Hromadný ping

Jeden ze základních kroků mapování sítě je automatický hromadný ping na interval IP adres, který umožňuje

identifikovat v rámci tohoto intervalu fungující (živé) systémy. Program ping zasílá cílovému systému

ICMP pakety ECHO (Typ 8) s tím, že pokud dostane jako odpověď ICMP ECHO_REPLY paket (Typ

0), předpokládá, že testovaný systém je funkční. Ping se hodí k použití v malých až středních sítích, ale

je značně neefektivní ve velkých podnikových sítích. Skenování velkých sítí typu A může trvat hodiny až

dny.