Windows Server 2012 R2 – Hyper-V

Virtualizace ve Windows Server 2012 R2 Preview zaznamenává řadu novinek a vylepšení již známých technologií. Tento příspěvek se zaměřuje na novinky, které se v předchozích verzích Hyper-V neobjevují a výrazným způsobem posouvají využití této technologie v oblasti virtualizace.

Novinky v této verzi Hyper-V přináší výhody pro zákazníky všech velikostí a zaměření.

Shared virtual hard disk

Sdílení virtuálních disků slouží k zajištění vysoké dostupnosti infrastruktury především v prostředí privátního cloudu a umožňuje přístup více virtuálních počítačů k jednomu virtuálnímu disku (VHDX). Typické využití pro sdílené virtuální disky je úložiště pro virtuální clustery v případě selhání jejich OS. Sdílené virtuální disky lze umisťovat na Cluster Shared Volumes (CSV) nebo Server Message Block (SMB)-based Scale-Out File Server file shares.

Hlavní výhodou virtuálních sdílených disků (vhdx) je možnost jednoduchého vytváření hostovaných failover clusterů a zajištění vysoké dostupnosti aplikací, které běží uvnitř těchto clusterů.

Sdílené virtuální disky lze dobře využít i v následujících situacích:

image

Storage Quality of Service (QoS)

QoS umožňuje nastavit minimální a maximální zatížení I/O operací za sekundu (IOPS). Díky tomu můžete zajistit propustnost jednoho virtuálního disku tak, aby neměl vliv na výkon jiného virtuálního disku na stejném Hyper-V Serveru.

QoS Storage vám umožní nastavit minimální a maximální hodnotu IOPS virtuálního disku a díky tomu můžete operativně omezovat úložiště, která konzumují nadměrné množství prostředků a ovlivňují tak výkon ostatních úložišť.

Můžete také nastavit minimální hodnotu IOPS. V takovém případě budete systémem upozorněni, že IOPS je nižší než nastavená prahová hodnota, která je potřebná pro optimální výkon systému nebo aplikace.

Minimální a maximální hodnoty IOPS jsou uváděny v normalizovaných hodnotách pro IOPS.

Virtual machine generation

V Hyper-V Windows Server 2012 R2 Preview můžete vytvářet virtuální počítače stejným způsobem jako v předchozích verzích. Nově je možné vytvářet virtuální počítače s následujícími funkcemi:

Enhanced session mode

V předchozích verzích Hyper-V byl k připojení do virtuálního stroje dostupný pouze nástroj, který umožňoval přesměrování obrazovky, klávesnice a myši s omezenou funkcionalitou kopírování a vkládání.

Pomocí nového nástroje v Hyper-V Windows Server 2012 R2 Preview můžete přesměrovat i následující zdroje:

Tento nástroj se k virtuálnímu počítači připojuje pomocí sběrnice VMBus a nevyžaduje síťové připojení k virtuálnímu počítači.

Automatic Virtual Machine Activation (AVMA)

Tato novinka vám umožňuje aktivovat virtuální počítače se systémem Windows Server 2012 R2 Preview v izolovaném prostředí bez nutnosti zadávání klíče do každého virtuálního počítače. AVMA také reportuje reálná data o stavu licence na virtuálních počítačích. Na virtualizačním serveru je možnost reportingu licenčních událostí.

Pokud chcete využívat tuto novinku, je potřeba mít virtualizační server ve verzi Windows Server 2012 R2 Preview Datacenter a hostované virtuální počítače musí být ve verzích Server 2012 R2 Preview Datacenter, Windows Server 2012 R2 Preview Standard nebo Windows Server 2012 R2 Preview Essentials.

Výhodou technologie AVMA jsou především následující možnosti: