Man-in-the-middle útok

Man-in-the-middle attack (MITM) zahrňuje řadu útoků a technik realizovaných aplikací nebo sady aplikací. Cílem Man-in-the-middle útoků je získání možnosti číst, kontrolovat, vkládat vlastní, nebo modifikovat stávající data v rámci počítačové sítě. MITM byl poprvé popsán u pokusu o prolomení šifrované komunikace. Známe jsou ale případy kde se nekterá z technik útoku muž uprostřed používa pro odchycení komunikace v síti s pevně definovanou ARP tabulkou kdy není možné použít ARP poisoning.

MITM techniky

Za MITM ůtok lze považovat i další techniky

MITM je spíše typický aktivní manipulací než pasivním odposlechem

MITM Implementace