Seriály Bezpečnost - Úvod  Školení  Sylaby 

Úvod  Úvod do informatiky (8)   Počítačové sítě (33)   Operační systémy (5)   Programování (17)   Hardware (27)   Software (2)   Administrace (4)   Bezpečnost (25)   Management (8)   Technologie (14)   Matematika  Jazyky  Vše

 

Název

Obrázek

Popis

Analýza dat bezpečnosti Výsledek obrázku pro Analýza dat bezpečnosti Předem je třeba upozornit, že v tomto předmětu se sice (kromě jiného) zabýváme digitální forenzní analýzou, ale probíraná látka ani zdaleka nepokrývá celou problematiku. Kompletní studium digitální forenzní analýzy by bylo na celý studijní obor
Počítačová forenzní analýza Výsledek obrázku pro Počítačová forenzní analýza Pojem počítačová věda je v české a v celé kontinentálně-evropské literatuře velmi často významově ztotožňován s pojmem informatika. Důkazem může být citát nizozemského informatika Edsgera Wybe Dijkstra „Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.“ tedy „Informatika se nezabývá počítači o nic více než astronomie dalekohledy.“2 V anglicky mluvících zemích je však pojem computer science chápán jen jako součást obecné informatiky – informatics.
CyberCrime Výsledek obrázku pro CyberCrime Užívání výpočetní techniky, informačních systémů a informačních technologií a jejich integrace do téměř všech odvětví lidské činnosti je jevem, který je pro dnešní dobu charakteristický. Lze konstatovat, že v podstatě nejde nalézt takovou oblast lidské činnosti, kde by se přímo nebo zprostředkovaně nevyužívala výpočetní technika, resp. informační systém nebo informační či komunikační technologie.
Monitorování informací a událostí bezpečnosti (SIEM) Výsledek obrázku pro SIEM Práce si klade za cíl představit technologii SIEM, protože je úzce specializovaná a odborné veřejnosti není tak známá. Práce popisuje obecné důvody k jejímu použití, dále rozpracovává její technologické principy a následně porovnává dostupné SIEM nástroje na trhu. Zdrojem informací k této části je odborná literatura a webové stránky výrobců těchto daných produktů. Dále k určení zralosti technologie SIEM a porovnání předních výrobců jsou použity materiály vybrané uznávané poradenské společnosti.
IDS SNORT Výsledek obrázku pro IDS SNORT Intrusion Detection Systems (systémy detekce průniku) patří mezi bezpečnostní nástroje počítačových sítí a začaly se používat v druhé polovině devadesátých let minulého století. IDS může být definován jako soubor zdrojů, metod a nástrojů, které nám pomáhají identifikovat a hlásitneschválené či neautorizované aktivity. Podstata těchto nástrojů vychází z předpokladu, že činnost útočníka (narušitele) bude odlišitelná na základě identifikátorů od běžné činnosti uživatelů.

APT  

Výsledek obrázku pro APT THREATS

Pojem Advanced Persistent Threat (APT) je používán k popisu sofistikovaných hackerských technik zaměřených přímo na konkrétní cíl, kterým mohou být úspěšné velké společnosti, či dokonce státy.

ISO 27001

ISO 27002

Co jsou tito standardy a jak s nimi pracovat.

Proxy Firewall
Stahuj

Výsledek obrázku pro proxy firewall

Firewall Proxy stojí mezi privátní sítí a Internetem. Funkce brány firewall je možné integrovat s směrování činností, zejména Network Address Translation. Vpřed Proxy umožňuje provoz ven na internetu, nebo jej zablokuje. Reverzní monitory serveru proxy provoz přicházejí z Internetu.

DDoS

Stahuj

Co je to útok DDoS a jak to funguje.

Jak zabezpečit iOS

Výsledek obrázku pro ios

Operační systém iOS, dále jen systém iOS, je mobilní operační systém, určený pro provoz přenosných zařízení typu smartphone, tablet, nebo multimediální centrum. Systém iOS byl představen v lednu roku 2007 společně s první verzí zařízení iPhone a dotykovou verzí přehrávače iPod. Do současnosti se vývoj systému posunul od první verze 1.0 do aktuální verze 7.1. Systém iOS je programován v programovacích jazycích C, C++ a Objectiv C. Aplikace jsou v systému iOS instalovány, spravovány a aktualizovány skrze obchod AppStore, který je předinstalovaný.

Jak zabezpečit Android

Výsledek obrázku pro android

Operační systém Android je nejprodávanějším mobilním operačním systémem na světě – ve třetím kvartále roku 2011 dosáhl 52,6% podílu na trhu (podle prů- zkumu agentury Gartner). Uživatelé zařízení s OS Android vyhledávají nejen kvůli celkovému propojení s Google účtem (což obnáší například automatické zálohování kontaktů), ale i se sociálními sítěmi jako je Facebook nebo Twitter. Uživatelům jsou nabízeny statisí- ce aplikací, které jsou z velké části zdarma.

BIOMETRIKA 
Stahuj

Co je to Biometrika jak funguje a jak s ní pracovat.

Kryptografie 
Stahuj

Co je to kryptografie a jaké jsou typy.

Elektronickém podpisu a šifrování

Výsledek obrázku pro Elektronickém podpisu a šifrování

Základním stavebním prvkem každého PKI je certifikační autorita, která má za úkol vystavovat a případně také zneplatňovat digitální certifikáty. Při návrhu celého řešení si musíme umět odpovědět na celou řadu důležitých otázek: Kolik úrovní bude celá hierarchie PKI mít? Je výhodné integrovat certifikační autoritu do Active Directory? Jakou délku klíče zvolit? Certifikát kořenové certifikační autority by měl mít platnost 1 rok nebo 20 let? Na tyto a mnohé další otázky naleznete odpověď v úvodním prvním díle seriálu o PKI.

Čipové karty a USB tokeny

Výsledek obrázku pro Čipové karty a USB tokeny

"Čipová karta" a "USB token" obsahují stejný čip, tak jaký je v nich rozdíl? To se dozvíme v našem novém seriálu. Je určen pro všechny, kteří se přihlašují do operačního systému, k VPN, bezpečnému webu, používají eBanking, šifrují, či digitálně podepisují emaily nebo soubory..., prostě pro všechny, kterým není bezpečnost jejich důležitých dat lhostejná.

Systémy detekce a prevence průniků

Výsledek obrázku pro Systémy detekce a prevence průniků (IDS a IPS)

Penetrační testy tvoří důležitou součást bezpečnostní analýzy. Za použití různých nástrojů jsou prováděny pokusy proniknout do různých částí informačního systému zvenčí či zevnitř. Výsledkem těchto testů je odhalení slabých míst v ochraně informačního systému.

Standard 802.1x

Výsledek obrázku pro Standard 802.1x

Objasňuje jeden ze způsobů zabezpečení bezdrátových sítí a LAN sítí vybavených přepínači. Pochopení co přináší specifikace IEEE 802.1x znamená pochopení 3 technologií - PPP, EAP (Extensible Authentication Protocol) a IEEE 802.1x samotné.

Využití protokolu SSL pro vytváření VPN

Výsledek obrázku pro Využití protokolu SSL pro vytváření VPN

Spojení SSL VPN, tj. využití SSL pro VPN, je pro mnoho lidí stále velice překvapivé a nezvyklé. A skutečně se jedná o relativně novou technologii. První produkty se začaly objevovat v roce 2000 a v nejbližších letech se čeká obrovský boom. Oč se jedná?

SSL protokol

Výsledek obrázku pro SSL protokol

Internet dnes využívají miliony uživatelů a používají jej i pro obchod nebo jiné aplikace, u kterých by mělo být zajištěno soukromí. Protokol SSL zajišťuje toto soukromí a spolehlivost pro komunikující aplikace, chrání data před odposloucháváním, zfalšováním a paděláním.

DNSSEC a bezpečné DNS

Výsledek obrázku pro dns

Jak tedy systém DNS pracuje? Obecně se na celý systém DNS dá pohlížet jako na decentrali¬zovanou hierarchickou databázi, jejíž hlavní smysl je poskytovat informace nutné pro překlad jmen na IP adresy. Informace uložené v DNS se ukládají ve formě, která se nazývá Resource Record (dále též RR záznam).

IPv6 Bezpečnost

Výsledek obrázku pro IPv6

IPv6 protokol je nekompatibilní s protokolem IPv4. V praxi to tedy znamená, že pokud je nějaké zabezpečení v síti již realizováno pro protokol IPv4 (například firewall), nic to neříká o bezpečnostních pravidlech aplikovaných na IPv6. Toto platí samozřejmě i obráceně.

Kerberos

V%C3%BDsledek%20obr%C3%A1zku%20pro%20kerberos

Kerberos je síťový autentizační protokol umožňující komukoli komunikujícímu v nezabezpečené síti prokázat bezpečně svoji identitu někomu dalšímu. Kerberos zabraňuje odposlechnutí nebo zopakování takovéto komunikace a zaručuje integritu dat. Byl vytvořen primárně pro model klient-server a poskytuje vzájemnou autentizaci – klient i server si ověří identitu své protistrany. Kerberos je postavený na symetrické kryptografii, a proto potřebuje důvěryhodnou třetí stranu.

Penetrační testy v bezpečnostní analýze

Výsledek obrázku pro penetraÄ?ní systemu

Penetrační testování může být zcela samostatný proces, pokud se bavíme o penetračním testování firemní infrastruktury nebo lidského faktoru. Doporučuje se však zařadit i do poslední fáze testování SW, za funkční testy a zátěžové testy.

Systémy prevence průniků

Výsledek obrázku

Systém prevence průniku (anglicky: Intrusion Prevention Systems, zkratkou IPS), také známý jako systém pro detekci a prevenci průniku (anglicky: Intrusion Detection and Prevention Systems, zkratkou IDPS), je zařízení pro počítačovou bezpečnost, které monitoruje síť a/nebo aktivity operačního systému na škodlivou činnost.

Penetrační testování
Úvod do etického hackingu
Výsledek obrázku pro penetraÄ?ní systemu První kapitola seznamuje čtenáře se základními pojmy a názvoslovím svázaným s etickým hackingem a penetračním testováním. Následně bude provedena rešerše samotného termínu penetrační testování. Ucelené názvosloví je důležité pro pochopení hlubší problematiky svázané s penetračním testováním.

ODHALOVÁNÍ ROOTKITŮ A DETEKCE SPYWARU

Související obrázek

Obecně můžeme spyware (spy = špion) definovat jako aplikaci, která se do počítače dostane ať už nechtěnou náhodou nebo jako součást jiných aplikací. Všeobecně se spyware dostal do podvědomí jako aplikace, která má za úkol narušit soukromí uživatele. Dokáže shromažďovat statistické informace (navštívené stránky, používané programy apod.), případně i jinak citlivé informace – jako jsou například hesla, piny platebních karet atd.

BitLocker: Chcete mít chráněny servery i stanice?Výsledek obrázku pro Elektronickém podpisu a šifrování Windows Vista a Windows Server 2008 nabízí skvělý bezpečnostní prvek - BitLocker. K čemu je dobrý, když máte EFS? A proč byste to měli dávat na server?
BitLocker je novinka nabízející šifrování celých diskových oddílů. Jednak partition u basic disků. Ale i volume u disků dynamických. Jedním klíčem jsou zašifrovány všechny (skoro) sektory diskového oddílu. Jediným požadavkem je, že oddíl musí být naformátován NTFS.

SYSTÉM PRO ROZPOZNÁVÁNÍ APT ÚTOKŮ

Výsledek obrázku pro APT THREATS APT je zkratka Advanced Persistent Threat, tedy pokročilého profesionálně vedeného útoku, který se vyznačuje dlouhou dobou trvání, zpravidla v řádu měsíců až roků. APT útoky nejsou příležitostné či náhodné, ale cíl útoku je předem velice pečlivě nastudován.Útoky nejsou příležitostné či náhodné, ale cíl útoku je předem velice pečlivě nastudován.