Outsourcing hrozby -

Špatně nastavené smluvní podmínky

Cíle outsourcingu a požadavky na dodavatele nejsou dobře specifikovány. Smluvní vztah (SLA) není dobře definován.

Nesplnění požadavků zákazníka

Dodavatel nenaplňuje reálná očekávání z pohledu potřeb zákazníka. Náklady jsou vyšší než zákazník očekával. Zákazník je nespokojen. Zákazník ztrácí kontrolu nad podnikovým IT. - Konkurence používá stejného dodavatele

Krádež dat

Možnost zneužití podnikových dat a důležitých obchodních informací

Změna okolních podmínek

Změna okolních podmínek sjednaného vztahu na straně zákazníka, nebo dodavatele. Zákazník, nebo dodavatel je nemůže i při dobré vůli akceptovat.

Nevole na straně zaměstnanců zákazníka

Zaměstnanci zákazníka vnitřně odmítají nový způsob práce, pasivní rezistence zhoršuje výsledky jejich práce

Neplněné smluvních závazků

Dodavatel má potíže, nemůže dostát smluvním závazkům. Dodavatel „zkrachuje“, je nucen ukončit činnost firmy.