Angličtina - Úvod  Úvod do informatiky  Počítačové sítě  Hardware  Programování  Administrace  Bezpečnost  Technologie  Operační systémy  Management  Angličtina  Ekonomika

Úvod  Seriály  Tutoriály  Online zdroje 

 

Název

Obrázek

Popis

To beVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
ZájmenaVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Množné čísloVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přivlastňovací pádVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přídavné jménoVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
PříslovceVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
ČíslovkyVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Prostý přítomný časVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přítomný průběhový časVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Slovesa To haveVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
ČlenyVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Existenciální vazba there is/there areVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Předložky a příslovečná určení místa Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
ZPŮSOBOVÁ SLOVESA "CAN" A "COULD"Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
SLOVESO „MUST“ A JEHO OPIS „TO HAVE TO“Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
MINULÝ ČAS SLOVESA TO BEVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
MINULÝ ČAS PROSTÝ PRAVIDELNÝCH A NEPRAVIDELNÝCH SLOVESVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Minulý čas prostý (past simple)Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Neurčitá zájmena a vyjádření množstvíVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Otázky s how much/ how manyVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Počitatelnost podstatných jmenVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Present perfectVýsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Going toVýsledek obrázku pro angliÄ?tina