Penetrační testování webových aplikací

Penetrační testy provádíme na základě simulace reálného útoku etického hackingu. Poskytneme vám detailní přehled o slabých a kritických místech využitelných k průniku, odhalíme bezpečnostní nedostatky, zhodnotíme stupeň jejich závažnosti a navrhneme nápravná opatření.