Baud

Baud (Bd) je jednotka modulační rychlosti (také znaková rychlost nebo anglicky baud rate) udávající počet změn stavu přenosového média za jednu sekundu. Jednotka je pojmenována po francouzském vynálezci Émile Baudotovi.

Pro některé typy modulací může platit, že 1 baud = 1 bit/s (např. sériový přenos dat prostřednictvím RS-232). Obecně to ale neplatí, neboť při některých způsobech komunikace lze během jedné změny signálu přenést větší množství informace než jeden bit (např. paralelní přenos dat nebo kvadraturní amplitudová modulace).