IP Adresa
Vlastnosti IP adresy
• identifikace počítače (uzlu) v internetové síti je dána adresou sítě, ve které se nachází a relativní adresou v rámci dané sítě
• IP adresa je 32 bitová, zapisuje se jako čtveřice dekadických čísel (0–255) oddělených tečkou (např. 192.168.35.1)
• IP adresu získám od poskytovatele internetu
• IP adresu počítače zjistím příkazem ipconfig
• podle velikosti sítě (počtu uzlů v síti) se dělí adresy na třídy A, B, C
• problematika subnettingu (eArchiv)
• maska sítě (C: 255.255.255.0) – slouží u určení adresy sítě (IP adresu PC vynásobím maskou sítě)
• příklad: IP adresa počítače je 192.168.35.1, maska sítě (C) je 255.255.255.0. Obě čísla vynásobím ve dvojkové soustavě a dostanu adresu sítě 192.168.35 (číslo 255 ve dvojkové soustavě má zápis 11111111)
• 127.0.0.0, 127.0.0.1 – loopback adresy, adresy používá síťový software. Požadavky, které jsou na ně směřovány nejsou zpracovány žádáným síťoým adaptérem, pouze vyzkoušíme funkčnost SW, nezávisle na HW
• broadcast 255 (192.168.15.255)
Adresy třídy A
• pro malý počet sítí s velkým počtem uzlů
• 8 bitů pro síť, 24 bitů pro uzly, tj, 126 sítí, každá s 224-2 uzly
Adresy třídy B
• sítě s velkým počtem uzlů
• 13 bitů pro síť, 16 bitů pro uzly
Adresy typu C
• nejpoužívanější
• velký počet sítí s malým počtem uzlů
• 21 bitů pro síť, 8 bitů pro uzly, tj. 28-2 = 254 uzlů
Vlastnosti IP adres
 

Class

Leading
Bits

Size of Network
Number
 Bit field

Size of Rest
Bit field

Number
of Networks

Hosts
per Network

Class A

    0

    8

    24

    128

    16,777,214

Class B

    10

    16

    16

    16,384

    65,534

Class C

    110

    24

    8

    2,097,152

    254

Class D (multicast)

    1110

    not defined

    not defined

    not defined

    not defined

Class E (reserved)

    1111

    not defined

    not defined

    not defined

    not defined


Přidělováni IP adres uzlům
• staticky (nastavíme ve vlastnostech síťového připojení)
• dynamicky (DHCP server)
Domain Name System – DNS
• převádí IP adresu na symbolická jména a naopak (www.seznam.cz <-> 77.75.72.3)
• každé doméně odpovídá jeden server jmen (name server)
• ten zná name servery všech svých poddomén a IP adresy všech svých uzlů (počítačů)
• koncové uzly se obrací na nejbližší name server; ten buď zná odpověď, nebo se prtá výše; odpověď si po určitou dobu pamatuje
• taky tazatel si po určitou dobu pamatuje výsledky předchozích dotazů