Sbírání slovník PRGA

Nazbieranú databázu dvojíc {IV, prúd PRGA} môžeme zneužiť viacerými

spôsobmi, bez toho aby sme poznali WEP kľúč:

· autentifikácia do siete – môžeme sami použiť PRGA prúd (Pseudo-Random

Generation Algorithm, algoritmus generovania pseudonáhodnej postupnosti) a byť tak

autentifikovaným účastníkom;

· injekcia/posielanie rámcov – môžeme vyslať ľubovoľne zostrojený rámec,

pretože ho sami zašifrujeme (viď. aj 4.2);

· dešifrovanie prijatých/zachytených rámcov – po vytvorení dostatočne

veľkej databázy môžeme dešifrovať veľké množstvo rámcov, prípadne

všetky rámce, ktorých dáta sú kratšie ako 140 bajtov (takýto útok je

možný, ale zdĺhavý a v praxi sa nepoužíva);

· zväčšiť dĺžku známeho prúdu pomocou Arbaugh útoku (opísaný ďalej v

4.4) a vytvoriť si tak lepšiu databázu.

4.3.2 Obmedzenie zbierania slovníka PRGA

Ak chceme zabrániť zneužitiu Shared-Key autentifikácie, treba ju vypnúť na

všetkých zariadeniach. Bohužiaľ niektoré ovládače nedokážu mať zapnuté šifrovanie

WEP a pri tom Open System autentifikáciu (otvorený systém, prázdna autentifikácia).

Použitie RSN (WPA/WPA2) zabráni zneužitiu slovníka, šifrovací kľúč sa totiž

mení a nie je možné znovupoužitie IV. Taktiež pri použití RSN sa robí Open System

autentifikácia, a následne až po asociácii autentifikácia pomocou EAPOL (Extensible

Authentication Protocol over LAN, rozšíriteľný autentifikačný protokol cez lokálnu sieť).