Externí penetrační testy sítě

Penetrační test perimetru sítě
Externí penetrační test prověří bezpečnostní mechanismy sloužící k ochraně zdrojů, služeb a dat před neoprávněným přístupem či manipulací ze strany útočníka z vnější sítě. Cílem je odhalení co největšího počtu zranitelností, které jsou zneužitelné k průniku do interní sítě.