Outsourcing hrozby -

Android  APT  ATM  Bot  BigBrother  Bluetooth  BotNet  Bugy  Cloud  Creck  Exploit  Fingerpriting  Goog. Hack  Hacker  Hardware  ICS  Incidenty  iOS  IoT  Krimi  Teror  Linux  Mac  Mobil  Outsourcing  Open Source  Phishing  Rootkit  Ransom  RFID  Soc.inžen.  Sociální sítě  Spam  Steganografie  Šifrování  Tor  TV  Útoky  Viry  Virtualizace  WiFi  Zranitelnosti

 

Název

Obrázek

Popis

Špatně nastavené smluvní podmínky

Cíle outsourcingu a požadavky na dodavatele nejsou dobře specifikovány. Smluvní vztah (SLA) není dobře definován.

Nesplnění požadavků zákazníka

Dodavatel nenaplňuje reálná očekávání z pohledu potřeb zákazníka. Náklady jsou vyšší než zákazník očekával. Zákazník je nespokojen. Zákazník ztrácí kontrolu nad podnikovým IT. - Konkurence používá stejného dodavatele

Krádež dat

Možnost zneužití podnikových dat a důležitých obchodních informací

Změna okolních podmínek

Změna okolních podmínek sjednaného vztahu na straně zákazníka, nebo dodavatele. Zákazník, nebo dodavatel je nemůže i při dobré vůli akceptovat.

Nevole na straně zaměstnanců zákazníka

Zaměstnanci zákazníka vnitřně odmítají nový způsob práce, pasivní rezistence zhoršuje výsledky jejich práce

Neplněné smluvních závazků

Dodavatel má potíže, nemůže dostát smluvním závazkům. Dodavatel „zkrachuje“, je nucen ukončit činnost firmy.