Skenování portů

Skenování portů je proces, kdy se připojujeme k TCP a UDP portům systému s cílem identifikovat béžící

služby. Někdy se také používá termín naslouchajících nebo otevřených portů. Identifikace otevřených

portů na cílovém počítači nám pomůže zjistit typ operačního systému počítače a typ provozovaných aplikací.

Pokud jsou běžící aplikace chybně nakonfigurovány nebo obsahují programové chyby, je možné

jich využít k průniku do systému. Protože je skenování portů velmi rozšířenou technikou, popíšeme několik

nejčastěji používaných programů a metod.

Je několik cílů, kterých chceme skenováním portů dosáhnout. Toto jsou nejdůležitější z nich:

• Identifikace TCP a UDP služeb na cílovém systému.

• Identifikace typu operačního systému na cílovém zařízení.

• Identifikace konkrétních aplikací a jejich verzí.