Útoky na jiné EAP

Medzi menej bezpečné typy EAP patrí MD5 – algoritmus MD5 bol totiž

prelomený (august 2004, Xiaoyun Wang, Dengguo Feng, Xuejia Lai and Hongbo Yu)

a je len otázkou času kedy niekto zverejní aplikáciu, ktorá EAP-MD5 zneužije v praxi.

Ďalej EAP, pri ktorých sa používajú certifikáty (EAP-TLS, EAP-TTLS-), sú bez

overenia autenticity náchylné na man-in-the-middle útoky, bližšie opísané v kapitole 8.