10Base2

10Base2 (také 10BASE2, často nazýván též tenký ethernet) je standard sítě Ethernet založený na tenkém koaxiálním kabelu s rychlostí přenosu 10 Mbit/s a vzdáleností mezi uzly maximálně 185metrů. Používá sběrnicovou topologii a tenký 50 Ωkoaxiální kabel (RG-58). Oba konce koaxiálního kabelu musí být zakončeny zakončovacímrezistorem (tzv. terminátorem) o stejné impedancijako je vlnová impedance koaxiálního kabelu. K připojení jednotlivých uzlů se používá odbočka tzv.BNC-T konektor, ke kterému je přímo připojenasíťová karta. Pro přístup ke sdílenému přenosovému médiu (sběrnici) se používá metoda CSMA/CD.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/10BASE2_terminator.jpg/120px-10BASE2_terminator.jpg

10BASE2 terminátor

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/10base2_cable.png/120px-10base2_cable.png

10BASE2 kabel se zakončujícím BNC konektorem

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/10base2_t-piece.png/120px-10base2_t-piece.png

10BASE2 kabel s průchozím BNC T-konektorem

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/10base2_terminator.png/120px-10base2_terminator.png

10BASE2 terminátor

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Ead-outlet.jpg/75px-Ead-outlet.jpg

EAD přípojka