- Testování skenováním a exploitací -

Webové aplikace

Název

Popis

Odkaz

WebHTTRACK

Aplikace pro analýzu adresářové struktury webu.

Zde

Stahuj

Wget

Skriptovací nástroj pro psaní skriptů.

Zde

Stahuj

SQLmap

Je automatizovaný nástroj pro audit webových aplikací.

Zde

Stahuj

Vega

Platforma pro testování zabezpečení aplikací.

Zde

Stahuj

Acunetix

Automatizovaný nástroj pro testování webových aplikací.

Zde

Stahuj

Exploit-Me

Jedná se o nástroje pro testování zranitelností.

Zde

Stahuj

Wapiti

Nástroj na vyhledávání zranitelností ve webových aplikacích.

Zde

Stahuj

W3af

Nástroj pro testování zranitelností.

Zde

Stahuj

Arachni

Nástroj pro automatizované testování na zranitelnosti.

Zde

Stahuj

SQL Power Injector

Nástroj pro nalézání zranitelností typu SQL

Zde

Stahuj

WebScarab

Testuje zabezpečení kryptografického protokolu SSL/TLS.

Zde

Stahuj

Paros proxy

Nástroj pro analýzu webové komunikace.

Zde

Stahuj

Fiddler

Nástroj pro analýzu webové komunikace.

Zde

Stahuj

Burp proxy

Nástroj pro analýzu webové komunikace.

Zde

Stahuj

TamperIE

Nástroj pro analýzu webové komunikace.

Zde

Stahuj

Flawfinder

Nástroj pro zkoumání zdrojového kódu na nedostatky v zabezpečení.

Zde

Stahuj

Zed Attack Proxy Project

Nástroj pro testování webové bezpečnosti.

Zde

Stahuj