Seriály Úvod do informatiky - Úvod  Školení  Sylaby 

Úvod  Úvod do informatiky (8)   Počítačové sítě (33)   Operační systémy (5)   Programování (17)   Hardware (27)   Software (2)   Administrace (4)   Bezpečnost (25)   Management (8)   Technologie (14)   Matematika  Jazyky  Vše

 

Název

Obrázek

Popis

Počítačové systémy

Počítač se obvykle skládá z monitoru, klávesnice, skříňky a zpravidla i z myši připojené k  počítači tenkým kabelem anebo bezdrátově. Monitor na první pohled připomíná televizor. Má obrazovku, ovládače jasu, kontrastu apod.  Dá se skutečně říct, že jde jen o upravený televizor. Slouží na zobrazování informací, kontrolu činnosti a přehled o práci počítače.

Počítačové sítě

Množství informací, které se denně prohánějí po telefonních kabelech, elektronickou nebo  listovou poštou způsobilo, že jeden člověk je jednoduše nestíhá sledovat. Nedokáže nejen zpracovat a zapsat, ale ani vnímat kvanta údajů, které na něho ze všech stran útočí.

Internet

Propojení počítačů v lokální síti (např. v rámci firmy anebo školy) dovoluje připojeným  uživatelům získávat i poskytovat nejrůznější informace. Množství a kvalita takových  informací je však zanedbatelná, jestliže ji porovnáme s informacemi uloženými v různých počítačích v síti Internet.

Aplikační software

Z předcházejících kapitol víme, že počítače ovládáme a využíváme díky softwaru. Pojem  aplikační software představuje programové vybavení počítače, které je určené pro přímou a interaktivní komunikaci s uživatelem.

Informační společnost

Pojem informační společnosti, který se v současnosti skloňuje ve všech médiích a příspěvcích jak politiků tak i vědců, byl poprvé použit v analytické zprávě japonských společenských vědců v roce 1966. Vědci tím označili éru, do které vstupovala tehdejší japonská společnost. Hlavním znakem informační společnosti podle této zprávy je „kvantitativní a kvalitativní nadbytek informací".

BIOS

Stahuj

Co je to BIOS a jak funguje.

Metadata

Metadata co jsou a jak s nimi pracovat.

Operační systémy

Související obrázek

Operační systém je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí. Skládá se z jádra (kernel) a pomocných systémových nástrojů.