Seriály Ekonomika - Úvod  Školení  Sylaby  

Úvod  Úvod do informatiky  Počítačové sítě  Hardware  Programování  Administrace  Bezpečnost  Technologie  Software  Operační systémy  Management  Jazyky  Ekonomika  Matematika

 

Název

Obrázek

Popis

Podniková ekonomie New

Výsledek obrázku pro podniková ekonomie

Podnikani – zakladnim motivem podnikani je snaha o dosazeni zisku jakozto prebytku vynosu nad naklady. Zisk se dociluje uspokojovanim potreb zakaznika. Tedy v centru pozornosti podikatele je zakaznik (zakaznik je nas pan!). Podnikatel uspokojuje zakaznika svymi vyrobky ci sluzbami.

Management New Výsledek obrázku pro Management Pojetí a význam, typické manažerské činnosti Manazerske fce nebo cinnosti plni nekolik funkci – davaji predstavu o strukture manazareske cinnosti, dale dekompozici manazerske cinnosti na druhy a faze, davaji zakladni orientaci o naplni prace manazera, systemovy pohled na manazerskou cinnost.
Marketing Výsledek obrázku pro MArketing Marketing (někdy psáno také marketink; z angl. market – „trh“ a koncovky -ing, vyjadřující zpravidla děj nebo akci) je proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka.
Mikroekonomie New Výsledek obrázku pro Mikroekonomie Matematická větev ekonomické teorie prosazuje názor, že kriteriem pravdivosti a vědeckosti v ekonomické teorii je možnost matematického Společenská větev  ekonomické teorie odmítá matematiku v ekonomické teorii používat vůbec. Argumentuje tím, že ekonomie je věda o chování lidí ve výrobě. A chování lidí nelze směstnat do vzorců.
Makroekonomie Výsledek obrázku pro Makroekonomie Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, agregátní nabídka, agregátní poptávka, inflace, nezaměstnanost, úroková míra a měnový kurz.