Postupujte krok za krokem: Konfigurace protokolu Failover na virtuálních počítačích replic

Minulý duben Anthony Bartolo napsal o nastavení replikace virtuálních strojů pomocí replikace Hyper-V . No, já se vracím k nějakému staršímu příspěvku týkajícímu se systému Windows Server 2012 a v těchto tématech trochu více vrtám. v tomto se budu dívat na konfiguraci adres IP failover na virtuálních počítačích Replica.

Hyper-V Replica je nová funkce přidaná do role Hyper-V v systému Windows Server 2012. Hyper-V Replica umožňuje virtuálním počítačům spuštěným na hostiteli nebo clusteru v primárním místě, které mají být replikovány na server nebo cluster v sekundárním webu pomocí dostupných šířka pásma sítě. Replikace replikace Hyper-V je účinná, periodická a asynchronní přes sítě založené na protokolu IP. Hyper-V Replica umožňuje správci systému v případě selhání na primárním místě (např. Katastrofa, selhání serveru apod.) Provést selhání produkčních pracovních úloh na serverech Replica na sekundárním místě ve velmi krátkém čase.

Však při replikování VM ze serveru na jiný jsou replikovány všechny vlastnosti VM včetně jeho adresy IP. Hyper-V umožňuje administrátorovi umístit novou replikaci na virtuální počítač tak, aby při jeho spuštění byl nakonfigurován s adresou IP vhodnou pro síť, kde je umístěn server Replica.

v naší laboratoři máme 3 stroje

 1. DC

 2. HyperV-1

 3. HyperV-2

Vyzvedneme Anthonyho příspěvek přímo sem a nakonfigurujeme IP Failover On Replica Virtual Machines. (Neměl jsem přístup do Anthonyho laboratoře, takže budu stavět vlastní pomocí jeho instrukcí. Názvy strojů a další parametry nemusí být stejné jako jeho příklady) Na HyperV-1 jsme vytvořili stroj nazvaný REPLVM1 a nakonfigurovali jsme jej na replikaci HyperV-2 podle Anthonyho postu. Teď musíme nakonfigurovat

 1. Přestože jsme přihlášeni do našeho DC v konzoli stromu Správce Hyper-V. že HyperV-1 a HyperV-2 byly přidány do konzoly.

obraz

 1. Na HyperV-1 V podokně podrobností klepněte pravým tlačítkem myši REPLVM1 a klepněte na tlačítko Nastavení .

 2. Klepněte na síťový adaptér a potom jej rozbalte.

 3. Klepněte na přepínač TCP / IP při převzetí služeb při selhání .

 4. V oblasti nastavení protokolu IPV4 zaškrtněte políčko Použít následující schéma adres IPv4 pro virtuální počítač .

  1. DHCP není volba a musí být hostující operační systém, aby mohl používat TCP / IP Failover

   • Windows Server 2012 R2

   • Windows Server 2012

   • Windows Server 2008 R2

   • Windows Server 2008

   • Windows Server 2003 SP2 (nebo vyšší)

   • Windows 7

   • Vista SP2 (nebo vyšší)

   • Windows XP SP2 (nebo vyšší)

  2. Systém Windows Server 2012 Integration Services musí být nainstalován ve virtuálním počítači

 5. Nakonfigurujte adresy pomocí těchto hodnot

  1. IP adresa: 192.168.1.200

  2. Maska podsítě: 255.255.255.0

  3. Brána: 192.168.1.1

  4. Preferovaný server DNS: 192.168.1.200

  5. Alternativní server DNS: 192.168.1.201

obraz

A je to.

není to mnohem jednodušší než to. nyní máme replikační VM, který může být jinému hostiteli neúspěšný a protože je tak jednoduchý a flexibilní, může být použit v širokém spektru potenciálních scénářů s různou složitostí. Některé příklady zahrnují:

Sídlo a pobočka

V tomto scénáři existují dvě stránky: hlavní sídlo a jedna nebo více poboček v různých fyzických místech. Díky výhodám virtualizovaných pracovních zátěží může být služba Hyper-V Replica použita k poskytování pomoci při obnově po havárii poboček. Servery na libovolném místě mohou být seskupeny nebo samostatné.

V této situaci by každodenní operace probíhala na virtuálních počítačích běžících na primárním serveru v sídle společnosti. Každá pobočka by měla server Replica stojící tak, aby převzal pracovní zátěž v případě, že primární server musí z jakéhokoli důvodu zůstat offline.

Tento scénář lze rozšířit tak, aby zahrnoval velké datové centrá s mnoha servery, aniž by vyžadoval různé činnosti správy s ohledem na Hyper-V Replica.

Hostovaný mrak

V tomto scénáři poskytovatel hostování na svém datovém centru nastaví server Replica, který přijímá data replikace z množství primárních serverů pracujících s virtualizovanou pracovní zátěží v prostorách svých různých zákazníků. Replikační server poskytovatele hostingu poskytuje tak možnost obnovení po havárii pro zákazníky, kteří se k němu přihlásili.

Pro zajištění bezpečnosti pro zákazníky by tento scénář zahrnoval autentizaci založenou na certifikátech pomocí certifikátů, které by pravděpodobně sloužily samostatný certifikátový server vlastněný hostitelským poskytovatelem. Funkce důvěryhodné skupiny Replica navíc umožňuje poskytovateli hostingu oddělit replikovaná data od každého zákazníka pomocí samostatných úložišť a značkování, aby nedošlo k smíchání dat od různých zákazníků.

Velice vás vyzývám, abyste testovali toto řešení ve své laboratoři stažením systému Windows Server 2012 a  Hyper-v Server 2012 .

V dalším příspěvku se podívám na stav Zdraví a replikace vašeho repliku Hyper-V.