Sociální inženýrství

Jak stále více webových stránek umožňuje nebo vyžaduje 2FA, hackeři se naučili, jak to vyřešit pomocí sociálního inženýrství.

Tyto útoky mohou být podobné útokům MITM a „člověk v koncovém bodu“, jak je popsané výše, ale mohou být i mnohem propracovanější a zahrnovat nezamýšlenou účast 2FA dodavatele.

Zde je příklad takového útoku: (krebsonsecurity.com/2016/09/the-limits-of-sms-for-2-factor-authentication/). Stručně řečeno – vaše používání 2FA vám negarantuje, že se nenecháte podvodem o tuto výhodu připravit.