WEP Cracking

Luštění klíčů WEP je oblíbenou metodou útočníků. K rozluštění klíče je zapotřebí mezi 5 až 10 miliony paketů a útočník spoléhá na to, že po celou dobu, kdy je bude zachytávat, WEP klíč nezměníte. Útočníci mají k dispozici open source programy jako AirSnort nebo WEPCrack a stačí jim zachytávat komunikaci mezi přístupovým bodem a klientem.

Obrana:

Použití další šifrování a autentizační mechanismy, například pomocí VPN a 802.1x.