Azure Site Recovery: jízda pokračuje

Backup a Disaster Recovery jsou jedny z nejdůležitějších oblastí k zajištění tzv. Business Continuity. Na tyto klíčové potřeby IT samozřejmě reagují služby cloud prostředí Microsoft Azure. Služby Azure Backup už zde byly několikrát představeny a ještě určitě budou, protože jak víme, Microsoft Azure je jednou z nejrychleji se rozvíjejících platforem společnosti Microsoft.

Nyní se ale jedná o další významný posun ve službě Azure Site Recovery, která nejprve poskytovala řízení Disaster Recovery mezi datovými centry, která mezi sebou využívají Hyper-V repliku. Nedávno došlo k zásadnímu rozšíření a nyní můžeme replikovat své vlastní virtuální servery přímo do prostředí Azure. O této funkcionalitě psal kolega zde. Pokud ovšem sledujete trendy v produkci Microsoftu, jistě vám neuniklo, že aktuálním tématem je také Cloud Hybridní. Tedy prostředí, kde jsou IT zdroje společností rozmístěny nejen ve vlastních datových centrech (on-premise), ale částečně u lokálních poskytovatelů služeb (Service Providers) a v Microsoft Azure. Ovšem nejen to. Jsou také provozovány na různých platformách. Microsoft System Center dokáže celé takovéto prostředí efektivně řídit a spravovat. Microsoft Azure nyní poskytoval tyto služby primárně pro platformu Hyper-V s využitím repliky.

Microsoft nyní představilakvizici se společností InMage a jejich řešením InMage Scout. Zároveň byla tato technologie zařazena do služeb Azure Site Recovery a můžeme ji nyní využívat jako službu.

Toto řešení posouvá možnosti Azure Site Recovery o významný kus dál. Nyní bude možné replikovat přímo do prostředí Microsoft Azure nejen virtuální, ale také fyzické servery při zachování aplikační konzistence dat (u platformy Microsoft podpora VSS). U fyzických serverů jsou podporovány kromě Microsoftu také systémy Linux. Podporovaná virtualizační platforma je Hyper-V, VMware a Xen Server.

Pro provoz služby bude nutné mít aktivní Azure předplatné, službu Azure Site Recovery cloud service a licenci pro každý virtuální nebo fyzický server. Licence bude dostupná v Microsoft Enterprise Agreement od 1.srpna 2014. Do tohoto data je možné službu testovat jako trial.

Službu je možné aktivovat přímo v Azure portálu v části Recovery Services, pokud vstoupíte do konfigurace vaší cloud služby. V této části naleznete novou položku s názvem „Between two on-premises VMware sites“. Po výběru je možné stáhnout InMage Scout. Detailům a konfigurace této nové služby se budeme ještě věnovat.

image

S touto novou službou se jedná o skutečně velmi zajímavé možnosti v oblasti Business Continuity a Disaster Recovery.