Úplné prohledávání

Ak je pri 64-bitovom WEP použitý silný 40-bitový kľúč, ešte stále je možné ho

hrubou silou zlomiť. Jon Ellch napísal na tento účel niekoľko programov:

· jc-wepcrack – umožňuje distribuované lámanie

(približne 300 000 kľúčov/sek na jednom P4 3.6 GHz)

· ps3-wepcrack – lámanie na Sony PlayStation3 využívajúce 6 VPU (Vector

Processing Unit, vektorové procesné jednotky) na doske

(približne 1 440 000 kľúčov/sek)

pico-wepcrack – hardvérovo akcelerované lámanie pomocou Pico karty,

CardBus FPGA (Field-programmable gate array, programovateľné hradlové pole) od

firmy Pico Computing (http://www.picocomputing.com/)

(približne 9 000 000 kľúčov/sek)

Na jedinom notebooku s Pico kartou je teda možné úplné prehľadanie pre

40-bitový kľúč za necelých 34 hodín (najhorší prípad).