Seriály Programováni - Úvod  Školení  Sylaby 

Úvod  Úvod do informatiky (8)   Počítačové sítě (33)   Operační systémy (5)   Programování (18)   Hardware (27)   Software (2)   Administrace (4)   Bezpečnost (25)   Management (8)   Technologie (14)   Matematika  Jazyky  Vše

Název

Obrázek

Popis

jQuery

Výsledek obrázku pro jquery

jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený software pod licencí MIT. Microsoft a Nokia oznámily, že budou na svých platformách dodávat jQuery

Assembler

Související obrázek

Mikroprocesor se skládá z jednoho (nebo více) integrovaných obvodů. Tohle označení se používalo hlavně v 70. a 80. letech 20. století, aby se odlišily nové mikroprocesory (většinou obvody vysoké a velmi vysoké integrace – LSI, VLSI) od starých procesorů, poskládaných z mnoha jednodušších obvodů.

Databáze I

Výsledek obrázku pro Databáze

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD)

Programovací techniky

Jaké jsou programovací techniky.

Databáze

Výsledek obrázku pro Databáze

Databáze (neboli datová základna, též databanka) je systém souborů s pevnou strukturou záznamů. Tyto soubory jsou mezi sebou navzájem propojeny pomocí klíčů. V širším smyslu jsou součástí databáze i softwarové prostředky, které umožňují manipulaci s uloženými daty a přístup k nim. Tento software se v české odborné literatuře nazývá systém řízení báze dat (SŘBD). Běžně se označením databáze – v závislosti na kontextu – myslí jak uložená data, tak i software (SŘBD)

SQL základy 

Co je SQL a jak funguje a jak sním pracovat

Proces vývoje SW 

Jak efektivně vyvíjet a navrhovat software.

UML 

Co je to UML a jak s nimi pracovat.

PowerShell

Stahuj

PowerShell základní znalosti

Testování SW a zajištění kvality

Výsledek obrázku pro testování sw

Testování softwaru je empirický technický výzkum kvality testovaného produktu nebo služby prováděný za účelem poskytnutí těchto informací všem zainteresovaným (=stakeholdrům). Testování je tedy zejména o hledání určitých informací o produktu jeho zkoumáním.

Příkazový řádek

Výsledek obrázku pro příkazový řádek

Základní znalosti příkazového řádku.

Python

Výsledek obrázku pro python

je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk, který v roce 1991 navrhl Guido van Rossum. Nabízí dynamickou kontrolu datových typů a podporuje různá programovací paradigmata, včetně objektově orientovaného, imperativního, procedurálního nebo funkcionálního. Python je vyvíjen jako open source projekt, který zdarma nabízí instalační balíky pro většinu běžných platforem (Unix, MS Windows, macOS); ve většině distribucí systému GNU/Linux je Python součástí základní instalace.

PostreSQL

Výsledek obrázku pro postgresql

často jednoduše Postgres, je objektově-relační databázový systém (ORDBMS).Vydáván je pod licencí typu MIT a tudíž se jedná o free a open source software. Stejně jako v případě mnoha dalších open source programů, PostgreSQL není vlastněn jedinou firmou, ale na jeho vývoji se podílí globální komunita vývojářů a firem. PostgreSQL je primárně vyvíjen pro GNU/Linux resp. pro unixové systémy obecně, nicméně existují i balíčky pro platformu Windows (vyžadovány aspoň Windows 2000 SP4).

C++

Výsledek obrázku

C++ je multiparadigmatický programovací jazyk, který vyvinul Bjarne Stroustrup a další v Bellových laboratořích AT&T rozšířením jazyka C. C++ podporuje několik programovacích stylů (paradigmat) jako je procedurální programování, objektově orientované programování a generické programování, není tedy jazykem čistě objektovým.

Java

Související obrázek

Jde o jeden z nejpoužívanějších programovacích jazyků na světě. Podle TIOBE indexu je Java nejpopulárnější programovací jazyk.Díky své přenositelnosti je používán pro programy, které mají pracovat na různých systémech počínaje čipovými kartami (platforma JavaCard), přes mobilní telefony a různá zabudovaná zařízení (platforma Java ME), aplikace pro desktopové počítače (platforma Java SE) až po rozsáhlé distribuované systémy pracující na řadě spolupracujících počítačů rozprostřené po celém světě (platforma Java EE).

PHP

Výsledek obrázku pro PHP

Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti. Interpret PHP skriptu je možné volat pomocí příkazového řádku, dotazovacích metod HTTP nebo pomocí webových služeb. Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky (Perl, C, Pascal a Java).

c#

Výsledek obrázku pro C#

C# (vyslovované anglicky jako C Sharp, /siː šaːp/, doslova to označuje notu cis) je vysokoúrovňový objektově orientovaný programovací jazyk vyvinutý firmou Microsoft zároveň s platformou .NET Framework, později schválený standardizačními komisemi ECMA (ECMA-334) a ISO (ISO/IEC 23270). Microsoft založil C# na jazycích C++ a Java (a je tedy nepřímým potomkem jazyka C, ze kterého čerpá syntaxi).

Perl

Výsledek obrázku pro perl

Perl je interpretovaný programovací jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987. S rozvojem internetu se Perl stal velmi populárním nástrojem pro tvorbu CGI skriptů. Perl zahájil svou éru jako skriptovací jazyk, náhrada jazyka AWK a interpretru sh. Největšího rozšíření dosáhl ve verzi 4 z roku 1991. Verze 5 přinesla četná vylepšení, především výkonné datové struktury a možnost objektového programování. V poslední době získal Perl oblibu mimo jiné v bioinformatice.

Bash

V%C3%BDsledek%20obr%C3%A1zku%20pro%20Bash

Bash je v informatice jeden z unixových shellů, který interpretuje příkazový řádek. Bash naprogramoval Brian Fox pro projekt GNU. Název je akronym pro Bourne again shell, což poukazuje na jeho základ v dříve nejpoužívanějším unixovém shellu Bourne shell (sh)