IPv6 Výsledek obrázku pro tcp/ip IPv6 (internetový protokol verze 6) je v označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu (resp. v počítačových sítích, které Internet vytvářejí). IPv6 nahrazuje dosluhující protokol IPv4.
Transportní protokoly Výsledek obrázku pro tcp/ip Součástí rodiny protokolů TCP/IP jsou totiž dva alternativní protokoly pro transportní vrstvu: protokol TCP (Transmission Control Protocol), který zajišťuje spolehlivou přenosovou službu, a protokol UDP (User Datagram Protocol), který naopak nabízí službu nespolehlivou, s výrazně nižší režií, a tudíž rychlejší.