Angličtina -

Úvod  Úvod do informatiky  Počítačové sítě  Hardware  Programování  Administrace  Bezpečnost  Technologie  Operační systémy  Management  Jazyky  Ekonomika

 

Název

Obrázek

Popis

Výslovnost Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Slovíček Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Podstatná jména Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přídavná jména Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Zájmena Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Číslovky Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Pomocná slovesa Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Modální slovesa Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přítomný čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Minulý čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Předpřítomný čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Předminulý čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Budoucnost Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Předbudoucí čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Tázací dovětek Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Slovesa netvořící průběhový čas Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Gerundium Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Infintiv Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Trpný rod Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Rozkazovací způsob Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Do, make Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Příslovce Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Předložky Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Slovosled Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Otázka Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Tvoření slov předponami Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Tvoření slov příponami Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Spojovací výrazy Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Podmínkové věty Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Časové věty Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Přací věty Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Vztažné věty Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Účelové věty Výsledek obrázku pro angliÄ?tina 
Časová souslednost Výsledek obrázku pro angliÄ?tina