Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 

System Center Service Manager 2010 je helpdeskový systém, které umožňuje pracovat s procesy z oblastí incident, problem a change managementu. Jedná se o první produkt tohoto druhu od společnosti Microsoft. Jednotlivé procesy, formuláře a další prvky jsou součástí management packů, které známe z Operations Manageru 2007. Informace lze do Service Manageru 2010 integrovat z mnoha dalších systémů např. pomocí konektorů. Jelikož se jedná stále ještě novinku, v tomto a dalších příspěvcích si popíšeme instalaci a základní konfiguraci tohoto řešení.

logo SCSM 2010

Celé řešení je postaveno především na práci s procesy, které si z větší části musí každá společnost vytvořit nebo upravit podle vlastních požadavků, případně směrnic. 

Předpoklady

Instalace Service Manageru 2010 je nutno provádět v několika krocích, jelikož je doporučeno umístit každou jednotlivou roli řešení na samostatný server. Pro testovací účely je možné umístit Service Manager 2010 na minimálně 1 fyzický počítač a v něm spuštěný 1 virtuální. Minimální požadavky pro aplikační role v jednotlivých scénářích jsou uvedeny např. v online dokumentaci na stránkách http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff460890.aspx. Základní tabulka s požadavky na hardware je následující.

Service Manager database

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 80 GB místa na disku (RAID 1 nebo 10)

Service Manager management server

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Service Manager console

Dual-Core 2.0 GHz CPU, 2 GB RAM, 10 GB místa na disku

Data warehouse management server

Dual-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Data warehouse databases

2xQuad-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 400 GB místa na disku

Self-service portal

Dual-Core 2.66 GHz CPU, 8 GB RAM, 10 GB místa na disku

Operační systém pro serverové role je potřeba zvolit minimálně Windows Server 2008 Standard nebo Enterprise x64. Pro databázové servery je vyžadována x64 bit verze Windows Serveru 2008 Standard nebo Enterprise s aktualizací SP1 a SQL Serveru 2008 s aktualizací SP1. Konzolu lze instalovat buď na Windows server 2008 a vyšší nebo na stanici s operačním systémem Windows XP SP3 nebo Windows Vista. Na počítači je potřeba mít instalován Microsoft. NET Framework 3.5 s aktualizací SP1. Počítače musí být členem domény.

Před samotnou instalací vytvoříme doménovou skupinu pro administrátory Service Manageru a doménový účet pro servisní účet Service Manageru (budou použity při instalaci).

Poznámka: Pro možnost využití více jazyků v rámci Service Manageru 2010 není doporučeno používat default collation (SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS). Pokud ji během instalace SQL Serveru použijete a budete chtít v budoucnu použít další jazyky (například češtinu), budete muset SQL Server přeinstalovat.

Service Manager 2010 - Management server role

Pro popisovanou instalaci v testovacím prostředí jsem vytvořil dva totožné virtuální počítače v prostředí Microsoft Hyper-V. Oba mají k dispozici dva procesory, 2 GB RAM operační paměti a dva dynamicky rostoucí disky. Operační systém jsem zvolil Windows Server 2008 R2 Enterprise EN, databázový server SQL Server 2008 s aktualizací SP1 EN (SP1 Latin1_General_100_CI_AS), Microsoft. NET Framework 3.5 s aktualizací SP1 a vše jsem řádně aktualizoval pomocí služby Microsoft Update. 

Po vložení DVD se spustí úvodní obrazovka, kde vybereme Install a Service Manager management server. Na první stránce průvodce vyplníme registrační údaje, potvrdíme souhlas licencí a pokračujeme dále.

ms001 ms002

Na další obrazovce vybereme cílovou složku pro instalaci. V dalším kroku proběhne kontrola prostředí operačního systému a zobrazí se nám výsledek. Žlutý vykřičník nás upozorní na málo operační paměti (pro naše testování však dostačující).

ms003 ms004

Pokud nám chybí vyžadovaná komponenta Microsoft Report Viewer Redistributable, můžeme ji přímo z průvodce nainstalovat a následně stisknout Check prerequisites again.

ms005 ms006

Nyní by měla kontrola již proběhnout bez komplikací.

ms007 ms008

Na stránce Configure the Service Manager database V dalším kroku provedeme nastavení databáze. Vybereme databázový server (v našem případě lokální server), necháme vytvořit novou databázi se jménem “ServiceManager”, nastavíme cestu pro umístění databázových souborů a jejich počáteční velikost. Pokud bychom ponechali během instalace SQL Serveru původní verzi collation, objevila by se nám chyba s upozorněním o nepodporované verzi.

ms009 ms010

Na stránce Configure the Service Manager management group doplníme v poli Management Group name jméno pro management skupinu a v poli Management group administrators připojíme dříve vytvořenou doménou skupinu administrátorů Service Manageru 2010. Na stránce Configure the account for Service Manager services doplníme jméno a heslo pro dříve vytvořený servisní účet Service Manageru 2010 a pokračujeme dále. Servisní účet by měl být zařazen ve skupině Local Administrators.

ms011 ms012

Na stránce Configure the Service Manager workflow account doplníme jméno a heslo pro doménový účet a pokračujeme dále. Workflow účet by měl mít také vytvořen mailbox na poštovním serveru, pro možnost zasílání notifikací. Po kontrole instalačních voleb můžeme spustit instalaci samotnou.

ms013 ms014

Po dokončení instalace provedeme zálohu Encryption Key pomocí Encryption Key Backup or Restore Wizard. Zálohu provedeme pomocí jednoduchého průvodce. Zvolíme umístění, název souboru a heslo. Tuto zálohu bezpečně uložíme pro potřeby obnovy Service Manager management serveru.

ms015 ms016

ms017 ms018

Po dokončení zálohy můžeme spustit Service Manager 2010.

ms019

Service Manager 2010 – Data Warehouse role

První serverovou roli máme instalovánu a nyní se přesuneme na druhý virtuální počítač. Ten je určený pro instalaci Data Warehouse role. Předem musím upozornit, že potřeba instalace této role na nový server je ve vytvoření jiné management skupiny Service Manageru 2010 než je použita na management serveru. Připravený server je totožný s předchozím, včetně nastavení instalovaného SQL Serveru.

Po vložení DVD spustíme instalaci stisknutím Install a Service Manager data warehouse management server. Vyplníme registrační údaje, potvrdíme souhlas licencí a pokračujeme dále.

dw001 dw002

Na další obrazovce vybereme cílovou složku pro instalaci. V dalším kroku proběhne kontrola prostředí operačního systému a zobrazí se nám výsledek. Žlutý vykřičník nás upozorní na málo operační paměti (pro naše testování však dostačující) a na chybějící hotfix pro Authorization Manager.

dw003 dw004

Hotfix pro Authorization Manager je po vyplnění žádosti na webové stránce zaslán na Váš email a můžeme ho nainstalovat.

dw005 dw006

Po další kontrole je vše kromě operační paměti v pořádku a můžeme přistoupit k dalšímu kroku, kterým je konfigurace databáze. V případě splnění všech požadavků přistoupíme k vlastní konfiguraci celkem tří databází Staging and Configuration(DWStagingAndConfig), Repository (DWRepository) a Data Mart (DWDataMart). Vybereme SQL server, doplníme umístění a velikost databází. Názvy jednotlivých databází ponecháme bez změn.

dw007 dw008

Pokud nemáme vyžadovanou aktualizaci SP1, jsme na to upozorněni a musíme ji dohrát. Pokud bychom ponechali během instalace SQL Serveru původní verzi collation, objevila by se nám chyba s upozorněním o nepodporované verzi.

dw009 dw010

Na stránce Configure the data warehouse management group doplníme v poli Management group name název pro management skupinu. Název této skupiny je rozdílný od management skupiny prvního serveru. Také doplníme doménovou skupinu s administrátory Service Manageru 2010. Na stránce Configure the reporting server for the data warehouse doplníme název SQL Report serveru a adresu pro Web service URL.

dw011 dw012

Na stránce Configure the account for Service Manager services doplníme jméno a heslo pro dříve vytvořený servisní účet Service Manageru 2010 a pokračujeme dále. Servisní účet by měl být zařazen ve skupině Local Administrators. Na stránce Configure the reporting account doplníme jméno a heslo pro účet na čtení dat z data warehouse databáze a vytváření reportů.

dw013 dw014

Po kontrole instalačních voleb můžeme spustit instalaci samotnou.

dw015 dw016

Po úspěšně dokončené instalaci opět provedeme zálohu Encryption Key pomocí Encryption Key Backup or Restore Wizard. Také můžeme pomocí SQL management studia provést kontrolu vytvořených databází.

dw017

Co nás čeká dále

Nyní máme vytvořen základ prostředí Service Manageru 2010 a v dalším příspěvku si popíšeme jeho základní konfiguraci.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část druhá – Systémová konfigurace

V minulém příspěvku jsme si nainstalovali Service Manager 2010. V dnešním si projdeme základní konfiguraci prostředí, která bude předcházet propojení Service Manageru 2010 s dalšími zdroji informací. Nejprve však ještě doplním k předchozímu příspěvku parametry instalaci pomocí příkazového řádku pro jednotlivé role.

logo SCSM 2010

Pokud použijeme příkaz setup.exe /? , zobrazí se nám výpis parametrů příkazového řádku.

sm01

Instalace Service Manager role - Management server:

setup.exe /silent /install:Server /AdminRoleGroup:<DomainName>\<AccountName> 
/CreateNewDatabase: /SqlServerInstance:<SQLServerInstance> 
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword> 
/WorkflowAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword> 
/ManagementGroupName:<ManagementGroupName> /EnableErrorReporting:No 
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Obnova Service Manager role - Management server (s použitím stávají DB):

Setup.exe /Silent /Install:Portal 
/UseExistingDatabase:<SqlServerInstance>:<ExistingServiceManagerDBName> 
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword> 
/CustomerExperienceImprovementProgram:No /EnableErrorReporting:No

Instalace Service Manager role - Data Warehouse server:

Setup.exe /silent /install:Datawarehouse /AdminRoleGroup:<DomainName>\<AccountName> 
/CreateNewDatabase: /SqlServerInstance:<SQLServerInstance> 
/ServiceRunUnderAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword> 
/DatasourceAccount:<DomainName>\<AccountName>\<AccountPassword> 
/ManagementGroupName:<ManagementGroupName>  /ReportingServer:<ServerName> 
/ReportingWebServiceURL:<Virtual Dir Name> /EnableErrorReporting:No 
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Instalace Service Manager role - Konzole:

Setup.exe /silent /install:Console /EnableErrorReporting:No 
/CustomerExperienceImprovementProgram:No

Instalace Service Manager role - Self-Service Portal":

Setup.exe /Silent /Install:Portal 
/UseExistingDatabase:<SqlServerInstance>:<ExistingServiceManagerDBName> 
/PortalWebSiteName:<PortalWebSiteName> /PortalWebSitePort:<PortNumber> 
/PortalAccount:<domain\username\password> /CustomerExperienceImprovementProgram:No 
/EnableErrorReporting:No

Upgrade komponent

Setup.exe /silent /upgrade

Jestliže jsme již instalovali Service Manager 2010 roli v grafickém rozhraní, můžeme nalézt v %TEMP% adresáři uživatelského profilu instalační log SCSMInstall0X.log a v něm celý instalační příkaz.

Příklad: Command Line: COMPANYNAME=DTV USERNAME=DTV Admin TRACE_FLAGS1=********** SEND_CEIP_REPORTS=1 INSTALL_SM_PORTAL=0 INSTALL_SM_CONSOLE=1 INSTALL_SM_SERVER=1 INSTALL_SM_DW=0 INSTALLDIR=C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010 ADMIN_ROLE_GROUP=DTVHYPERV\SCSMAdmins ADMIN_ROLE_GROUP_FORDB=DTVHYPERV\SCSMAdmins SDK_USE_COMPUTER_ACCOUNT=0 SDK_DOMAIN=DTVHYPERV SDK_ACCOUNT=scsmact SDK_PASSWORD=********** INSTALL_SM_DATABASE=1 SM_DB_IS_LOCAL=1 MANAGEMENT_GROUP=DTVSCSM SQLSVR_INSTANCE=DTV-SC-SM SMDATABASENAME=ServiceManager DB_SIZE=2000 DB_DATA_DIR=E:\SQLDATA\Data DB_LOG_DIR=E:\SQLDATA\Data WORKFLOW_USE_COMPUTER_ACCOUNT=0 WORKFLOW_DOMAIN=DTVHYPERV WORKFLOW_ACCOUNT=scsmact WORKFLOW_PASSWORD=********** ADDLOCAL=SMCommon,SMServer,SMConsole,SMDatabase CURRENTDIRECTORY=C:\Install\ServiceManager RTM\AMD_64 CLIENTUILEVEL=3 MSICLIENTUSESEXTERNALUI=1 CLIENTPROCESSID=3708

Registrace Data Warehouse DB

V prvním kroku po instalaci rolí provedeme jejich propojení v rámci Service Manageru 2010. Spustíme Service Manageru 2010 a na úvodní stránce v hlavním okně klikneme ve spodní části na odkaz Register with Service Manager Data Warehouse.

Po spuštění průvodce doplníme název Data Warehouse serveru a ověříme jeho dostupnost. V dalším kroku zvolíme RunAs účet pro komunikaci s Data Warehouse databází.

Nakonec ověříme správnost voleb a dokončíme propojení. Výsledkem je vytvoření záložky s reporty a spuštění automatických pravidel na synchronizaci dat mezi databázemi.

sm05 sm06

Po několika minutách můžeme generovat první reporty.

sm07

Notifikace

Notifikace slouží podobně jako v Operations Manageru 2007 k informování konkrétních osob o událostech jako je vznik/změna/ukončení incidentu nebo konfigurační změna. Prakticky o jakékoliv události v rámci Service Manageru 2010 lze získat informaci. Primárně jsou informace posílány pomocí SMTP serveru. Pro tyto potřeby definujeme u uživatelů v rámci oddílu Configuration Items \ Users kontaktní emailovou adresu.

sm08

Tu doplníme přímo do vlastností konkrétního uživatele na záložce Notification.

Pokud máme připraven minimálně jeden účet s emailovou adresou, můžeme se pustit do konfigurace komunikačního kanálu pod položkou Administration \ Notifications \ Channels. Zde se nalézá připravený poštovní komunikační kanál, který označíme a v pravé části konzole vybereme Configure. Otevře se nové okno, v kterém stiskneme Add pro přidání nového poštovního kanálu.

sm11 sm12

Zde doplníme FQDN název SMTP serveru, port a způsob ověřování. Nakonec vše uložíme.

V oddíle Notification se dále nalézají položky Subscriptions pro konfigurace pravidel zasílání zpráv (popis konfigurace bude v příštím článku) a Templates, kde můžeme vytvářet a upravovat šablony těchto zpráv. V této verzi Service Manageru jsou šablony pouze např. v angličtině, ale po dokončení českého jazykového balíčku je naděje i na náš jazyk.

Management packy

Dnes poslední konfigurací před propojením Service Manageru 2010 s dalšími systémy bude příprava a import management packů. Tyto management packy slouží nejen pro vlastní potřeby Service manageru 2010, ale především k práci s incidenty, které generuje Operations Manager 2007. Každý management pack s sebou nese informace o třídě objektů a jejich vzájemných vztazích.

Existují dva způsoby importu management packů. Během úvodní konfigurace jsou management packy importovány pomocí PowerShell konzole.

Během instalace Service Manageru 2010 je vytvořena složka C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Operations Manager Management Packs a do ní jsou rozbaleny Operations Manager 2007 management packy z března 2010.

Spustíme Windows PowerShell jako administrátor. 
Změníme adresář na C:\Program Files\Microsoft System Center\Service Manager 2010\Operations Manager Management Packs 
Spustíme příkaz set-ExecutionPolicy unrestricted 
Spustíme příkaz 
installOMMPs.ps1

Příkaz nám spustí import základních management packů.

sm16

Pokud bychom chtěli importovat pomocí skriptu další management packy, je možné skript upravit přidáním dalšího řádku s názvem management packu.

# The list of Management Packs to install 
$MPLIST = "Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Library", 
    "Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library", 
    "Microsoft.Windows.Cluster.Library", 
    "System.Mom.BackwardCompatibility.Library", 
    "Microsoft.SystemCenter.2007", 
    "Microsoft.SystemCenter.ACS.Internal", 
    "Microsoft.SystemCenter.ClientMonitoring.Library", 
    "Microsoft.SystemCenter.Image.Library", 
    "Microsoft.SystemCenter.OperationsManager.2007", 
    "Microsoft.SystemCenter.Notifications.Library", 
    "Microsoft.Windows.Image.Library", 
    "System.Image.Library", 
    "System.Virtualization.Library"

Druhou možností je import management packů přímo z konzole Service Manageru 2010. Stačí si do adresáře připravit stažené Operations Manager 2007 management packy, konkrétně soubory Library. Během vlastního importu dochází ke kontrole a selekci vhodných management packů. Pokud nejsou některé management packy importovány, je zde připojena informace o vzniklém problému.

sm17 sm18

Záměrně jsem se zatím vyhnul popisu konfigurace Self-Service portálu, o kterém připravím samostatný článek. V příštím příspěvku se již dostaneme ke konfiguraci konektorů, sloužících k propojování s dalšími systémy a tím uvedeme celé řešení do života.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část třetí – Konektory

V předchozím příspěvku jsme provedli základní konfiguraci systému Service Manager 2010, abychom jej mohli propojit s dalšími systémy. Aplikace samotná je totiž bez napojení na zdroje dat pouze prázdnou skořápkou.

Možností jak dodat potřebné informace do Service Manageru 2010 je několik. Jak je vidět na prvním obrázku, Service Manager 2010 má možnost komunikovat se systémy Active Directory, System Center Configuration Manager 2007 s aktualizací SP1 a vyšší nebo R2, System Center Operations Manager 2007 s aktualizací SP1 nebo R2 a získávat od nich relevantní informace. To vše po instalaci Service Manageru 2010 a konfiguraci připravených konektorů. Je také možné vytvořit (naprogramovat) další konektor, pomocí kterého budeme moci propojit Service Manager 2010 s dalšími systémy nebo zdroji dat.

Poznámka: Pokud chceme monitorovat servery s rolemi Service Manageru 2010, můžeme použít pouze Operations Manager 2007 R2.

con01

Druhou možností je vkládat informace a data do Service Manageru 2010 ručně v rámci aplikační konzole. Pro tento případ je potřeba mít vytvořené formuláře, pomocí kterých se budou data vkládat. Ty mohou být součástí management packů pro Service Manager 2010. Takový management pack je k dispozici např. od společnosti Provance a po jeho importu do Service Manageru 2010 dokonce musíme ručně zadávat vstupní data týkající se IT Asset Managementu. Ruční vkládání dat použijete také pro korelaci importovaných dat.

Ale zpátky na začátek. V následujících odstavcích si popíšeme konfiguraci integrované konektory. Součástí Service Manageru 2010 jsou průvodci pro nastavení základních konektorů. Před popisovanou konfigurací konektorů je nutné mít funkční prostředí Active Directory i management systémů System Center Configuration Manager 2007 a System Center Operations Manager 2007 R2. Pro všechny konektory platí, že pokud je odstraníme ze systému, jsou z databáze smazány také jím vytvořené objekty, kromě objektů v aktivních incidentech nebo požadavcích na změnu.

Active Directory Connector:

Nejprve si projdeme průvodce pro import dat z Active Directory. Konektor importuje informace o uživatelích, skupinách, tiskárnách nebo počítačích a ukládá je jako konfigurační data do databáze Service Manageru 2010.

V oddíle Administration zvolíme v levém sloupci položku Connectors. V hlavním okně zatím nevidíme žádné položky a proto zvolíme v levém sloupci položku Create Connectors a dále vybereme Active Directory Connector.

conCM01

Spustí se průvodce. Přeskočíme úvodní informativní obrazovku a na stránce General doplníme název vytvářeného konektoru. Také zde můžeme nastavit zapnutí konektoru a povolení automatické synchronizace.

Na obrazovce Domain/OU zvolíme doménu nebo konkrétní organizační jednotku, z které budou získávána konfigurační data. Pro možnost čtení informací z domény musíme samozřejmě vybrat nebo vytvořit RunAs účet a doplnit k němu jméno, heslo a doménu doménového účtu, který má oprávnění informace z Active Directory číst. Pokud máme ve forestu více domén, zvolíme správnou pomocí tlačítka Browse. Pokud je doména v jiném forestu, doplníme do pole název v následující podobě: “LDAP://druha.domena.net/OU=<OU Name>,DC=druha,DC=domena,DC=net

Po vytvoření a připojení RunAs účtu ke konektoru otestujeme spojení stisknutím tlačítka Test Connection. Po ověření spojení pokračujeme v průvodci na stránku Select objects, kde můžeme vybrat konkrétní Active Directory objekty nebo ponechat volbu All computers, printers, users and groups.

Na stránce Summary provedeme kontrolu nastavení a stisknutím tlačítka Create dokončíme konfiguraci konektoru.

conAD08 conAD09

V hlavním okně se vytvoří položka s naším konektorem. Po první synchronizaci se nám začne plnit Service Manager 2010 databáze objekty.

Configuration Manager Connector:

Druhým v pořadí je konektor pro System Center Configuration Manager 2007, který importuje konfigurační data o hardware, software získaných právě Configuration Managerem.

V oddíle Administration zvolíme v levém sloupci položku Connectors a v levém sloupci položku Create Connectors a dále vybereme Configuration Manager Connector.

Na stránce General doplníme název vytvářeného konektoru a další stránce zvolíme System Center Configuration Manager Connector Configuration management pack, do kterého budou uloženy informace o vytvářeném konektoru.

Na stránce Database doplníme název Configuration Manager 2007 serveru a název databáze. Také vytvoříme RunAs účet pro přístup ke Configuration Manager 2007 databázi. RunAs účet musí být členem role smsdbrole_extract a db_datareader skupiny pro Configuration Manager Site databázi.

Na stránce Collections zvolíme z jakých kolekcí Configuration Manageru 2007 budou získávána data a na stránce Schedule zvolíme dny a čas pro synchronizaci.

Na stránce Summary provedeme kontrolu nastavení a stisknutím tlačítka Create dokončíme konfiguraci konektoru.

Pro kontrolu funkčnosti se přesuneme do záložky Configuration Items. Zde můžeme pod položkou Software \ All Software vidět informace o aplikacích.

conCM09

V části Computers \ All Windows Computers otevřeme vlastnosti počítače, na kterém agent Configuration Manageru 2007 provádí inventarizaci hardware. V jednotlivých záložkách můžeme vidět doplněné informace o hardware nebo software, vztahující se ke konkrétnímu počítači.

Na záložce History lze vidět datum a čas  provedených změn.

Operations Manager CI Connector:

Třetí konektor je určen pro import konfiguračních dat (Configuration Item) získaných systémem Operations Manager 2007 s aktualizací SP1 nebo R2. Podmínkou pro správnou funkčnost tohoto konektoru je import Operations Manager 2007 management packů, popisovaný v předchozím článku.

Opět v oddíle Administration zvolíme v levém sloupci položku Connectors a v levém sloupci položku Create Connectors a dále vybereme Operations Manager CI Connector.

Na stránce General doplníme název vytvářeného konektoru a zvolíme, zda bude konektor po konfiguraci zapnut. Na další stránce doplníme název Operations Manager 2007 serveru a doplníme nebo vytvoříme RunAs účet pro komunikaci s management serverem.

RunAs účet musí být doménový účet zařazený ve skupině Users na Service Manageru 2010 management serveru a Operations Manager 2007 administrátor. Po doplnění RunAs účtu ověříme funkčnost spojení a pokračujeme na další stránku.

Na stránce Management Packs vybereme z již importovaných management packů ty, z kterých chceme dostávat konfigurační data o objektech a na stránce Schedule zvolíme dny a čas pro synchronizaci dat.

Na stránce Summary provedeme kontrolu nastavení a stisknutím tlačítka Create dokončíme konfiguraci konektoru.

conOM108

Operations Manager Alert Connector:

Poslední konektor importuje ze systému Operations Manager 2007 s aktualizací SP1 nebo R2 definované alerty a generuje z nich v rámci Service Manageru 2010 incidenty. Konfigurace tohoto konektoru se provádí na straně Service Manageru 2010 i Operations Manageru 2007.

V oddíle Administration zvolíme v levém sloupci položku Connectors a v levém sloupci položku Create Connectors a dále vybereme Operations Manager Alert Connector.

Na stránce General doplníme název vytvářeného konektoru a zvolíme, zda bude konektor po konfiguraci zapnut. Na další stránce doplníme název Operations Manager 2007 serveru a doplníme nebo vytvoříme RunAs účet pro komunikaci s management serverem. RunAs účet musí být doménový účet zařazený ve skupině Users na Service Manageru 2010 management serveru a Operations Manager 2007 operátor.

Na stránce Alert Routing Rules vytvoříme pravidlo pro import alertů ze systému Operations Manager 2007. Stiskneme tlačítko Add a v okně Add Alert Routing Rule doplníme potřebné informace (Rule Name, Template, Criteria Type, Alert Severity, Alert Priority).

Pravidlo uložíme a ve spodní části stránky vybereme pravidlo pro alerty, které se nevejdou do námi vytvořeného pravidla. Pokračujeme na další stránku průvodce. Zde nastavíme interval pro synchronizaci systémů a způsob pro uzavírání alertů/incidentů.

Na stránce Summary provedeme kontrolu nastavení a stisknutím tlačítka Create dokončíme konfiguraci konektoru.

Další krok konfigurace provedeme na straně systému Operations Manager 2007. Otevřeme Operations Manager 2007 konzolu a přepneme se do oddílu Administration a dále Product Connectors \ Internal Connectors. Zde bude po dokončení konfigurace na straně Service Manageru 2010 k dispozici nový konektor s názvem, který jsme zadali při jeho konfiguraci Alert Sync:<název>. Otevřeme jeho vlastnosti a ve spodní části okna pod Subscriptions stiskneme Add.

Do pole Subscription Name na stránce General Properties doplníme název pravidla a pokračujeme dále. Na stránce Groups vybereme z Operations Manager 2007 skupin ty, z kterých budeme chtít načítat generované alerty.

conOM211 conOM212

Na stránce Targets můžeme nastavit cílové objekty, kterých se bude přeposílání týkat.

Na stránce Criteria nastavíme kritéria alertů, které budou synchronizovány a po dokončení výběru stiskneme Create. Nyní je pravidlo uloženo.

Pokud jsme vše nastavili správně, uvidíme po synchronizaci v Service Manageru 2010 v oddíle Work Items pod položkou Incident Management \ All Open Incident nové incidenty vzniklé z alertů Operations Manageru 2007.

conOM218

Konfigurace systémových nastavení (doplnění):

Po zprovoznění datových konektorů přistoupíme k další části konfigurace systémových nastavení. Pokud budeme chtít nově vzniklé incidenty automaticky třídit, případně přidělovat jednotlivým stupňům podpory, musíme provést další konfiguraci.

V oddíle Administration v části Settings vybereme v hlavním okně položku Incident Settings a otevřeme vlastnosti. Na stránce General můžeme definovat prefix pro vytvářené incidenty, maximální počet a velikost připojených souborů (příloh) k incidentu, úroveň primární skupiny podpory pro přidělení incidentu.

Na stránce Priority Calculation nastavíme prioritu incidentu od 1 do 9, v závislosti na jeho dopadu a důležitosti. Na stránce Resolution Time nastavíme v závislosti na stupni priority dobu, do kdy má být incident vyřešen.

Na stránce Operations Manager Web Settings doplníme adresu webové konzole Operations Manageru 2007. Na stránce Incomming E-Mail doplníme cesty pro ukládání příchozí SMTP pošty pro Service Manager 2010, maximální počet zpráv pro zpracování a ve spodní části nastavíme, zda je tato vlastnost Service Manager 2010 serveru zapnuta nebo vypnuta.

Poznámka: Kompletní konfiguraci pro vytváření incidentů z příchozí SMTP pošty si popíšeme v některém z příštích příspěvků.

Po dokončení konfigurace všech čtyř základních konektorů bude Service Manager 2010 ukládat data do Service Manager 2010 databáze nebo vytvářet incidenty na základě alertů z Operations Manager 2007.

V příštím pokračování si popíšeme instalaci, základní konfiguraci a vlastnosti role Self-Service portál pro Service Manager 2010.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část čtvrtá – Self-Service portál

V třech předchozích dílech seriálu jsme připravili System Center Service Manager 2010 na automatické zpracování informací a dat ze systémů Active Directory, Configuration Manager 2007 a Operations Manager 2007, vytváření incidentů a jejich reportování. Jsou zde i další možnosti jak vkládat informace do Service Manageru. Položky lze také importovat z CSV souboru nebo je lze vytvářet ručně. Service Manager 2010 role Administrator má možnost v rámci konzole vytvářet, upravovat nebo mazat libovolné konfigurovatelné položky a nastavení. Role Advanced Operator může pracovat s pracovními a konfiguračními položkami. A jak s těmito položkami dále transparentně pracovat? A jak je zde nastavena role koncového uživatele?

Pokud to s dynamickým IT myslíme vážně, pořizujeme si Service Manager 2010 z důvodu zjednodušení práce s IT požadavky a ve výsledku odlehčení práce IT oddělení. Nejen z tohoto důvodu je součástí Service Manageru 2010 webové rozhraní – Self-Service portál, určené nejen pro koncové uživatele, kteří zde mohou zadávat a sledovat své požadavky. Druhou rolí s přístupem k Self-Service portálu je řešitel, který zde může přebírat požadavky a zadávat do nich změny.

Instalace

Příprava pro instalaci Self-Service portálu vyžaduje pečlivý přístup. Jednou z podmínek pro úspěšnou implementaci je zvolení správného počítače a konfigurace prostředí operačního systému. Doporučení pro implementaci Self-Service portálu je umístění Service Manager 2010 role na samostatný server. Pokud bychom umístili Self-Service portál např.: na Service Manager 2010 management server a následně bychom chtěli Self-Service portál odebrat, museli bychom přeinstalovat celý Service Manager 2010 management server.

Druhou důležitou podmínkou je správná konfigurace zabezpečení IIS 7.0, kde je vyžadováno použití Secure Sockets Layer (SSL). Konfigurace SSL na IIS 7.0 je popsána např.: v dokumentech “Enabling SSL on IIS 7.0 Using Self-Signed Certificates” (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163640) nebo How to Setup SSL on IIS 7.0 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=163641). Pro samotnou instalaci Self-Service portálu potřebujeme operační systém Windows Server 2008 x64 Standard, se zapnutou rolí Internet Information Services 7 s nastavením kompatibility IIS 6 metabase, ASP.NET 2.0.

Po vložení DVD se spustí úvodní obrazovka, kde vybereme Install a Service Manager Web Portals. Na první stránce průvodce vyplníme registrační údaje, potvrdíme souhlas licencí a pokračujeme dále.

Na další obrazovce vybereme cílovou složku pro instalaci. V dalším kroku proběhne kontrola prostředí operačního systému a zobrazí se nám výsledek. Zde především zjistíme, zda máme správně nastaveno prostředí zabezpečení IIS 7.0.

Na další obrazovce zvolíme název website, port a vybereme předem vytvořený SSL certifikát. Na obrazovce Select the Service Manager database doplníme název serveru, kde je instalována Service Manager 2010 databáze, SQL Server instanci a jméno databáze samotné.

Na stránce Configure the Account for the Service Manager portals doplníme doménový účet pro přístup k Service Manager 2010 databázi.

Na předposlední obrazovce provedeme kontrolu nastavených parametrů a spustíme instalaci Self-Service portálu.

Po úspěšném dokončení instalace provedeme pomocí průvodce Encryption Key Backup or Restore zálohu nastavení Service Manageru 2010.

Stejně jako v případě prvních dvou serverů nainstalujeme kumulativní aktualizaci č.1 (KB 983572).

Pokud se nyní podíváme do složky C:\inetpub\wwwroot\System center Service Manager Portal, uvidíme zde strukturu celého portálu.

por014

Další kontrolu provedeme pomocí webového prohlížeče. Máme k dispozici dvě webové stránky:

https://localhost/EndUser/ – stránky pro koncového uživatele

https://localhost/Analyst/ – stránky pro řešitele požadavků

por015 por016

Konfigurace Self-Service portálu

Po instalaci Self-Service portálu provedeme konfiguraci v rámci konzole Service Manageru 2010. Jednotlivé spolupracující technologie musí být instalovány a připraveny pro zajištění správné funkčnosti celého řešení.

Nastavení kontaktních informací o IT pro koncového uživatele

 1. Spustíme Service Manager 2010 konzolu.

 2. V rámci konzole otevřeme oddíl Administration.

 3. Zde se otevřeme položku Portal a dále Settings.

 4. V hlavním okně označíme položku End-user portal contact IT settings a v pravé části okna vybereme úlohu Properties.

 5. Doplníme potřebné informace, mezi které patří

 1. E-mail adresa

 2. E-mail response time

 3. Tel. číslo na support

 4. Číslo na FAX

 5. Kontakty na chat a response time

Konfigurace nastavení nasazení software pomocí Configuration Manager

Pokud budeme nabízet uživatelům instalaci software balíčků Configuration Manageru přes Service Manager 2010 Self-Service portál, musíme provést patřičná nastavení. Spustíme Service Manager 2010 konzolu.

 1. V rámci konzole otevřeme oddíl Administration.

 2. Zde se otevřeme položku Portal a dále Settings.

 3. V hlavním okně označíme položku Configuration Manager Software Deployment Configuration a v pravé části okna vybereme úlohu Properties.

 4. V okně Configuration Manager Configuration doplníme Site server name a Site code.

 5. Můžeme doplnit také popis Site Serveru v poli Description.

 6. Stisknutím OK vše uložíme.

Konfigurace procesu pro nasazení software

Dalším krokem je konfigurace software balíčků pro nasazení. Spustíme Service Manager 2010 konzolu.

 1. V rámci konzole otevřeme oddíl Administration.

 2. Zde se otevřeme položku Portal a dále Software Deployment Process.

 3. V pravé části okna vybereme Create.

 4. V novém okně doplníme v části General jméno balíčku (aplikace) a popis.

 5. V části Process v části Software package vybereme Select.

 6. Zobrazí se nám seznam připravených balíčků v rámci Configuration Manager. Vybereme správný balíček a tlačítkem Add ho přidáme mezi vybrané objekty.

 7. Výběr potvrdíme stisknutím tlačítka OK.

 8. V části Templates vybereme vhodnou šablonu.

 9. Stisknutím OK vše uložíme.

Publikování software balíčku pomocí Service Manager 2010 Self-Service portálu

Poslední částí nastavení je publikování software balíčku do Self-Service portálu.

 1. V rámci konzole otevřeme oddíl Administration.

 2. Zde se otevřeme položku Portal a dále Software Packages.

 3. V hlavním okně vybereme software balíček a v pravé části okna zvolíme úlohu Configure.

 4. Zašktneme volbu Publish this package to the self-service portal.

 5. Stisknutím OK vše uložíme.

Možnosti Self-Service portálu

Pokud jste se v rámci těchto čtyř příspěvků o Service Manageru 2010 inspirovali a instalovali si vlastní prostředí nebo se k tomu teprve odhodláte, držím Vám palce. Po dokončení dnešních konfigurací jsme ve fázi dokončení základní konfigurace. Systém Service Manager 2010 lze samozřejmě konfigurovat a rozšiřovat mnohem více, v některých fázích budete možná muset použít svých programátorských znalostí. K dispozici je Authoring konzole (zatím verze Release Candidate), pomocí které budete schopni ladit, upravovat, případně tvořit management packy pro Service Manager 2010. Také by mělo být časem k dispozici SDK, které by mohlo ulehčit práci při vytváření konektorů a usnadnit propojení s dalšími datovými zdroji.

Také si v některém z dalších příspěvků popíšeme možnosti jak používat Service Manager 2010 a Self-Service portál z pohledu uživatele.

Konfigurace prostředí System Center Service Manager 2010 – část pátá – uživatelská oprávnění

Ve čtvrtém díle seriálu jsem zmínil možnosti činností, které se mění v závislosti na konkrétní uživatelské roli. Uživatelských rolí je celkem dvanáct, přičemž v sedmi oblastech má každá několik možností. V tabulkách níže je uveden pro doplnění kompletní výpis uživatelských oprávnění v závislosti na jednotlivých oblastech Service Manageru 2010.

Znalosti (Knowledge)
 

Uživatelská role

Číst znalostní položky

Vytvářet znalostní položky

Měnit znalostní položky

Mazat znalostní položky

Report User

NE

NE

NE

NE

End Users

ANO

NE

NE

NE

Read-Only Operators

ANO

NE

NE

NE

Activity Implementers

ANO

NE

NE

NE

Change Initiators

ANO

NE

NE

NE

Incident Resolvers

ANO

NE

NE

NE

Problem Analyst

ANO

NE

NE

NE

Change Managers

ANO

NE

NE

NE

Advanced Operators

ANO

ANO

ANO (v rámci CI skupiny)

NE

Authors

ANO

ANO

ANO (v rámci CI skupiny)

ANO

Workflows

ANO

ANO

ANO

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO

Pracovní položky (Work Items)
 

Uživatelská role

Vytvářet pracovní položky ze všech tříd pracovních položek

Vytvářet změnové požadavky a aktivity

Upravovat pracovní položky ze všech tříd pracovních položek

Upravovat změnové požadavky a aktivity

Upravovat manuální aktivity (položky status a popis)

Upravovat incidenty, problémy a manuální aktivity

Mazat pracovní položky

Report User

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

End Users

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Read -Only Operators

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Activity Implementers

NE

NE

NE

NE

ANO (WI položky)

NE

NE

Change Initiators

NE

ANO

NE

NE

NE

NE

NE

Incident Resolvers

NE

NE

NE

NE

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

NE

Problem Analyst

NE

NE

NE

NE

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

NE

Change Managers

NE

ANO

NE

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

NE

NE

Advanced Operators

ANO

ANO

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

NE

Authors

ANO

ANO

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

ANO (WI položky)

NE

Workflows

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Konfigurační položky (Configuration Items)
 

Uživatelská role

Vytvářet konfigurační položky

Aktualizovat konfigurační položky

Mazat konfigurační položky

Report User

NE

NE

NE

End Users

NE

NE

NE

Read-Only Operators

NE

NE

NE

Activity Implementers

NE

NE

NE

Change Initiators

NE

NE

NE

Incident Resolvers

NE

NE

NE

Problem Analyst

NE

NE

NE

Change Managers

NE

NE

NE

Advanced Operators

ANO

ANO (v rámci CI skupiny)

NE

Authors

ANO

ANO (v rámci CI skupiny)

NE

Workflows

ANO

ANO

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

Implicitní oprávnění
 

Uživatelská role

Číst a upravovat recenze (pouze vlastnosti Vote a Comment) v případě, že uživatel je recenzent

Číst a upravovat incidenty, v případě, že se incident vztahuje na tohoto uživatele

Číst, ale neupravovat CI v případě, že se incident vztahuje na tohoto uživatele

Přidělení Work Items uživateli

Číst, ale neupravovat počítače v případě, že se jedná o primárního uživatele

Report User

NE

NE

NE

NE

NE

End Users

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Read-Only Operators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Activity Implementers

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Change Initiators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Incident Resolvers

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Problem Analyst

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Change Managers

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Advanced Operators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Authors

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Workflows

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Notifikace
 

Uživatelská role

Vytvářet osobní notifikace

Vytvářet globální notifikace

Upravovat notifikační kanály

Vytvářet a upravovat notifikační šablony

Report User

ANO

NE

NE

NE

End Users

NE

NE

NE

NE

Read-Only Operators

ANO

NE

NE

NE

Activity Implementers

ANO

NE

NE

NE

Change Initiators

ANO

NE

NE

NE

Incident Resolvers

ANO

NE

NE

NE

Problem Analyst

ANO

NE

NE

NE

Change Managers

ANO

NE

NE

NE

Advanced Operators

ANO

NE

NE

NE

Authors

ANO

NE

NE

NE

Workflows

NE

NE

NE

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO

Authoring
 

Uživatelská role

Vytvářet a upravovat pohledy

Vytvářet a upravovat úlohy

Vytvářet a upravovat šablony

Vytvářet a upravovat skupiny

Vytvářet a upravovat seznamy

Vytvářet, upravovat a mazat seznamy položek

Report User

NE

NE

NE

NE

NE

NE

End Users

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Read-Only Operators

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Activity Implementers

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Change Initiators

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Incident Resolvers

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Problem Analyst

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Change Managers

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Advanced Operators

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Authors

ANO (třídy)

ANO (třídy)

ANO

NE

NE

ANO

Workflows

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

Administrace
 

Uživatelská role

Vytvářet, upravovat a mazat uživatelské role

Importovat, exportovat a mazat management packy

Vytvářet, upravovat a mazat konektory

Konfigurovat workflow

Report User

NE

NE

NE

NE

End Users

NE

NE

NE

NE

Read-Only Operators

NE

NE

NE

NE

Activity Implementers

NE

NE

NE

NE

Change Initiators

NE

NE

NE

NE

Incident Resolvers

NE

NE

NE

NE

Problem Analyst

NE

NE

NE

NE

Change Managers

NE

NE

NE

NE

Advanced Operators

NE

NE

NE

NE

Authors

NE

NE

NE

NE

Workflows

NE

NE

NE

NE

Administrators

ANO

ANO

ANO

ANO